Aktualizacja strony została wstrzymana

«Operacja Corona»: Puczyści chcieliby, aby wszystko uszło im na sucho

Ogólnoświatowy pucz, zaprojektowany został w szczególności przeciwko jednej ofierze, tj. naszemu, zachodniemu społeczeństwu. Początkowo miał zostać zainicjowany w roku 2022, ale kryzys bankowy tzw. Repo przyspieszył jego realizację. https://en.wikipedia.org/wiki/Repurchase_agreement

Dziś widać, że przewrót nie udał się, ale pozostawił po sobie zgliszcza: zrujnował demokrację i zniszczył gospodarkę, tak jak chcieli tego jego autorzy, potęgując strach i zamieniając obywateli w posłuszne owce, pozbawione najbardziej podstawowych wolności – w imię sztucznie wykreowanego, wirtualnego zagrożenia. Obecnie rozpoczął się już wielki odwrót, uzgodniony potajemnie – i za wysoką cenę: nie można bowiem z dnia na dzień rozmontować tego rodzaju “zabawki”, która rozdysponowała miliardy i nadal wzbogaca całe łańcuchy beneficjentów – wręcz tysiące ludzi. Ale najbardziej niepokojące obciążenie stanowią będące w obiegu szczepionki “genowe”: unosi się bowiem nad nimi stary koszmar depopulacji, głoszony przez pewną elitę. Jedno jest pewne: establishment związany z lockdownami ma nadzieję, że wszystko ujdzie mu na sucho, że uniknie nowej Norymbergi, która jasno określiłaby popełnione przez niego zbrodnie. A rząd Draghiego ma służyć właśnie temu celowi: ma wyprowadzić Włochy z sytuacji kryzysowej, kierując je na tory toczącego się Wielkiego Resetu. A co najważniejsze: służy rozgrzeszeniu polityków, którzy realizowali polecenia golpistów.

Innymi słowy, również zakończenie operacji będzie miało posmak farsy: “pokonaliśmy wirusa” – będzie się głosić – dzięki wyrzeczeniom narzuconym lockdownami, a zwłaszcza dzięki masowym szczepieniom (narzuconym szantażem – pomimo iż Konstytucja zabrania stosowania przymusu leczniczego bazującego na lekach eksperymentalnych). Wśród wielu tzw. głosów heretyckich, głos Nicoli Bizziego – historyka i założyciela Edizioni Aurora Boreale – wyróżnia się trafnością osamotnionych oskarżeń, timingiem przewidywań i klarownością analizy. W eseju “Operazione Corona”, który jest dziś najsilniej cenzurowaną we Włoszech książką, autor mówi o “globalnym zamachu stanu”: zamachu “mającym na celu po pierwsze realizację Wielkiego Resetu Ekonomicznego, Finansowego i Społecznego, a po drugie drastyczne ograniczenie swobód obywatelskich i demokratycznych – na skalę planetarną”. Według niektórych wskazówek, pucz miał zostać wdrożony dopiero w roku 2022; we wrześniu 2019 roku – został jednakże przyspieszony – wskutek kryzysu tzw. Repo, czyli rekompensat międzybankowych pomiędzy bankami centralnymi: zabrakło pieniędzy na gwarantowanie kredytów, więc jako jedyne rozwiązanie problemu okazało się nagłe zatrzymanie gospodarki, poprzez zastosowanie odpowiedniego środka zaradczego (ktorym okazał się opatrznościowy wirus mass-medialny).

