Aktualizacja strony została wstrzymana

Operacja „Kaplica”, nieznane dokumenty KGB na temat inwigilacji Jana Pawła II

Po raz pierwszy istnieje możliwość zapoznania się z dokumentami dotyczącymi ważnej operacji prowadzonej przez KGB przeciwko Janowi Pawłowi II. Wydane przez IPN dokumenty sowieckiego wywiadu pozwalają zrozumieć logikę trwających ponad dekadę zmagań papieża o wolność sumienia i prawa człowieka na Wschodzie. Książka nosi tytuł „Pontyfikat wielu zagrożeń. Jan Paweł II w świetle dokumentów sprawy «Kapella» 1979 -1990”.

„Dla Jana Pawła II stawką w rozgrywce z sowieckim systemem była nie tylko zmiana sytuacji geopolitycznej, lecz także możliwość powtórnej ewangelizacji Rosji. Sowieccy analitycy nie mieli wątpliwości, że pojawienie się papieża zmieniło bieg historii i starali się analizować, jakie to będzie miało skutki dla sowieckiego imperium” – podkreśla dr Andrzej Grajewski, który badał znalezione w Wilnie dokumenty. Ich opracowanie przygotował wspólnie z dr Ireną Mikłaszewicz. Dr Grajewski wskazuje, że jest to nieomal kompletna dokumentacja jednej z prowadzonych przez sowiecki wywiad operacji przeciwko Janowi Pawłowi II.

Prowadziła ją z inspiracji Moskwy jednostka wywiadu KGB na Litwie. Jej celem było przeniknięcie do najbliższego otoczenia papieża z wykorzystaniem m.in. agentury, którą KGB miało w Kościele katolickim na Litwie oraz w środowiskach litewskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych. Część z nich zakończyła się sukcesem. KGB miało wgląd w wiele papieskich planów i zamierzeń wobec katolików w Związku Sowieckim, niektórym udało się przeciwdziałać.

W książce publikowane są przetłumaczone na język polski i opracowane naukowo 54 dokumenty. Przynoszą wiele nowych informacji na temat poczynań Jana Pawła II wobec Związku Sowieckiego oraz krajów komunistycznych w Europie Wschodniej, m.in. Polski, Węgier, Czechosłowacji i NRD. KGB skrzętnie odnotowało konsekwencję z jaką papież realizował swój program m.in. poprzez audycje Radia Watykańskiego, których zakres nadawania został rozszerzony, wydania literatury religijnej w językach rosyjskim, litewskim, ukraińskim i białoruskim, przerzucane nielegalnymi kanałami do Związku Sowieckiego, wspieranie ruchów na rzecz swobód obywatelskich i religijnych oraz działania na forum międzynarodowym dyplomacji watykańskiej która otrzymała polecenie upominania się o przestrzeganie praw człowieka także w krajach komunistycznych.

Beata Zajączkowska – Watykan

Za: VaticanNews (26 marca 2021)

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Nie wiemy co zawierają dokumenty pochodzące z KGB, lecz nie wątpimy że takich nieodkrytych, nieznanych, nieopublikowanych jest znacznie więcej. Z pewnością wiele z tych dokumentów zawiera treści, które pokazują zarówno Korola Wojtyłę, jak i Jana Pawła II w szerszym świetle. Obawiamy się, że to światło może nawet powodować jakieś dyfrakcje i ukazywać sylwetkę w niekorzystnych kolorach. Innymi słowy: możemy więcej dowiedzieć się o JP2, ponad to co usiłowano nam wmówić, iź procesy beatyfikacyjny i kanonizacyjny, wszystko zbadały. Bo NIE ZBADAŁY WSZYSTKIEGO!

I dlatego mądrość Kościoła zawsze prowadziła do czekania, często kilkadziesiąt a nawet więcej lat, do ostatecznej decyzji o ogłoszeniu świętości. Niestety, ta sama „fabryka świętych”, którą prowadził JP2 uznała Jego samego Santo Subito! w pośpiechu i bez szerszego rozeznania.

I ten pośpiech, nachalność a nawet przebiegłość kiedyś zemści się. Zarówno na osobie „jakże świętego”, jak i na autorytecie Kościoła.

 


 

.