Aktualizacja strony została wstrzymana

„Obcy element należało usuwać”

„Obcy element należało usuwać” – mówi ukraiński szowinista, pracujący w Polskim Związku Piłki Siatkowej (!), wychwalając ludobójstwo OUN-UPA na Polakach

Wyślij Apel do Prezesa PSPS, pana Jacka Kasprzyka:

Jkasprzyk@pzps.pl oraz pzps@pzps.pl

Oto skany z profilu facebook’owego Eugeniusza Andrejuka, które otrzymałem dziś po południu od pana Witolda Listowskiego, prezesa Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich z Kędzierzyna Koźla. W drugim ze skanów znajdują się słowa pochwalające ludobójstwo dokonane przez ukraińskich szowinistów z OUN – UPA i innych ukraińskich formacji kolaboracyjnych w służbie III Rzeszy, na polskich mieszkańcach Wołynia w 1943 roku, a także rzezi Humańskiej z 1780 roku, obie były całkowicie słuszne, a ukraińscy szowiniści mordując Polaków, mieli całkowitą rację, gdyż, jak się wyraził w swoim wpisie, obcy element należało usuwać! 

Ukraińscy szowiniści mieszkający w Polsce, zawsze, kiedy Polacy przypominają im o zbrodniach ludobójstwa, dokonanych w okresie drugiej wojny światowej i w kilka lat p o jej zakończeniu przez ich antenatów, na naszych rodakach zamieszkujących Kresy Południowo-Wschodnie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, natychmiast wtedy podnoszą krzyk, oskarżając nas o rzekomą ,,mowę nienawiści” i kierując sprawy do prokuratury o ściganie tych, którzy tą niewygodną dla nich prawdę przypominają, gdyż przedstawiane im niezbite dowody, nie odpowiadają ich zakłamanej narracji, nijak nie mającej się do rzeczywistych faktów.  Ale, gdy sami usprawiedliwiają bestialskie ludobójstwo dokonane przez swoich przodków na Polakach, jako całkowicie słuszne, a zbrodniarzy, którzy go dokonali, jako niezłomnych herojów, którzy mieli całkowitą rację, że je popełnili, bo zrobili to dla wolnej Ukrainy, wtedy wszystko jest według nich, w jak najlepszym porządku. 

Nasuwa się w związku z tym pytanie, a mianowicie, jeżeli mówienie prawdy o banderowskim ludobójstwie Polaków jest mową nienawiści, a pochwalanie tegoż ludobójstwa przez takich ludzi, jak ukraiński pracownik Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który utrzymywany jest z naszych podatków, nie tylko komplementuje ukraińskich zbrodniarzy wojennych, kolaborantów Adolfa Hitlera, ale wręcz usprawiedliwia ich czyny, uważając je za jak najbardziej właściwe, a przeprowadzone przez nich ludobójcze czystki etniczne, określa słusznym usuwaniem obcego elementu, którą należało przeprowadzić, by w domyśle oczyścić w końcu z Polaków ,,ukraińską” ziemię, to co w takim razie jest tą mową nienawiści, jeśli nie jest nią gloryfikacja największych, zwyrodniałych zbrodniarzy w historii ludzkości i dokonanego przez nich ludobójstwa, którego samo wspomnienie, mrozi krew w żyłach każdego cywilizowanego człowieka po dzień dzisiejszy.

Czy i tym razem, wypowiedź tego ukraińskiego szowinisty, nie kryjącego nawet swojej nienawiści do Polaków pozostanie bezkarna? To zależy tylko od nas samych. Dlatego musimy naciskać na prokuraturę, aby tym razem ta sprawa, nie została zamieciona pod przysłowiowy dywan.

Wyślij Apel do Prezesa PSPS, pana Jacka Kasprzyka:

Jkasprzyk@pzps.pl oraz pzps@pzps.pl

A oto apel do nas wszystkich pana Witolda Listowskiego, na który winniśmy odpowiedzieć gremialnie, wraz ze skanami z profilu Eugeniusza Andrejuka, który wprawdzie już zniknął z jego strony, ale skany pozostały i są dowodem przestępstwa, którgo nie da się wyprzeć.. 

Eugeniusz Andrejuk napisał, że „Ukraińcy słusznie wystawili rachunek Polakom w 1943 roku oraz w Humaniu”. Jest specjalistą ds mediów w Polskim Związku Piłki Siatkowej! Zwracam się z apelem o pisanie pism do Prezesa PZPS pana Jacka Kasprzyka o wyciągnięcie konsekwencji wobec swojego pracownika, który uważa za słuszne dokonanie przez Ukraińców ludobójstwa na polskim narodzie! Podaję do prezesa PZPS: Jkasprzyk@pzps.pl oraz pzps@pzps.pl

 

Jacek Boki – Elbląg
12 Kwiecień 2021 r.

 

Wyślij Apel do Prezesa PSPS, pana Jacka Kasprzyka:

Jkasprzyk@pzps.pl oraz pzps@pzps.pl

 

 


 

Z ostatniej chwili – 13.04.2021 r

Na swojej oficjalnej stronie internetowej władze Polskiego Związku Piłki Siatkowej wydały oświadczenie w sprawie komentarza zamieszczonego w mediach społecznościowych przez szefa d/s mediów PZPS, Eugeniusza Andrejuka, którego po naszej akcji protestacyjnej zawieszono w obowiązkach służbowych, które jak oznajmiono ma trwać do czasu wyjaśnienia okoliczności i autorstwa wskazanego komentarza.