Ekonomista Andrea Cecchi wyjaśnia to w rozdziałach ekonomicznych książki “Operacji Korona”: tak zwana pandemia była kryzysem zaplanowanym, ponieważ świat znalazł się na skraju prawdziwego załamania gospodarczego, nieznanego opinii publicznej. “Niektórzy ‘panowie i władcy’ mieli przechlapane: groziło im zacięcie się ich finansowej zabawki” – mówi Bizzi, w najnowszym filmie na YouTube (zamieszczonym pod tłumaczeniem). “Forum Davos, MFW i różne inne siły ponadnarodowe zadecydowały zatem o przyspieszczeniu owej operacji, opracowując rzekome rozprzestrzenienie się wirusa i tworząc bezprecedensową sytuację”. Czy bowiem kiedykolwiek w historii epidemii zaobserwowano, by izolowani byli ludzie zdrowi? “Była to więc logika czysto ekonomiczna: prawdziwą funkcją lockdownu było zablokowanie gospodarki paraliżując popyt, zapotrzebowanie na kredyt i obieg pieniądza, tak, aby zburzyć gospodarkę według z góry ustalonych etapów”. Było to autentyczne “kontrolowane wyburzenie”, jak w przypadku Twin Towers. “Do tego wszystkiego wykorzystano Chiny, które skorzystały na tym (był to jedyny kraj z rosnącym PKB, w 2020 roku), ale w rzeczywistości nie są one głównym winowajcą”.

To proste dlaczego użyto Chin: “Potrzebny był kraj totalitarny, aby zainaugurować logikę lockdownów: i tylko Chiny mogły to zrobić, ponieważ chiński reżim sprawuje monstrualną kontrolę nad społeczeństwem”. Na początku, mówi Bizzi, myślano o Brazylii: hipoteza ta została jednak natychmiast odrzucona ze względu na sprzeciw prezydenta Bolsonaro i samą naturę populacji brazylijskiej, znacznie mniej potulnej niż chińska. Ale uwaga: Chiny całkowicie zamknęły tylko Hubei, region Wuhanu, nie blokując reszty kraju. Oczywiście, Chiny perfekcyjnie współpracowały przy tworzeniu farsy terroryzmu psychologicznego: “W telewizji pokazywano ludzi padających jak martwi na ulicy lub dostających konwulsji. Albo: tysiące ludzi stłoczonych na obozowych łóżkach ustawionych na arenach sportowych, wszyscy równocześnie dostający konwulsji: rzeczy, których nigdy nie widzieliśmy na Zachodzie – nawet we Włoszech, kraju, który był prawdziwym epicentrum całej tej intrygi. Wyraźnie widać, że Chińczycy byli postaciami, które odegrały bardzo dobrze przestudiowany scenariusz terroru, do czego doszło poprzez WHO, całkowicie kontrolowaną przez Pekin”.

Ci, którzy mają dobrą pamięć, dodaje Bizzi, pamiętają bardzo podobne widowisko: ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. “Niewiarygodnie, wszystko, co wydarzyło się obecnie, zostało przedstawione, w sposób choreograficzny (w tym Boris Johnson, na szpitalnym łóżku) podczas owego niepokojącego spektaklu”. Ostatecznie, w roku 2020, schemat został wprowadzony w życie: światu narzucono “ów szalony i przestępczy pomysł lockdownu, który to termin oznacza w języku angielskim ‘twarde więzienie’ – “globalny zamach stanu, zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach”. “A rządy, zwłaszcza zachodnie, zastosowały co do litery gotowy “pakiet”, narzucony wykonawcom, którzy bardzo dobrze, z dużym wyprzedzeniem, wiedzieli, co ma się wydarzyć”. Już w czerwcu ubiegłego roku, Bizzi jako pierwszy zwrócił uwagę na przypadek Białorusi, który został przemilczany. “Białoruś jest jedynym krajem europejskim, który odmówił zastosowania jakichkolwiek środków ograniczających: nie wprowadził lockdownu ani zamknięć i nigdy w najmniejszym stopniu nie naruszył swobód swoich obywateli. I oczywiście Białoruś została zdemonizowana”.

