Kard. Raymond Burke: Opór wobec oświadczenia Watykanu pokazuje homoseksualną agendę w Kościele

Kardynał Raymond Burke wyraził opinię, że Stolica Apostolska powinna jasno zadeklarować, iż papież Franciszek zaaprobował niedawne oświadczenie Kongregacji Nauki Wiary (KNW), które mówi o niemożliwości błogosławienia par homoseksualnych. Jego zdaniem jest to konieczne w związku z wyrazami nieposłuszeństwa różnych zarówno biskupów, jak i księży na całym świecie, którzy oświadczenie KNW kwestionują, a nawet sugerują, że ojciec święty jej nie zaaprobował.

Według kard. Burke’a ta negatywna reakcja na oświadczenie KNW jest „po prostu wyrazem światowości, przyziemności, które wkroczyły do Kościoła i przez które agresywna agenda homoseksualna dominuje nawet w pewnych kręgach kościelnych, a nawet wśród pewnych biskupów”.

Słowa papieża Franciszka, które wygłosił w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański 21 marca, są interpretowane przez niektórych jako dystansowanie się od deklaracji Kongregacji. Ojciec święty powiedział m.in.: „Chodzi o to, aby zasiać ziarno miłości nie za pomocą słów, które ulatują, ale za pomocą konkretnych, prostych i odważnych przykładów, nie poprzez teoretyczne osądy, ale poprzez gesty miłości”. Jako reakcję na oświadczenie KNW zinterpretowało te słowa czasopismo „America Magazine” wydawane przez jezuitów.

Kardynał Burke uznał taką interpretację za „nierozsądną” w wywiadzie udzielonym stacji telewizyjnej EWTN. Ale przyznał, że pozostaje niejasne, co dokładnie papież Franciszek miał na myśli. Zauważył też, że skoro „oficjalne czasopismo jezuitów w Stanach Zjednoczonych Ameryki” wysuwa takie twierdzenia, to „Stolica Apostolska powinna powiedzieć jasno, że papież w istocie zaaprobował tę deklarację [Kongregacji Nauki Wiary] i że jest jej wierny”.

We wcześniejszym wywiadzie kard. Burke powiedział, iż deklaracja KNW „po prostu stwierdza to, czego Kościół zawsze nauczał i co praktykował odnośnie pociągu do osób tej samej płci i kiedy prowadzi on do aktów, które są wewnętrznie nieuporządkowane, niezgodne z planem Bożym. A zatem z tego punktu widzenia nie ma w niej nic, co mogłoby budzić zdziwienie”.

Amerykański hierarcha zauważył także, że klaryfikacji wymaga jedynie stwierdzenie w oświadczeniu KNW o możliwej obecności „elementów pozytywnych” w związkach homoseksualnych, gdyż może ono być „mylnie interpretowane, że sama taka relacja ma pozytywne elementy, co oczywiście byłoby problematyczne”.

Zdaniem kard. Burke’a biskupi, którzy sprzeciwiają się oświadczeniu KNW powinni wziąć pod uwagę zrzeczenie się urzędu po przeanalizowaniu, czy ich poglądy są spójne z wiarą katolicką. Taki biskup nie może piastować swojego urzędu, „gdyż jest to po prostu nie do zaakceptowania”.

jjf/LifeSiteNews.com, vaticannnews.va

Za: Fronda.pl (30.03.21) | https://www.fronda.pl/a/kard-raymond-burke-opor-wobec-oswiadczenia-watykanu-pokazuje-homoseksualna-agende-w-kosciele,159391.html

Skip to content