,,Polski Związek Piłki Siatkowej podjął decyzję o zawieszeniu w obowiązkach służbowych pracownika PZPS Pana Eugeniusza Andrejuka w związku z prywatnym komentarzem w dyskusji  na Facebooku, który wzbudził wiele emocji. Zawieszenie trwać będzie do czasu wyjaśnienia okoliczności i autorstwa wskazanego komentarza.

Jednocześnie Polski Związek Piłki Siatkowej potępia wszelkie formy ksenofobii i nacjonalizmu, czego dowodem są odpowiednie zapisy Kodeksu Etyki i Postępowania PZPS, to jest: „We wszystkich podejmowanych działaniach kierujemy się poszanowaniem godności  ludzkiej. Akceptujemy prawo każdej osoby do posiadania odmiennych  poglądów. Unikamy wszelkich zachowań, które mogłyby naruszyć godność drugiej osoby. Szanujemy różnorodność płci, narodowości, ras, wieku, wyznań religijnych, orientacji seksualnych oraz wszelkich innych cech”.

Polski Związek Piłki Siatkowej w filozofii swego działania nakierowany jest na dostarczanie wyłącznie pozytywnych emocji. Wszelkie przejawy tworzenia emocji negatywnych są w naszym środowisku nietolerowane.

Do czasu zakończenia czynności wyjaśniających związanych ze sprawą PZPS nie będzie komentować powyższej kwestii.”

Chciałbym tą drogą podziękować wszystkim osobom w całej Polsce i Polakom zagranicą za szeroki odzew na nasz apel, jednocześnie zwracam się do wszystkich, ażeby nadal wysyłali pisemne protesty do władz PZPS, aby te nie poprzestały jedynie na czasowym zawieszeniu Eugeniusza Andrejuka w obowiązkach służbowych, ale wyciągnęły dużo większe konsekwencje ze zwolnieniem dyscyplinarnym włącznie. Nie możemy bowiem dopuszczać do tolerowania antypolskich zachowań i wypowiedzi uderzających w Polaków, przez jakiekolwiek osoby wywodzące się ze środowisk ukraińskich o neobanderowskich implikacjach. Na wszelkie tego rodzaju wypowiedzi pochwalające ludobójstwo Polaków i gloryfikujące zbrodniarzy należy reagować natychmiast i zdecydowanie. Brak reakcji z naszej strony, na tego rodzaju wypowiedzi ze strony ukraińskich szowinistów, doprowadził do tego, że ukraińscy fałszerze historii, tacy jak Wołodymyr Wiatrowycz, przy bardzo wydatnym wsparciu rządu Ukrainy w postaci kilkudziesięciu milionów dolarów, promuje dziś w USA swą kłamliwą książkę zatytułowaną ,,Gordyjski węzeł”, w której rolę ofiar odgrywają zwyrodniali mordercy z OUN-UPA i tzw. Samoobronnych Kuszczowych Widdiłów, a w roli ich rzekomych katów, przypisał Polakom. Dalej nie wolno już nam pozwalać na takie bezczelne zachowania wobec nas Polaków ze strony kogokolwiek, albowiem zło nie powstrzymane w porę, powróci prędzej, czy później z jeszcze większą siłą i będziemy tym samym skazani na powtórzenie tej samej historii, być może w jeszcze bardziej tragicznej skali.

 

Książka Wołodymyra Wiatrowycz – ,,Gordyjski węzeł”, promowana oficjalnie przez rząd Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, w której rolę zbrodniarzy Ukraińców na Wołyniu przypisano polskim ofiarom UPA, a w rolę rzekomych ofiar Polaków, wcielono zwyrodnialców z OUN-UPA

Bez względu na dalsze decyzje w tej sprawie władz Polskiego Związku Piłki Siatkowej, sprawę tą kierujemy do Prokuratury Krajowej w Warszawie.

P.S. Przed godziną otrzymałem od Pana profesora Andrzeja Zapałowskiego skan dużo wcześniejszej dyskusji na portalu społecznościowym, pracownika Polskiego Związku Piłki Siatkowej pana Eugeniusza Andrejuka z redaktorem Marcinem Skalskim, w której pyta on swojego adwersarza, ,,na jakiej podstawie chce On nazywać Polakami ludzi, którzy nie mówili po polsku? Po otrzymaniu logicznej i wyczerpującej odpowiedzi, opartej o niezbite fakty, nie posiadając żadnej kontrargumentacji, stwierdził bez ogródek, że:

„Za takie imperialne gadanie Ukraińcy wystawili rachunek. Jak najbardziej uzasadniony” 

Tak więc według pana Eugeniusza Andrejuka, takie uzasadnienie przedstawione przez redaktora Marcina Skalskiego, w pełni eksplikowało wystawienie polskiej ludności Wołynia i Małopolski Wschodniej w pełni usprawiedliwionego rachunku, w postaci masowego, bezlitosnego ludobójstwa, za rzekome imperialne dążenia narodu i państwa polskiego. 

Pozostawiam to bez dalszego komentarza, który w tym momencie jest już całkowicie zbędny. Słowa bowiem pana Andrejuka, komentują się same najlepiej.

Jacek Boki – Elbląg
12 Kwiecień 2021 r.

Źródło:

Decyzja PZPS: https://www.pzps.pl/pl/aktualnosci/217-artykuly/20422-decyzja-pzps

 


 

Za: Kresy we krwi (12 kwietnia 2021) | http://kresywekrwi.blogspot.com/2021/04/obcy-element-nalezao-usuwac.html#more | Obcy element należało usuwać

Skip to content