Na posiedzeniu rządu, prezydent Łukaszenko – przypominając swoim ministrom, że właśnie odrzucił hojną propozycję WHO (92 mln dolarów), aby wprowadzić blokadę “jak we Włoszech” – wyjaśnił, że MFW zwiększył tę ofertę dziesięciokrotnie: do 900 mln dolarów, aby wprowadzić restrykcje “na wzór włoski”. “Dowody w ręku – dodaje Bizzi – wykazałem następnie, że najwyższe władze Włoch (służby specjalne, rząd i najwyższe urzędy państwowe) zostały poinformowane już w sierpniu 2019 roku, że konieczne będzie zastosowanie lockdawnu w naszym kraju”. A więc sześć miesięcy przed oficjalną chronologią wydarzeń. Bizzi zachęca do zwrócenia uwagi na pewne szczegóły: “W niesamowity sposób wzmocniono organy ścigania, w tym policję miejską: zwiększono liczbę personelu, pojazdów, ciężarówek, samolotów, helikopterów, dronów, sprzętu elektronicznego. Takiej operacji nie da się przeprowadzić w dwa tygodnie, potrzebne są miesiące przygotowań.” Wniosek oczywisty: to wszystko było z góry postanowione, od jesieni roku 2019. Również nasz rząd, podobnie jak inne w Europie Zachodniej, “otrzymał nadzwyczajne fundusze, przypuszczalnie od organizacji takich jak MFW, aby móc zagwarantować szczelność przyszłego lockdownu.”

O to właśnie martwili się: jak wprowadzić “twarde więzienie”. “Z całą pewnością nie o wzmocnienie służby zdrowia i szpitali, czy zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej (co w przypadku pandemii powinno być najbardziej logiczną rzeczą).” Nicola Bizzi nazywa tych ludzi “bandą morderców”. Mówi: “Oni nigdy nie troszczyli się o zdrowie Włochów. Dodaje: “Nie wiemy, co tak naprawdę zostało uruchomione. Wiemy jednak, że ów wirus, lub coś w tym rodzaju – co w książce dobrze udokumentował Matteo Martini – nigdy nie został wyizolowany. I to wychodzi na jaw, ponieważ rząd japoński złożył międzynarodową interpelację: wykazała ona, że wirus nigdy nie został wyizolowany. Przede wszystkim Japonia rzuciła wyzwanie wszystkim rządom (zwłaszcza zachodnim), by udowodniły jego wyizolowanie i nikt nie odpowiedział.” Zasadniczo więc “nie ma dowodów na to, że wirus kiedykolwiek został wyizolowany: wykonano jedynie niekończące się “sekwencjonowanie”, którego przydatność jest wątpliwa. W zamian za to, wdrożyli oszustwo o nazwie PCR: powtarzam, oszustwo, ponieważ wiemy, że wymazy nie są uznaną metodą diagnostyczną. Operację o niebotycznych kosztach: we Włoszech, przez okres roku, na wymazy, wydaliśmy kwotę równą 10 ustawom budżetowym.

Dla Bizziego jednak sednem kwestii blokad nie jest działalność spekulantów. Jest nią decyzja narzucona przez światową supersiłę kontrolującą banki centralne. A na niższych szczeblach, to tylko kwestia rozkazów do wykonania. “W przeciwieństwie do niektórych krajów Europy Północnej i Wschodniej, które wykazały się znacznie większą autonomią i niezależnością, rządy zachodnioeuropejskie (Włochy i Niemcy, Francja, Hiszpania) są całkowicie sterowalne. Nie mają żadnej autonomii decyzyjnej: wszystkie ważne decyzje nie są podejmowane w siedzibach instytucjonalnych (takich jak rząd  czy parlament), lecz w ramach organizacji ponadnarodowych.” Jakich? “Ludzie często mówią o organizacjach Bilderberg i Trilateral, ale nawet one są organizacjami pośredniczącymi, których zadaniem jest ratyfikacja, narzucanie rządom decyzji, które są podejmowane jeszcze wyżej.” Dlatego Bizzi ucieka się do śmiałych sformułowań: “To jest wręcz diaboliczny plan, którego celem jest całkowite zniszczenie demokratycznych praw obywateli oraz całego modelu zachodniej demokracji”.

