Aktualizacja strony została wstrzymana

Biała tożsamość – bp Richard Williamson

Komentarz Eleison nr DCCVIII (708)

6 lutego 2021

BIAŁA TOŻSAMOŚĆ – I

Niech biali ludzie powrócą do Jezusa Chrystusa,

A nigdy więcej nie zabraknie im ich tożsamości.

Pewne młode, białe małżeństwo, które czyta niniejsze Komentarze chce powrócić do Kościoła, ale ma szczególną trudność, która, jak podejrzewa 31-letni mąż, jest wspólna dla wielu jemu współczesnych, a mianowicie obecny brak poczucia tożsamości wśród białych ludzi. Razem ze swoją żoną mają niemieckich przodków, więc w poszukiwaniu swojej tożsamości zostali oni przyciągnięci przez germańskie pogaństwo. Oboje urodzili się jako katolicy, ale podejrzewają, że katolicka szkoła do której uczęszczali nie była taka, jaka być powinna. Pytania, które stawia mężczyzna potwierdzają, że tak właśnie jest. Jednocześnie jednak wskazują one, że szuka on prawdy, zatem jeśli wytrwa on w swoim dążeniu, może być pewny, że Bóg da mu odpowiedzi, których potrzebuje. Pyta on:

Czy pogaństwo germańskie jest naszą prawdziwą tożsamością?

Tak i nie. Prawdziwą tożsamością istoty ludzkiej jest pójście do nieba i bycie szczęśliwym wraz z Bogiem przez całą wieczność. To dlatego tak wielu młodych (i starszych ludzi) jest tak bardzo niezadowolonych ze swojego obecnego materialistycznego stylu życia – wiedzą oni, że są przeznaczeni do czego większego, ale nie wiedzą do czego. Nawet jeśli jest coś szlachetnego w germańskim pogaństwie, na przykład w operach Richarda Wagnera, to jest ono kompletnie bezużyteczne w prowadzeniu człowieka do nieba, ponieważ nie ma w sobie nadprzyrodzonej łaski. Tylko łaska może otworzyć nam Boże niebo. A Boża łaska jest dostępna dla nas jedynie przez jedyną prawdziwą Bożą religię, którą jest religia katolicka. Jeśli ją odrzucam, odrzucam niebo. Ta religia, co potwierdza przykład Karola Wielkiego, stworzyła Europę i ukształtowała tożsamość wszystkich narodów europejskich. Hilaire Belloc (1870-1953) powiedział: „Europa to (katolicka) Wiara, a Wiara to Europa.”

Ale chrześcijaństwo zostało wymyślone przez żydów?

Religia katolicka nie została wymyślona przez żadnego człowieka czy też ludzi. Została ona „wymyślona” od wieczności przez samego Boga, a objawiona człowiekowi przez Jego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, który jako człowiek był żydem, synem Maryi, a któremu mała grupka żydów pomogła założyć Kościół katolicki. Stąd też czytamy w Ewangelii Janowej: „Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów” (J 4, 22). Ale to także żydzi, ich arcykapłani i starsi (Mt 27, 20), są odpowiedzialni za ukrzyżowanie Pana Jezusa, a znaczna część żydów od tamtego czasu nienawidzi Chrystusa i robi wszystko co w ich mocy, aby krzyżować Go i Jego Kościół. Zatem najlepsi spośród żydów byli niezrównanymi przyjaciółmi Boga, lecz talmudyści są Jego niezrównanymi wrogami. Konieczne jest, aby rozróżnić pomiędzy żydami takimi jak święty Paweł, a takimi jak Kajfasz. Różnica pomiędzy tymi, którzy przyjęli Chrystusa i tymi, którzy Go odrzucili, jest bowiem fundamentalna. Wszystko zależy bowiem od Chrystusa.

Ale czy Nowy Testament nie gra wciąż, że się tak wyrażę, w grę Starego Testamentu? Czy chrześcijanie nie czczą żydów i czy nie podążają za „projektem” i „regułami” żydów?

Chrześcijanie oddają cześć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak zostało to objawione przez Boga, Jezusa Chrystusa. To Objawienie przewyższa znacząco to, co otrzymali żydzi. On był Bogiem. Oni byli ludźmi.

