Aktualizacja strony została wstrzymana

Zmiany w Bazylice św. Piotra. Tradycyjna Msza tylko w Grotach Watykańskich

Jak donosi serwis „Rorate Caeli”, Sekretariat Stanu wydał nowe zarządzenie dotyczące celebracji liturgii w Bazylice Świętego Piotra. Msze będą sprawowane tylko i wyłącznie o wyznaczonych godzinach, z kolei „stara” Msza sprawowana będzie… w Kaplicy Klementyńskiej w Grotach Watykańskich.

fot. wikimedia commons

Zgodnie z zarządzeniem Sekretariatu, w Bazylice zakazane zostały jakiejkolwiek indywidualne celebracje Mszy świętej. Kapłani, którzy chcieliby sprawować liturgię w murach bazyliki, mogą dołączyć do koncelebracji w trakcie stałych Mszy o godz. 7:00, 7:30, 8:00 i 9:00. W tych godzinach liturgia sprawowana będzie z udziałem lektorów i kantorów.

Msza trydencka sprawowana będzie wyłącznie w Kaplicy Klementyńskiej w Grotach Watykańskich, przez oddelegowanych do tego prezbiterów. Możliwe godziny celebracji to 7:00, 7:30, 8:00 i 9:00.

Do tej pory Msza „trydencka” była celebrowana w Bazylice przy ołtarzach bocznych, a także i przy dwóch głównych ołtarzach, zwłaszcza przy ołtarzu Innocentego XI. W czasie od wydania proprio „Ecclesia Dei” do ogłoszenia „Summorum Pontificum” „stara” liturgia celebrowana była w Grotach Watykańskich – w Kaplicy Węgierskiej. Historia symbolicznie zatoczyła koło…

Źródło: Rorate Caeli

mat

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

Podczas rewolucja francuskiej też zabroniono odprawiać Mszy św. w kościołach księżom niesprzysięgłym.
Carolus

I tak małymi krokami do Katakumb. I jak kiedyś, tak i dziś musi się dopełnić miara nieprawości aż Pan powie DOŚĆ! i Rzym po raz kolejny zostanie oczyszczony i uświęcony.
Paulus

Można tu widzieć palec Boży. Liturgia tradycyjna idzie do katakumb.
Barbarossa

Katolicy z katakumb wyszli, i do katakumb wrocili. Znamienne, ze wszystko co prawe, pobozne i zbawcze zostaje ukryte. Efekt Franciszka, czy nowa wiosna kosciola?
Trad

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2021-03-12)

 


 

Znany watykanista o udziale Franciszka w zmianach dotyczących celebracji Mszy

22 marca w życie wejdzie zarządzenie wydane przez watykański Sekretariat Stanu w sprawie sprawowania liturgii w Bazylice św. Piotra. Przypomnijmy: nowa Msza sprawowana będzie wyłącznie zgodnie z grafikiem (promując koncelebrę), „stara” liturgia będzie mogła być sprawowana rano w Grotach Watykańskich – tylko przez „upoważnionych” prezbiterów. Watykanista Marco Tosatti sugeruje, że to zarządzenie wydane zostało na polecenie papieża Franciszka.

Powołując się na „wewnętrzne źródła”, Marco Tosatti wskazuje że autorem noty (opatrzonej jedynie pieczęcią i inicjałem) jest substytut do spraw ogólnych Sekretariatu Stanu. Instrukcja jest autentyczna, choć jej treść i sposób wydania wzbudzają kontrowersje. Substytutem ds. ogólnych jest Edgar Peña Parra, wenezuelski hierarcha, który zastąpił na tym stanowisku kard. Giovanni Becciu. To samo źródło twierdzi, że zarządzenie to zostało wydane na polecenie papieża Franciszka, ale dyskretnie i z takim zamysłem, by nadać mu niską rangę, co tłumaczyć ma „nieregularności”. Dokument pozbawiony jest podpisu, numeru protokolarnego (umożliwiającego identyfikację i przypisanie odpowiedzialności) – miał więc posiadać charakter wewnętrzny. Co więcej, jego wydanie zapewne było przez pewien czas planowane.

Kard. Raymond L. Burke w swoim oświadczeniu ocenia sytuację jasno: ta nota nie ma mocy prawnej. Dlaczego? Sekcja ds. ogólnych Sekretariatu Stanu nie posiada kompetencji w zakresie liturgii, nie może zmieniać powszechnej dyscypliny Kościoła; dokument ten nie został przekazany kardynałowi archiprezbiterowi odpowiedzialnemu za bazylikę i sprawowaną w niej liturgię, nawet o nim nie wzmiankuje; dokument wymusza koncelebrę, co także przeczy prawu Kościoła; a także ogranicza możliwość sprawowania liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Przypomnijmy: do sprawowania „starej” Mszy świętej, zgodnie z obowiązującymi w Kościele przepisami, nie są konieczne żadne dodatkowe „upoważnienia” czy „autoryzacje”.

„W tym dziwnym przypadku pozostaje zasadnicze pytanie, by posłużyć się pewnym eufemizmem: jeśli wydanie tego dokumentu zlecił papież, to dokument ten obowiązuje choć narusza prawo kanoniczne i doktrynę Kościoła Rzymskokatolickiego?” – pyta Tosatti. Kard. Burke zachęca kapłanów i wiernych, by zgłaszali swój sprzeciw Stolicy Apostolskiej – w końcu, „papieska Bazylika Świętego Piotra jest w szczególny sposób duchowym domem dla wszystkich katolików i jako taka powinna być wzorem dyscypliny liturgicznej dla Kościołów partykularnych”.

Źródło: marcotosatti.com

mat

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2021-03-17)

 


 

.