Zamachowcy byli sprytni: działali w oparciu o programowanie neurolingwistyczne, a wszystkie posunięcia rządów zostały skalkulowane. “Od czasu trwania blokad aż po komunikaty w mediach, wszystko to było starannie wyliczoną operacją, tak aby przyjęła się wśród mas, zgodnie z technikami NLP”. https://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming

Architekci kryzysu, który ogarnął planetę, połączyli różne interesy: “Na przykład ci z Forum w Davos – początek “czwartej rewolucji przemysłowej”, opartą na micie fałszywej “zielonej gospodarki”, która w rzeczywistości chce doprowadzić do transhumanizmu, zniesienia gotówki, zniszczenia najbardziej podstawowych praw człowieka”. Jak zatem reagować? “Głównym obowiązkiem tych, którzy mają minimum rozumu, a więc zrozumieli, z czym mamy do czynienia, jest stawianie oporu wszelkimi sposobami, starając się przekazać prawidłowe informacje: nie wolno nam pozwolić, aby plan, o którym mowa posuwał się do przodu; musimy wrzucić w jego tryby jak najwięcej piasku. Nie jest to łatwe: Włosi – mówi Bizzi – dali się na to nabrać: uwierzyli w historię, którą im opowiedziano.

“Nasi rodacy wykazali się wielką bezmyślnością i z wyjątkową lekkomyślnością; zaakceptowali zabijajace wolność środki wprowadzone przez rządy Conte i Draghiego. Iluzja – promowana także przez telewizję – że rządy odbierają obywatelom wolność z uwagi na względy sanitarne, kryzysowe zakorzeniła się i skłoniła wielu ludzi do podporządkowania się.” Oczywiście, to fatalnie pogłębia poczucie izolacji tych, którzy, jak Bizzi, nigdy nie uwierzyli w oficjalną wersję. “Od dawna wiedziałem, dokąd to zmierza, a kiedy z Chin nadeszły pierwsze wieści, powiedziałem sobie: zaczyna się. Przez cały miesiąc, w lutym 2020 roku, nikt nie ujawnił, że rząd Contego wprowadził stan wyjątkowy już 31 stycznia 2020: chcieli jak największej liczby ofiar śmiertelnych, chcieli wywołać panikę i podsycić terror.” Jedyną anomalią we Włoszech w tych pierwszych miesiącach była obecność Rosji. “Przypominam o misji brygady żołnierzy rosyjskich, którzy przybyli do Lombardii, żołnierzy specjalizujących się w wojnie bakteriologicznej: po raz pierwszy w historii, rosyjskie środki bojowe w znalazły się w kraju NATO. Przyjechali, aby dowiedzieć się, dlaczego problem zaczął się właśnie we Włoszech”.

Misja Rosjan przebiegła po cichu. “Znaleźli wiele rzeczy, choć dowody te zostały później utajnione. Wydaje się, że to, co zostało uwolnione na terytorium naszego kraju, to, coś bakteriologicznego. Nie mam na to dowodów: gdyby jednak tak było, to ujawniłoby to bezprecedensowy współudział przestępczy”. Dziś jednak mamy do czynienia z nieoczekiwanym zwrotem: być może zbliżamy się do momentu odwrócenia sytuacji. “Mam powody do optymizmu”, ponieważ krajowi wykonawcy planu “po prostu obeszli Konstytucję, która nigdy nie została zawieszona ani zarchiwizowana, ani zmodyfikowana: artykuły Konstytucji obowiązują jak najbardziej, podobnie jak ustawy antyterrorystyczne – które m.in. zabraniają krążyć z zasłoniętą twarzą (jest to przestępstwo)”. Nie ma sensu się bać: “Grzywny nakładane przez niektórych naśladowców «Gestapo», którzy noszą mundur straży miejskiej i wydają się być ogarnięci delirium wszechmocy, nie mają żadnej wartości”.

Bizzi wspomina sceny, których byliśmy świadkami w roku 2020: dochodziło nawet do poturbowania starszych kobiet, rzucanych na ziemię tylko dlatego, że nie miały masek. “Niektórzy burmistrzowie posunęli się tak daleko, że narzucali minimalny wydatek 50 euro w supermarketach, a w kolejkach ustawiali się starsi ludzie, którzy mogli nie mieć nawet 10 euro w kieszeni. Czegóż ci ludzie nie ucierpieli, za sprawą niektórych administratorów lokalnych? – Tutaj nikt nie jest wolny od winy. Zdaniem Bizziego, prawda wychodzi na jaw bardzo szybko: “Nie możemy pozwolić, aby niektórym osobnikom uszło to wszystko na sucho. Wszyscy – od najwyższych urzędów państwowych po najmniejszych, lokalnych administratorów – byli wspólnikami owego wielkiego oszustwa, owej kolosalnej machinacji, która doprowadziła do bezpodstawnego, niekonstytucyjnego ograniczania wolności. Środki takie jak godzina policyjna: nawet w roku 1944 nie była ona stosowana w podobny jak dziś sposób”. Ale uwaga: “Nie należy bać się mundurów: policja i karabinierzy złożyli przysięgę na Konstytucję, a znaleźli się w sytuacji, której nie chcą dłużej znosić”.