Dlaczego Bóg w Starym Testamencie był tak opiekuńczy wobec żydów, a bywał przez nich rozgniewany?

Ponieważ dał im do odegrania ważną rolę w przyjściu na świat Mesjasza, a oni nie zawsze byli wierni temu zadaniu. Nasze podłe media i samo słowo „antysemityzm” sugerują, że żydzi nigdy nie mogą być źli, ale w rzeczy samej jest odwrotnie. Zasługują oni na karę, jak każdy inny.

Ale dlaczego Bóg wybrał żydów? Dlaczego wybrał akurat żydów?

Bóg musiał wybrać jakieś osoby, aby zapewnić Mesjaszowi ludzką Matkę, rodzinę, wioskę, społeczność i praktyki religijne. Z Maryją, Józefem, świątynią jerozolimską, religią mojżeszową, żydzi zapewnili Mesjaszowi jedynie ramy ziemskiego życia, a potem ukrzyżowali Go przez swoję pychę. Dlaczego akurat żydzi? Jest to Boża tajemnica. Jeszcze raz Belloc: „Jakie to dziwne, że Bóg wybrał żydów!”

Kyrie eleison.

Ksiądz Biskup Ryszard Williamson

 


 

Komentarz Eleison nr DCCIX (709)

13 lutego 2021

BIAŁA TOŻSAMOŚĆ – II

Najgłębszy podział ludzi to nie ten na żydów i nie-żydów,

Ale na ludzi wybierających Chrystusa i Go odrzucających.

Kontynuujemy dialog z młodym, białym, współczesnym człowiekiem, który poszukuje odpowiedzi na pytanie, kim jest, swojej tożsamości, ale boi się spojrzeć w kierunku Chrystusa, ponieważ chrześcijaństwo wydaje się mu podległe wobec judaizmu, co czynić ma chrześcijaństwo czymś gorszym. Jednocześnie jednak nie może zgodzić się z tym, że nasz Pan Jezus Chrystus miałby być mniej ważny niż Stary Testament.

Dowiedziałem się, że Noe nie był żydem! Tak więc kiedy nie-żydzi stali się inni niż żydzi?

Stało się to za czasów Abrahama około roku 2000 przed Chrystusem. Adam i Ewa zostali stworzeni około 4000 lat przed Chrystusem. Przez 1000 lat rodzaj ludzki by tak zdegenerowany, że około roku 3000 przed Chrystusem Noe został przez Pana Boga powołany do tego, aby ocalić ludzkość przed wyginięciem w czasie potopu. Było to konieczne, aby dać rodzajowi ludzkiemu nowy początek z jedynie z ośmioma duszami w arce. Po kolejnym tysiącu lat ludzie byli znowu zepsuci, ale tym razem Bóg wybrał Abrahama, ażeby uformować naród (przyszłych żydów), którzy dzięki temu, że zostali oddzieleni od zepsucia reszty ludzkości (przyszłych pogan), będą w stanie 2000 lat później dać ludzkie środowisko dla Zbawiciela czy też Mesjasza wszystkich ludzi, czyli Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego też żydzi byli od czasów Abrahama aż do Chrystusa narodem wybranym przez Boga poprzez swoje pochodzenie, byli narodem powołanym do służby dla dobra całej ludzkości. Jednak kiedy przyszedł na świat Mesjasz, stało się jasne, że naród wybrany przez Boga nie będzie dłużej wyznaczany przez kryterium pochodzenia, ale przez wiarę. Wówczas żydzi ze względu na swoją pychę i urażoną dumę zbuntowali się przeciwko Bogu, zabili Jego Mesjasza i stali się specjalnym ludem szatana.

Czy zatem żydzi byli początkiem chrześcijaństwa?

Pochodzenie chrześcijaństwa jest częściowo ludzkie, a częściowo boskie. Ta Boża część pochodziła i nieustannie pochodzi całkowicie od Trójcy Przenajświętszej, od Boga i przez Boga-Człowieka, Drugą Osobę Trójcy Przenajświętszej, Jezusa Chrystusa. Jedynie ludzka część, Maryja, Józef, dwunastu apostołów, itp., pochodziła od żydów, wobec których chrześcijanie mają za to dług wdzięczności.

