Paryż: Katolicka uczelnia będzie kształciła imamów

Aktualizacja: 2007-10-3 12:00 am

Katolicka uczelnia w Paryżu rozpocznie oferowanie dwu-semetralnych kursów dla muzułmańskich przywódców religijnych.
W wyniku porozumienia Institut Catholique de Paris – ICP oraz Głównego Meczetu Paryża, katolicki uniwersytet rozpocznie od stycznia przyszłego roku kursy z zakresu francuskiej polityki, demokracji, praw człowieka i republiki francuskiej. Jak stwierdza dziekan Fransois Mabille, ICP zamierza oferować kursy w dziedzinach nauk ekonomicznych i społecznych, jednak nie będą obejmowały teologii. “Nie mamy chęci ani uprawnień do religijnego kształcenia imamów; to jest w gestii Wielkiego Meczetu” – wyjaśnia F. Mabille.
Muzułmańscy absolwencji uczelni już po 2 latach studiów na tej uczelni otrzymają dyplom bakałarza.

Program na uczelni katolickiej ICP ma na celu kształcenie tzw. umiarkowanych przywódców Islamu, celem “lepszej integracji urodzonych za granicą Muzułmanów we Francji”.

Podobne kursy miał już dwa lata temu oferować znany uniwersytet sorboński, jednak kadra naukowa uczełni nie zgodziła się na zrealizowanie tego pomysłu.

Pięć milionów mieszkających we Muzułmanów stanowi największą tego typu mniejszość w całej Europie. W samej Francji mieszka 1200 imamów, z których większość nie posiada żadnego specjalnego wykształcenia. Około 3/4 z nich nie ma francuskiego obywatelstwa, a 1/3 nie mówi nawet po francusku.

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1232 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]