“Jestem w kontakcie ze związkami zawodowymi stróżów prawa, które od miesięcy wyrażają cały swój sprzeciw: odmawiają karania obywateli: oni też zaczynają się buntować” – zapewnia Bizzi. Ponadto, istnieją wyraźne oznaki przełomu w sytuacji na arenie międzynarodowej: to daje nam nadzieję. Ponieważ kryzys Repo został zażegnany już jesienią 2020, “zniknął więc ekonomiczny motor tegoż globalnego zamachu stanu: nie ma już ekonomicznego powodu, by organizować nowe blokady w celu zatrzymania gospodarki, która tak naprawdę odżywa”. Bizzi zwraca uwagę, że wdrażany jest również Quantum Financial System, który całkowicie wywróci dotychczasowe globalne parametry ekonomiczne (dotyczące możliwości nieograniczonej emisji pieniądza).

https://www.truthbreaksthematrix.com/post/the-quantium-financial-system-qfs-the-restoration-of-the-organic-republic-of-the-united-states

Nigdy nie byliśmy całkowicie osamotnieni: Rosja Putina, ta, która wysłała swoich specjalistów do Włoch, wycofała się jako pierwsza: pokazując, jak bardzo fikcyjną była cała ta operacja strachu. “Moskwa wprowadziła tylko początkową, bardzo łagodną blokadę, po czym dwa miesiące temu usunęła ostatnie ograniczenia. I wykonała bardzo sprytny ruch: jako pierwsza wprowadziła na rynek własną szczepionkę”.

Sputnik – mówi Bizzi – nie jest szczepionką mRna: jest to jedynie rodzaj wzmocnionej szczepionki przeciw grypie, proponowanej w Rosji wyłącznie na zasadzie dobrowolności. “U nas natomiast próbuje się narzucić – za pomocą perswazji, szantażu i gróźb – eksperymentalną szczepionkę mRna. To mrozi krew w żyłach: miliony Włochów ustawiają się w kolejce, jak stada lemingów, gotowych rzucić się w przepaść. Popełniają samobójstwo, a nie zdają sobie z tego sprawy: przeszli prawdziwe pranie mózgu”. Ale również geografia światowego frontu szczepionek sugeruje, że operacja ta dobiega końca: “Dwie trzecie rządów światowych faktycznie wycofało się, odmawiając szczepionek mRNA (Pfizer, Moderna).  Mało tego: wprowadzając leczenie w warunkach domowych, zburzono narrację o konieczności hospitalizacji. Wykazano, że jest to fikcja: po prostu biorąc pewne leki można uniknąć hospitalizacji. Rozwiązanie, które we Włoszech jest utrudniane na wszelkie sposoby: minister zdrowia, Roberto Speranza odwołał się do Consiglio di Stato, by uniemożliwić leczenie domowe. Są przerażeni tym, że narracja o przepełnionych oddziałach opieki intensywnej zostanie podkopana”.

