- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

“Pokolenie JP2” w praktyce: Młodzi Polacy są coraz mniej wierzący i praktykujący

Tylko połowa młodzieży w wieku od 18. do 24. lat deklaruje cotygodniowe lub częstsze uczestnictwo we Mszy św. Jeszcze na początku lat 90-tych do takich praktyk przyznawało się ponad dwie trzecie ankietowanych.

Według najnowszego sondażu CBOS News zmniejszyła się liczba zarówno tych, którzy praktykują kilka razy w tygodniu (z 9 do 4 proc.), jak i uczęszczających do kościoła co niedzielę (z 63 do 45 proc.). Z badania wynika, że dwukrotnie wzrósł natomiast (z 20 do ok. 40 proc.) odsetek osób praktykujących nieregularnie, czyli kilka lub kilkanaście razy w roku.

Nieznacznie zwiększyła się również (od 1992 roku o 4 punkty procentowe) liczba młodych ludzi w ogóle nieuczestniczących w praktykach religijnych. Obecnie, jak wynika z deklaracji ankietowanych, stanowią oni 12 proc. badanych w wieku od 18 do 24 lat.

Wyniki badania CBOS News opracował na podstawie danych z poszczególnych lat. Rok 2009 obejmuje badania od stycznia do czerwca na 908-osobowej ogólnopolskiej próbie. W badaniach połączono deklaracje: “głęboko wierzącą” i “wierzącą” oraz “raczej niewierzącą” i “całkowicie niewierzącą”. Ośrodek badań podkreśla, że z roku na rok maleje odsetek młodzieży regularnie uczestniczącej w praktykach religijnych.

MaRo/CBOSNews