Może zatem chrześcijaństwo jest oszukiwaniem nie-żydów przez żydów?

Absolutnie tak nie jest i nigdy tak nie było. Pan Bóg dał żydom, jako swoim ludzkim narzędziom, swoją Prawdę oraz zbawienie, aby poprzez nich przekazać je nie-żydom. Żydzi wraz z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa odrzucili jednak w większości wiarę – tajemnica nieprawości i pychy. Ale nie-żydzi przejęli wówczas piłkę i biegli z nią aż do Soboru Watykańskiego II (1962-1965), kiedy to sami porzucili chrześcijaństwo – tajemnica nieprawości, przepowiedziana w Piśmie Świętym (Łk 21, 24).

W takim razie czy Nowy Testament jest w dalszym ciągu dziełem umysłu żydów?

Tak, ale jedynie w bardzo mało istotnym znaczeniu. Mianowicie Pan Bóg użył ludzkich umysłów żydów, jak w Listach św. Pawła, aby na początku chrześcijaństwa przekazać żydom i nie-żydom nową, wspaniałą prawdę o zbawieniu. Ale wkrótce po tych początkach główną rolę objęli nie-żydzi i od tego czasu już niewielu żydów głosiło te prawdy.

Jakub był ukochanym synem Izaaka, Ezaw zaś synem niemiłowanym. Czy żydzi nazywają chrześcijan Ezawem? Czy mają rację uważając, że chrześcijanie w oczach Boga nie są miłowani tak, jak żydzi?

Absolutnie nie, jest wręcz przeciwnie. Przeczytaj List św. Pawła do Rzymian rozdział 9, 6-9. Ezaw jest figurą niemiłowanych żydów, ponieważ w znacznej części odrzucili oni Syna Bożego, podczas gdy Jakub symbolizuje umiłowanych chrześcijan, którzy przyjęli i przyjmują Chrystusa. Św. Paweł zmagał się z zamieszaniem w umysłach swoich słuchaczy związanym z pytaniami o żydów i nie-żydów w swoich trzech głównych listach: do Galatów, do Rzymian i do Żydów. Jego nauczanie to słowo Boże, Pismo Święte, jasne i absolutnie wiążące. Przeczytaj te listy.

Czy żydzi mają rację nazywając nie-żydów głupimi?

Z pewnością tak, kiedy nie-żydzi porzucają Chrystusa, co z kolei umożliwia żydom łatwe ich zdominowanie, jak to się dzieje dziś. Kiedy jednak nie-żydzi są wierni Chrystusowi, a zatem wierni Bogu i Prawdzie, wówczas ani żydzi, ani komuniści nie są w stanie ich oszukać, wówczas prawdziwa cywilizacja kwitnie i wiele dusz osiąga zbawienie, jak to było w wiekach średnich.

Kyrie eleison.

Ksiądz Biskup Ryszard Williamson

 


 

Komentarz Eleison nr DCCX (710)

20 lutego 2021

BIAŁA TOŻSAMOŚĆ – III

Młody człowieku, postaw Boga na jego właściwym miejscu,

A całe Twoje życie będzie stało na solidnych podstawach!

To, że dzisiaj tożsamość jest tak wielkim problemem dla młodych osób (co opisano w dwóch poprzednich wydania niniejszych Komentarzy) jest tak naprawdę nienaturalnym stanem rzeczy. Czymś, co nie jest prawdą. Jeśli ludzie prowadzą normalne życie, wówczas mają naturalną tożsamość, która koresponduje z tym, kim oni są i mogą oni nawet nigdy o tym nie myśleć. Jednak dziś biali ludzie są pozbawieni prawdy przez innych ludzi, ale winę za to ponoszą tylko oni sami, a wynik jest taki, że mają oni wszelkiego rodzaju problemy, których tak naprawdę wcale mogliby nie mieć. Aby dotrzeć do sedna sprawy, potrzebujemy jeszcze odpowiedzi na kilka pytań:

W ostatnim tygodniu powiedział Biskup, że wszystko kręci się wokół Jezusa Chrystusa i że powrót do Niego rozwiąże wszystkie problem z tożsamością. Ale miliardy nie-chrześcijan nie mają żadnych problemów z tożsamością. Miliardy nie-chrześcijan wiedzie normalne i przyzwoite życie bez Chrystusa? Dlaczego właściwie miałby On być im konieczny?

