Aktualizacja strony została wstrzymana

Pięć faz przestrzegania zaleceń dotyczących szczepień: obecnie znajdujemy się w fazie 3

Pięć faz przestrzegania zaleceń dotyczących szczepień: obecnie znajdujemy się w fazie 3, a ostatnia faza obejmie aresztowania po domach tych, którzy odmawiają wstrzyknięcia białka kolczastego

Dzięki nowym informacjom, dostarczonym przez kontakt w rządzie federalnym, byłem w stanie dopracować hierarchię eskalacji przestrzegania szczepień, do której dąży reżim Bidena. Eskalację można podzielić na pięć różnych etapów:

Faza 1 – Dobrowolna (popychana przez propagandę medialną, opłacanie ‘influencerów’ w mediach społecznościowych, lekarzy itp.). Ta faza usidla tych, którzy są na tyle łatwowierni, że sądzą, że wstrzyknięcie im broni biologicznej z białkiem kolczastym w jakiś sposób ich „uratuje” lub uwolni.

Faza 2 – Zachęty (bilety na loterię, darmowe piwo, darmowe pączki itp.). Ta faza usidla tych, którzy są na tyle głupi, by zamienić swoje życie na piwo i pączki. Takich ludzi jest wielu i nawet globaliści zdają sobie sprawę, że ludzie o niskim IQ nie mają nic do wniesienia do cywilizacji ludzkiej.

Faza 3 – Kary sektora prywatnego – na tym etapie wykorzystują korporacje do odmawiania ludziom dostępu do usług (takich jak podróże lotnicze, statki wycieczkowe, restauracje, imprezy sportowe, koncerty itp.). Ta faza ma sprawić, że bycie niezaszczepionym będzie wyjątkowo niewygodne. JESTEŚMY NA TYM ETAPIE TERAZ.

Faza 4 – Kary grzywny lub więzienia (sektor rządowy) – Ta faza rozpocznie się po tym, jak fałszywe media obwinią niezaszczepionych za ciągłe wybuchy epidemii białka kolczastego, które zabijają ludzi. W niektórych jurysdykcjach zostaną przyjęte przepisy, które wymuszą stałe szczepienia i zastrzyki przypominające [boosters]. Każdy, kto odmówi podporządkowania się, zostanie ukarany grzywną lub więzieniem. Możesz spodziewać się, że ten impuls będzie pochodził z niebieskich stanów [Blue States – stany rządzone przez Demokratów – tłum.].

Faza 5) – Kinetyczna (sektor wojskowy) – otwarta wojna biologiczna z narodem amerykańskim, prowadzona przez „obudzone” [‘woke‘] wojsko przeciwko obywatelom. Ta faza będzie miała miejsce po tym, jak szczepionkowe głębokie państwo wejdzie we współpracę z reżimem Bidena / Obamy, aby zainscenizować akcję fałszywej flagi: tragedię masowej strzelaniny, za którą będzie można obwinić antyszczepionkowców i posiadaczy broni. Po przeprowadzeniu tej operacji Biden i Demokraci wezwą armię do zwrócenia się przeciwko obywatelom USA i przeprowadzenie ogólnokrajowej konfiskaty broni i wymuszenia szczepień przeciwko Covid-19 pod groźbą użycia broni.

Jak mi powiedział rządowy insider, reżim Bidena otrzymał rozkaz osiągnięcia 70% wskaźnika szczepień wśród dorosłych Amerykanów, bez względu na wszystko. Atak fałszywej flagi zaprojektowany przez głębokie państwo posłuży do zapewnienia narracji o „moralnym uzasadnieniu” naruszania wszelkich pozostałych strzępów praw obywatelskich, praw człowieka lub etyki medycznej, w zakresie atakowania niewinnych Amerykanów śmiertelnymi zastrzykami z białkiem kolczastym (zwanymi również „szczepionkami”).

W istocie ten plan to holokaust szczepionkowy.

Rezultatem tego nikczemnego planu ma być wyludnienie, po którym następuje załamanie gospodarcze i zniszczenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ludzie, którzy realizują ten plan, to ci sami ludzie, którzy sfałszowali wybory w 2020 r. i dokonali politycznego zamachu stanu, aby nielegalnie przejąć władzę. Teraz używają tej władzy, aby obrócić Amerykę przeciwko sobie w akcie narodowego samobójstwa.

Mike Adams, 05/31/2021

Situation Update podcast, 05/31/2021

− ∗ −

Na podstawie:

The five phases of vaccine compliance: We are currently in phase 3, and the last phase involves door-to-door arrests of those who refuse spike protein injections, Mike Adams, 05/31/2021

Autor wpisu [tłumaczenie]: AlterCabrio

Za: Legion sw. Ekspedyta – ekspedyt.org (5 czerwca 2021) – [również inne teksty pod tym linkiem]

.