Aktualizacja strony została wstrzymana

Słowacja: organizacje żydowskie protestują przeciwko uchwale Parlamentu upamiętniającej księdza Hlinka

Organizacje żydowskie na Słowacji zaprotestowały przeciwko przygotowywnej przez Parlament rezolucji ustanawiającej księdza Andreja Hlinka „Ojcem Narodu Słowackiego” i twórcą niezależnego państwa słowackiego.

Działająca na Słowacji organizacja o nazwie „Zrzeszenie społeczności żydowskich w Slowacji” nazywa zasłużonego dla narodu słowackiego księdza Andreja Hlinka mianem „narodowca”, „antysemity”, „kolaboranta” oraz „symbolem faszyzmu”.

Zmarły w 1938 roku w wieku 74 lat, ksiądz Andrej Hlinka był założycielem Słowackiej Partii Ludowej, głównej słowackiej siły politycznej po I Wojnie Światowej. Próbował budować silne państwo słowackie, opierając się na katolickiej nauce społecznej. Podczas pogrzebu, który stał się narodową manifestacją, jego bliski współpracownik, ksiądz Josef Tiso powiedział, że ks. Hlinka „umacniał naszą wałkę o prawa Narodu Słowackiego. Służąc Chrystusowi służył wielkiej idei, wszystko uświęcając na jej ołtarzu. Hlinka, ksiądz i patriota, żył w przeświadczeniu, że służy tysiącletnim korzeniom swej Ojczyzny i obecnemu chrześcijańskiemu życiu Narodu.”

Jego następca, ksiądz Josef Tiso stanął na czele państwa słowackiego w skomplikowanej międzynarodowej i wewnętrznej sytuacji politycznej. Próbował ocalić autonomię państwa, był zagorzałym przeciwnikiem liberalizmu, komunizmu i materializmu. Nie ukrywał stosunku do Żydów żyjących w Słowacji, którzy znani byli z sympatii do komunizmu i cechowali się anykatolickością, a pomimo swej liczbowej zdecydowanej mniejszości, byli właścicielami 1/3 zakładów przemysłowych i niemal połowy firm handlowych. Próbował ograniczyć ich wpływ na funkcjonowanie państwa, zakazując jednak metod „brutalnych, nieludzkich i naznaczanych nienawiścią rasową”. Pod naciskiem Hitlera zgodził się na wysyłanie Żydów poza granice kraju, jednak po interwencji Watykanu już w 1942 roku transporty te zakończyły się. Po wojnie, po objęciu władzy przez komunistów, ks. Josef Tito został w 1948 roku powieszony.
Pomimo uporczywej kampanii defamacyjnej trwającej do dziś, prowadzonej przez środowiska żydowskie, liberalne i komunistyczne, kontynuowane są starania o przygotowania do procesu beatyfikacyjnego księdza Josefa Tito.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

 

Skip to content