Źródła watykańskie donoszą o rosnących rozdźwiekach na temat zakazu błogosławienia związków homoseksualnych

Watykan, 23 Marca 2021 (LifeSiteNews). Według informacji uzyskanych od źródeł wewnątrz Watykanu, poważni dostojnicy watykańscy oraz sam Papież Franciszek są niezadowleni i dystansują się od ostatniego dokumentu zakazującego błogosławieństw par jednopłciowych. 15 marca, Kongregacja Doktryny Wiary(KDW) odpowiedziała negatywnie na pytanie, czy „Kościół ma moc błogosławienia związków jednopłciowych?”

Portal Messainlatino.it, który jako pierwszy poinformował o represjach wobec Tradycyjnej Mszy Świętej, podaje kolejną informację o „skargach pojawiających się po upublikowaniu dokumentu KDW”. Portal ujawnia, że według jego źródeł „umiejscowionych na najwyżsych szczeblach hierarchii watykańskiej”, „proces zatwierdzania dokumentu był niełatwy”.

Wspomniano, że użyto „bardzo mocnych nacisków” aby dokument został podpisany wyłącznie przez Kardynała Prefekta i Sekretarza Arcybiskupa ale bez zgody „nominatim” Ojca Świętego.

Papież Franciszek „został poinformowany i udzielił zgody na publikację” ale nie złożył podpisu pod dokumentem.

Meesainlatino.it dodaje, że „po publikacji pojawiły sie bardzo mocne skargi ze strony Kongregacji Świeckich, Rodziny i Życia (KŚRŻ), Papieskiej Akademii Życia oraz licznych biskupów zza granicy.

Kardynał Kevin Farrel, przewodniczący (KŚRŻ), w czwartek zasugerował, że można było uniknąć sposobu w jaki KDW potwierdziła nauczanie Kościoła w zakresie błogosławienia związków jednopłciowych. Wygląda na to, że kardynał odnosił sie do związków cywilnych, co do których Kościół odnosi sie pozytywnie, pod warunkiem że nie nazywa się ich małżeństwem, a tym samym unika tematu błogosławieństwa, które odnosi się wyłącznie do małżeństwa.

Zrównał on małżeństwo sakramentalne ze związkami cywilnymi, w tym jednopłciowymi, mówiąc o małżeństwie w odniesieniu do dokumentu KDW: „odnosi się on (ten dokument) do małżeństw sakramentalnych, a nie do związków cywilnych. Nie mówi o innych formach małżeństwa.”

Krótka notka zamieszczona przez Messainlatino.it została zauważona przez znanych włoskich dziennikarzy: Marco Tossati i Aldo Maria Valli. Obaj zwrócili uwagę  na ostatni raport wydany przez magazyn America, w którym ich watykański reporter Gerard O’Connel potwierdził informacje opublikowane przez Messainlatina.it.

O’Connel napisał, że papież Franciszek skorzystał z tradycyjnego wystąpienia przy okazji modlitwy Anioł Pański w dniu 21 marca aby zdystansować się od dokumentu KDW. Anonimowe żródło zwróciło uwagę na dobór słów w odniesieniu do Ewangelii w której „poganie” chcą spotkać się z Panem Jezusem. Zwrócono uwagę na znaczenie słów Franciszka, który powiedział, że chrześcijanie powinni być świadkami Chrystusa poprzez „bliskość, współczucie i delikatność”. Papież dodał, że „są to ziarna miłości, nie zaś ulotne słowa, konkretne, proste i odważne przykłady, nie teoretyczne potępienia lecz gesty miłości”.

Papież kontynuował: „Wtedy Pan, ze swej łaskawości, pozwoli nam na zebranie owoców nawet z tej nieurodzajnej gleby, która taka jest za przyczyną nieporozumień, trudności,  prześladowań, legalizmu czy klerykalnego moralizowania To gleba jałowa. Lecz gdy ziarno obumiera w trudach i osamotnieniu, wtedy własnie, w tym momencie rozkwita nowe życie by z czasem przynieśc owoc.”

Źródła O’Connela sugerują, że tym sposobem papież w pewien sposób zdystansował się od dokumentu KDW. W swoim komentarzu wskazywali, że słowa o „legalizmie i klerykalnym moralizowaniu” czy „teoretycznych potepieniach”, które prowadzą do „wyjałowionej gleby” odnoszą się do dokumentu KDW.

Jedno ze źródeł, określone jako „poważne źródło watykańskie … nie wypowiadające się oficjalnie”, wspomniało, że „dobór słów Papieża takich jak: bliskość, współczucie i delikatność są błogosławieństwami Kościoła używanymi wobec każdej osoby czy sytuacji … jest to właściwa miara Magisterium, która oświeca sumienia i doradza wiernym. Każda odpowiedź i każda doktryna powinna siegać tej miary.”

Podobna tematyka została podniesiona 22 marca przez Religion Digital, który również potwierdził, że wypowiedź Papieża podczas Anioł Pański była swego rodzaju atakiem na dokument KDW i próbą naprawy rzekomych szkód, jaki ten dokument spowodował.

Wiarygodność tych doniesień zweryfikuje dopiero czas. Jak zauważył Tossati „w ostatnich czasach, dziennikarze nie mają dostepu do prawdy w sprawach  dotyczących Watykanu”.

Jeden ze znanych watykanistów ostrzegających przed dawaniem wiary anonimowym źródłom, jednocześnie zaznacza „te przypuszczenia są bardzo niepokojące, dwuznaczność, mętność i gry słów w dokumentach doktrynalnych muszą być traktowane bardzo poważnie. Zamęt powodowany tymi „anonimowymi źródłami” tylko dodatkowo komplikuje już wystarczająco skomplikowaną i trudną sytuacje wielu katolików, wywołaną dokumentem KDW”.

Podczas gdy dokument został powitany z radością przez te część duchowieństwa, która ciągle pozostaje w łączności z Kościołem, szczególnie przez kardynała Gerharda Mullera byłego prefekta KDW, rosnąca grupa biskupów i setki księży odpowiadają ze złością, wyrażając swoje „rozczarowanie” dokumentem. Liczni księża deklarują, że będą ignorować rozstrzygnięcie KDW i nadal będą „błogosławić” pary jednopłciowe.

Odszczepieńcy ci pochodzą głównie z Niemiec i Austrii ale głosy sprzeciwu nadbiegają z całego świata. Wielu zwraca sie do papieskiego dokumentu Amoris Laetitia jako argumentu przeciwko decyzji KDW. Na przykład belgijski biskup powiada, że bedzie się kierował słowami-kluczami tego dokumentu czyli „rozeznawać, przewodzić i łączyć”.

Rzeczywiście tacy duchowni mogą czuć się zachęceni słowami papieża Franciszka wypowiedzianymi w październiku zeszłego roku, gdy zauważył „niestosowność” określenia „małżeństwo homoseksualne” i zamiast tego zaproponował związek cywilny. Powiedział wtedy: „mamy przecież związki cywilne i mają oni prawo z nich korzystać. Homoseksualiści mają prawo aby być częścią rodziny. Są dziećmi Bożymi i mają prawo do rodziny. Nikt z tego powodu nie powinien czuć się odrzucony albo pokrzywdzony. Musimy stworzyć związki cywilne, tym sposobem będą prawnie zabezpieczeni. Jestem za tym”.

Tłum. Sławomir Soja

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content