Aktualizacja strony została wstrzymana

Dwóch kardynałów z Kurii Rzymskiej wspiera plany Bergoglio w sprawie ograniczenia Tradycyjnej Mszy Rzymskiej

WATYKAN, 1 czerwca 2021 r. — Według informacji pozyskanych przez The Remnant, została już opracowana trzecia wersja watykańskiego dokumentu ograniczającego Summorum Pontificum Benedykta XVI, która grozi udaremnieniem rozwoju tradycyjnej Mszy łacińskiej i innych sakramentów, szczególnie wśród duchowieństwa diecezjalnego. Dokument znalazł poparcie u dwóch kardynałów z Kurii Rzymskiej.

Dwóch wyższych rangą członków hierarchii potwierdziło 31 maja, że dokument, o którym po raz pierwszy doniosła Messainlatino.it 25 maja, jest obecnie rozpatrywany w Kongregacji Nauki Wiary (KNF).

Według źródeł do których dotarł The Remnant, papież Franciszek pragnie wkrótce opublikować ten dokument i rzekomo otrzymuje on w tym wsparcie od dwóch kardynałów konsultorów Kongregacji Doktryny Wiary: kardynała Pietro Parolina, watykańskiego sekretarza Stanu oraz kard. Marca Ouelleta, prefekta Kongregacji ds. Biskupów.

Według wspomnianych źródeł,  restrykcje będą najprawdopodobniej wprowadzane i nadzorowane przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz jej nowo mianowanego podsekretarza, ks. Aurelio García Marcíasa, o którym mówi się, że został postawiony na tym stanowisku przez Franciszka, właśnie w celu wykonania tego zadania.

Dokument znajduje się obecnie w trzeciej fazie roboczej, pierwsze dwie zostały uznane za zbyt surowe. Jeśli w końcu zostanie opublikowany, prawdopodobnie cofnie liberalizację nadzwyczajnej formy mszy wprowadzonej przez list apostolski papieża Benedykta XVI z 2007 r., Summorum Pontificum.

Dokument ten upoważniał każdą stabilną grupę wiernych związanych z „poprzednią tradycją liturgiczną” do zwrócenia się do lokalnego księdza o Mszę, który „powinien dobrowolnie spełnić ich prośby”. Dekret stwierdzał, że starsza forma Mszy „nigdy nie została zniesiona” i że zarówno forma nadzwyczajna, jak i zwyczajna są „dwoma wyrazami” „jednego rytu rzymskiego”.

Według informacji pozyskanych przez The Remnant, pierwszy projekt nakładał ścisłe ograniczenia dotyczące wieku celebransów i był nieco podobny do indultu Pawła VI, który pozwolił starszym księżom nadal sprawować Mszę Trydencką po ogłoszeniu przez Pawła VI Novus Ordo Missae. Rozważano również, czy zezwolić, czy też zabronić udzielania innych sakramentów w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

W obecnej formie dokumentu, wspólnoty i księża diecezjalni, którzy już odprawiają Mszę w formie nadzwyczajnej, mogą nadal to robić, ale duchowni diecezjalni, którzy chcą rozpocząć odprawianie tradycyjnej Mszy, będą musieli uzyskać zezwolenie. To, czy za udzielenie takich zezwoleń będą odpowiedzialni lokalni biskupi, czy Stolica Apostolska, jest nadal przedmiotem dyskusji.

Sprawowanie innych sakramentów w formie nadzwyczajnej, tj. małżeństwa, chrztu, bierzmowania itp., zostałoby utrzymane dla tych, którzy mają już pozwolenie na odprawianie tradycyjnej Mszy.

Trzeci projekt przenosi również urząd rekursu w sprawach dotyczących tradycyjnej łacińskiej Mszy i nadzoru nad stowarzyszeniami kapłańskimi i wspólnotami religijnymi, które posługują się Mszałem sprzed 1970 r., z czwartej sekcji Kongregacji Nauki Wiary (dawniej Papieska Komisja Ecclesia Dei) do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Według dwóch poważnych źródeł watykańskich; pierwszy projekt początkowo zakładał umieszczenie tych stowarzyszeń kapłańskich (np. Bractwo Św. Piotra, Instytut Chrystusa Króla i Instytut Dobrego Pasterza) i innych tradycyjnych wspólnot w ramach Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Takie posunięcie zostałoby uznane za potencjalnie jeszcze bardziej niebezpieczne dla tych wspólnot, w świetle tego, w jaki sposób kongregacja zajmowała się zakonami kontemplacyjnymi w niedalekiej przeszłości, a mowa o Instrukcji Cor Orans z 2018 r., która wymagała, aby autonomiczne klasztory żeńskie należały do szerszej federacji i narzucała na nowicjuszki i zakonnice kontemplacyjne po ślubach klauzurowych do opuszczenie klauzury w celu kolejnego nowicjatu, czegoś zupełnie nie do pomyślenia w zakonie  klauzurowym.