Już w lutym, Bizzi dowiedział się, że “osiągnięto porozumienie, w ramach międzynarodowych negocjacji między niektórymi grupami sił”. W praktyce, covidowskim puczystom powiedziano: “Operacja nie powiodła się, zrealizowanych zostało jedynie 20% założonych wcześniej celów. Prawda wychodzi na jaw, ryzykujecie nową Norymbergę. W związku z tym, oferujemy wam “timeline”: jeśli od 12 kwietnia, po dobroci, zaczniecie deeskalację operacji, pozwolimy wam wyjść z niej bez szwanku”. Oznacza to: jeśli rządy zastosują się do niniejszej dyrektywy, zaczną głosić, że zakażenia maleją. I będą się tym chwalić: “Dzięki waszemu poświęceniu pokonaliśmy straszliwego wirusa” – będzie brzmiał refren. “I będą starali się wyjść z tego z podniesioną głową. Ponieważ ich celem jest właśnie to: uniknięcie nowej Norymbergi. A zatem: nie dopuścić do wyjawienia wszystkich odpowiedzialności, na każdym szczeblu, od Kwirynału po ostatnią gminę. Łatwo przychodzi atakować Contego: jest nie do obrony, podpisał najbardziej nikczemne działania. Ale wszyscy zapominają, że pewne rzeczy autoryzował ktoś stojący ponad nim”.

Ci ludzie zatem, zdaniem Bizziego, “mają na celu zabezpieczenie systemu”, czyli “niedopuszczenie do tego, aby skończyło się to dla nich bardzo źle, z punktu widzenia prawnego (również karnego)”. Dlatego też ponowne, stopniowe otwarcia zostały zaplanowane, tak aby utrzymać retroaktywną wiarygodność farsy. “Miesiąc po relacji, jaką otrzymałem – mówi Bizzi – Boris Johnson ogłosił, że Wielka Brytania zostanie ponownie otwarta 12 kwietnia, jednocześnie z innymi krajami europejskimi, takimi jak Hiszpania (jeszcze cięższe represje). Cóż: od miesiąca Hiszpania ponownie otworzyła kluby, siłownie i baseny, zezwalając także na koncerty z udziałem tysięcy ludzi. Te ponowne otwarcia są wyraźnie zaplanowane: to nie jest tak, że mogą powiedzieć z dnia na dzień: “żartowaliśmy, nabrliśmy was”. Nie mogą nagle otworzyć wszystkiego na nowo: straciliby twarz i musieliby nagle zrezygnować z monstrualnych korzyści ekonomicznych”. Chodzi o ocean pieniędzy: “Ktoś właśnie został odstawiony na boczny tor, ale nie chodzi tylko o Arcuriego (włoskiego, nadzwyczajnego komisarza ds. Covida ): wiele osób, ciągle jeszcze zarabia, na tej operacji”.

Nicola Bizzi mówi o “przysługach, które należy zapłacić tysiącom ludzi w aparacie państwowym: a tego nie da się przerwać z dnia na dzień”. I dodaje: “Moje wrażenie – potwierdzone przez niektóre informacje, które otrzymuję – jest takie, że za odstawieniem Contego stał konkretny cel (przy czym trzeba było wtedy stworzyć obecny rząd, który wcale mi się nie podoba”). Mario Draghi? “Jak wiemy, Draghi ma więcej szkieletów w szafie niż Nosferatu: znamy jego przeszłość i jego występki”. Dla Bizziego, rząd Draghiego jest wciąż niebezpieczny: “Władza wykonawcza, która potwierdza Roberta Speranzę jako szefa służby zdrowia i wstawia do rządu takich ludzi jak Colao, nie jest do zarekomendowania”. Jej zadaniem będzie “doprowadzenie Włoch do deeskalacji, do stopniowego wyjścia z operacji Corona – według zaplanowanych etapów (ale w taki sposób, aby polityka pozostała bez szwanku, aby wyszła z niej z podniesioną głową”. Wtedy znów odetchniemy, ale “kolaborantom” ujdzie to na sucho. “A to jest nie do przyjęcia: musimy domagać się przywrócenia wolności, które gwarantuje nam Konstytucja”.

