Aktualizacja strony została wstrzymana

Sąd niemiecki: Obrzezanie może być nielegalnym uszkodzeniem ciała

Niemiecki sąd apelacyjny we Frankfurcie nad Menem wydał decyzję mogącą mieć duże następstwa co do wykonywanych zabiegów obrzezenia.
Sąd rozpatrywał 20 września br. wniosek złożony w imieniu 14-letniego Muzułmanina, który jako 11-leni chłopiec został poddany obrzezaniu zgodnie z prawem muzułmańskim lecz wbrew jego woli. Chłopiec, mieszkający na stałe ze swoją matką, rozwiedzioną z Muzułmaninem, odwiedził podczas wakacji swojego ojca, który zmusił go do poddania się zabiegowi obrzezania. Zarówno chłopiec jak i matka byli przeciwni temu zabiegowi.

Sąd argumentując swoją decyzję stwierdził, że obrzezanie „może być istotne w indywidualnych przypadkach dla kulturowo-religijnego czy fizycznego samo-określenia się”, ale decyzja o poddaniu się temu zabiegowi „jest podstawowym prawem osoby określającej swą identyfikację i życie.” Sąd nie określił minimum wiekowego, od którego rodzice powinni uzyskiwać zgodę od dziecka na przeprowadzenie zabiegu obrzezania.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

.