Zgodnie z obecnym planem, ks. García, który od 2016 roku pełnił funkcję szefa Kongregacji Kultu Bożego, został wyniesiony do godności episkopatu, aby przejąć obowiązki, które poprzednio pełnił w Ecclesia Dei jej były przewodniczący, arcybiskup Guido Pozzo. Profesor Papieskiego Instytutu Liturgicznego przy Papieskim Ateneum Sant’Anselmo, ks. García,  jest znany z tego, że nie podziela poglądów Benedykta XVI na świętą liturgię. Jedno źródło opisuje go jako „najbardziej antytrydencką postać, jaką kiedykolwiek znano”.

Nie jest jeszcze jasne, czy czwarta sekcja Kongregacji Nauki Wiary nadal będzie zajmować się sprawami doktrynalnymi i relacjami z Bractwem Św. Piusa X.

Kilka poważnych źródeł watykańskich potwierdziło również, że pierwszy projekt dokumentu, który od tego czasu został poprawiony, był poprzedzony listem wprowadzającym papieża Franciszka, który podobno był utrzymany w bardzo surowym i uszczypliwym tonie wobec Mszy Trydenckiej.

Obawy o możliwe ograniczenia formy nadzwyczajnej pojawiły się po tym, jak Kongregacja Nauki Wiary wysłała list do przewodniczących konferencji Episkopatu na całym świecie z prośbą o wypełnienie dziewięciopunktowego kwestionariusza dotyczącego Summorum Pontificum. Kardynał Ladaria powiedział, że ankieta została opracowana, ponieważ Papież chciał być „poinformowany o aktualnym stanie realizacji” listu apostolskiego Benedykta XVI.

Około trzydzieści procent biskupów świata odpowiedziało na ankietę, a ponad połowa z tych, którzy udzielili odpowiedzi, odpowiedziała pozytywnie lub neutralnie, co potwierdza wiele źródeł.

Jedno ze źródeł zaznajomionych z dokumentem konsultacyjnym stwierdziło, że chociaż pytania były stronnicze w stosunku do Summorum Pontificum lub sformułowane w sposób, który nie zawsze prowokował jasną i konkretną odpowiedź, to z odpowiedzi  wyłonił się obraz zakorzenienia się tradycyjnej Mszy łacińskiej. Kwestionariusz ujawnił również, że nawet w nieoczekiwanych miejscach stara Msza jest przyjmowana i kochana przez młodzież i rodziny, owocuje rozkwitem parafii, powołań kapłańskich i zakonnych oraz większą modlitwą i pobożnością wśród wiernych.

31 maja francuska tradycjonalistyczna strona internetowa Paix Liturgique, która jako jedna z pierwszych poinformowała o nadchodzącym dokumencie, opublikowała artykuł zatytułowany „Galaktyka Summorum Pontificum przygotowuje się do oporu!”

Opisując Summorum Pontificum jako „środki na rzecz pokoju”, które „starały się przynieść pokój Kościołowi, który pogrążał się coraz głębiej w kryzysie”, autorzy zauważają, że „od samego początku tradycyjny ruch opierał się na działaniu osób świeckich”.

Ich wysiłki, czytamy w artykule, były „zadziwiającą i opatrznościową manifestacją sensus fidelium, instynktu wiary wśród wiernych, który z całą stanowczością broni zawartej w lex orandi, doktryny o Ofierze Eucharystycznej, Rzeczywistej Obecności, hierarchicznego kapłaństwa, a bardziej ogólnie, transcendencji tajemnicy: „Czyńcie to na moją pamiątkę!”

Gdyby papież Franciszek zdecydował się ograniczyć Summorum Pontificum, wydając taki dokument, Paix Liturgique twierdzi, że „istnieje zdolność do oporu w 'terenie’… może to równie dobrze oznaczać potężne demonstracje i inne działania.

Uwaga  wydawcy: Dla tych, którzy  kochają tradycyjną mszę łacińską, ta wiadomość może powodować niepokój. Ci, którzy chcieliby z szacunkiem napisać do Watykanu, aby wyrazić swoje obawy dotyczące potencjalnych ograniczeń dotyczących Summorum Pontificum papieża Benedykta XVI, mogą skontaktować się z Kongregacją Nauki Wiary pod tym adresem:

Email: cdf@cfaith.va

Adres pocztowy:

Kongregacja Doktryny Wiary
Palazzo della Congregazione per la Dottrina della Fede
00120 Città del Vaticano

 

Ci, którzy chcą z szacunkiem napisać do Ojca Świętego Franciszka, aby wyrazić zaniepokojenie potencjalnymi ograniczeniami Summorum Pontificum papieża Benedykta XVI, mogą to zrobić pod tym adresem:

Sua Santità Papa Francesco
Domus Santa Marta
00120 Città del Vaticano

 

Autor: Diane Montagna

Tłum. Sławomir Soja

Źródło: The Remnant magazine (June 1, 2021) – „Pope’s Plan to Restrict Traditional Latin Mass Backed by Two Curial Cardinals”

 


 

KOMENARZ BIBUŁY: Czy „z szacunkiem” będziemy pisać, czy bez szacunku, nie ma to najmniejszego znaczenia, bo można być pewnym, iż różni dziwiszowie skutecznie wyłapują wszystkie monity.  A nawet jakby jakiś przeszedł przez sito, to i tak będzie przeczytany przez decydentów z cynicznym uśmiechem sprawcy, który cieszy się ze skutecznie wykonanej mokrej roboty.

 


 

.