O ile operacja “Korona” została uruchomiona z powodów finansowych – mówi Bizzi – to z pewnością została wykorzystana przez niebezpiecznych fanatyków, którzy otwarcie kultywują precyzyjne plany depopulacji świata. Są ludzie tacy jak «Francuz» Jacques Attali (mentor Macrona), czy sam Bill Gates, którzy od trzydziestu lat wmawiają nam, że jest nas na Ziemi za dużo i że trzeba siłą (dobrymi lub złymi środkami) zmniejszyć globalną populację, która wymyka się spod ich finansowej i politycznej kontroli. “Nie jest prawdą, że jest nas za dużo, jak na zasoby Ziemi. Zamiast tego prawdą jest, że zasoby są źle dystrybuowane: 1-2% posiada 90% bogactwa, nad którym nie chce stracić kontroli, i chce je dalej powiększać.” Jakie wnioski należy wyciągnąć? – Zamachy stanu odbywają się, ale nie zawsze przebiegają zgodnie z planem. “Operacja, o której mówimy, rozpoczęła się od “gotowych pakietów”, do których wszyscy mieli się dostosować, ale zamiast tego wiele krajów od razu się z niej wycofało: na przykład Afryka nie dostosowała się do planu. Kraje czarnej Afryki i Afryki Północnej nie chciały patrzeć, jak niszczone są ich gospodarki, a przede wszystkim nie chciały uczestniczyć w realizacji ludobójczego planu: bo to jest prawdziwe sedno sprawy”.

Już w latach 80′, Jacques Attali pisał: w najbliższej przyszłości – skoro nie możemy już więcej zmniejszyć populacji za pomocą obozów koncentracyjnych i doraźnych egzekucji – konieczne będzie zmniejszenie jej za pomocą innych systemów: nawet za pomocą pewnych terapii iniekcyjnych, do których stosowania ludzie będą zachęcani. “I faktycznie znajdujemy się w tym miejscu” – stwierdza Bizzi, który wskazuje na bardzo niepokojącą amerykańską stronę “Deagel.com”, która zajmuje się tematyką zbrojeniową. W roku 2017, przedstawiła ona bardzo dziwne prognozy demograficzno-statystyczne, obrazujące – państwo po państwie – populację świata w roku 2025. Strona twierdziła, że opierała się na źródłach wywiadowczych (nie podając jakich) oraz na danych pochodzących od organizacji międzynarodowych (FAO, IMF, WHO). Jest to niepokojący obraz, w którym cały Zachód został wyludniony. Włochy zredukowane do 40 milionów mieszkańców; równie drastyczna redukcja przewidziana dla Francji i Hiszpanii; Niemcy skazane na redukcję z 80 do 28 milionów.  Podobna prognoza dla USA: zaledwie 90 mln mieszkańców, wobec obecnych 320. Ten sam los miałby spotkać Kanadę, natomiast zjawisko to nie dotknęłoby innych krajów świata, które miałyby pozostać demograficznie stabilne.

https://telegra.ph/The-world-population-is-to-be-dramatically-reduced-by-2025-09-17

“Wiem, że szacunki zostały z czasem skorygowane, ale trend pozostaje: według Deagel, ma to dotyczyć wyłącznie Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, plus Australia i Nowa Zelandia: czyli tych krajów, które wprowadziły najbardziej restrykcyjne środki any-covid, stosując co do joty dyktat globalnego puczu, w tym przymusowe szczepienia (szczepionki mRNA)”. Czy istnieje jakiś związek między przewidywaniami Deagel, a tym, co faktycznie się dzieje lub co się wydarzy? Czy w roku 2017 ktoś już “wiedział”, że na Zachodzie zostanie wprowadzona szczepionka mRna i że – być może – będzie ona taka, że wywoła podobną depopulację? – “Należy stwierdzić, że jest o czym myśleć” – mówi Bizzi. “Moja opinia – argumentuje – jest taka, że jest to ‘wojna’ przeciwko ludzkości Zachodu, przeciwko naszej cywilizacji”. Rozejrzyjmy się wokół: “Kraje afrykańskie, azjatyckie i wschodnioeuropejskie odrzuciły żądania WHO. Prawdziwym celem tej operacji jest Europa i Ameryka Północna”. To fakt: “Żyjemy w epoce cenzury, w średniowieczu orwellowskim” – podsumowuje Bizzi. “Nie posiadam odpowiedzi na wszystkie pytania, ale pracuję nad tym, aby prawda wyszła na jaw”.

[Źródło:] https://www.libreidee.org/2021/05/operazione-corona-i-golpisti-vorrebbero-farla-franca/

Author [wpisu, tłumaczenie]: Uczta Baltazara

Za: Uczta Baltazara (7 maggio 2021)

Skip to content