Chrześcijaństwo oczywiście rozpoczęło się w Ziemi Świętej, ale z apostołami rozprzestrzeniło się szybko na cały znany ówcześnie świat: ze św. Tomaszem do Indii, ze św. Janem i św. Filipem do Azji Mniejszej, św. Tadeuszem do Persji itd. W każdym z tych rejonów nowa religia mogła się rozprzestrzenić tak, jak miało to miejsce w Europie ze św. Piotrem, św. Pawłem, św. Andrzejem i św. Jakubem Większym. Jednak to właśnie Europie Pan Bóg dał specjalny dar natury i łaskę nawrócenia, aby Europejczycy stali się misjonarzami świata. Zwróćmy uwagę, iż po 600 latach Bliski Wschód w dużej mierze porzucił chrześcijaństwo i przyjął islam, zaś Europa przeciwnie, wzrastała i słynęła ze swojej ortodoksji. Rzym wyjątkowo wcześnie (Rz. 1,8), bowiem Pan Bóg już wcześniej przygotowywał całą Europę poprzez Imperium Rzymskie do wspierania katolickiej misji Rzymu. Można odważyć się na stwierdzenie, że dla Boga Europa i Wiara są ściśle ze sobą powiązane, co wskazuje na to, że Jezus Chrystus stanowi zasadniczą część w szczególności europejskiej czy też białej tożsamości.

A jaką rolę w tym wszystkim odgrywali żydzi?

Ma Pan rację zadając to pytanie, ponieważ na dobre i na złe żydzi zawsze mają specjalne miejsce w planach Pana Boga. W istocie jednak walczyli oni zajadle przeciwko Kościołowi od samego początku, jak czytamy w Listach św. Pawła, np. 1 Tes 2, 14-16. I to właśnie żydzi przekonali rzymskiego cesarza Klaudiusza (41-54 r. po Chrystusie) do prześladowania chrześcijan. Jeśli widzą oni w białej rasie ludzi, którym można przypisać odpowiedzialność za wielowiekowy tryumf religii Jezusa Chrystusa w przeszłości, to nie może dziwić, że wykorzystują całą władzę, jaką dziś zdobyli w polityce, mediach, filmach i na uczelniach, aby oczerniać białych do tego stopnia, by wstydzili się tego, że są biali. Stąd też wynika brak tożsamości wśród białych.

Ale dlaczego biali nie bronią się, jeśli są oni Bożymi mistrzami? Dlaczego Bóg ich opuścił?

Odpowiedzią na oba te pytania brzmi: ponieważ Go odrzucili. Któż mógłby zaprzeczyć temu, że dzisiaj wielkie masy białych ludzi albo wcale nie wierzą w Boga albo nie traktują Go poważnie? Myślisz, że On tego nie zauważył? Pomyśl jeszcze raz! Istnieje pewne stare pogańskie powiedzenie, które jednak koresponduje z prawem naturalnym: „Tych, których bogowie chcą zniszczyć, najpierw czynią szalonymi”. Biali są dzisiaj ślepi i popadają w samobójcze szaleństwo, zaś wszyscy ludzie, którzy za nimi podążają, są prowadzeni do tego szaleństwa. Jeśli ludzie są teraz biczowani przez żydów, jest to absolutnie wyłącznie ich własna wina i kara za porzucenie Boga, który troszczy się o swoje dzieci za bardzo, aby pozwolić im stoczyć się do piekła bez wcześniejszych poważnych ostrzeżeń.

Więc jaka jest ostateczna odpowiedź?

Zapomnij o tożsamości! Pomyśl o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Pomyśl o jego okrutnej męce i śmierci, którą poniósł za Ciebie i za mnie. Zwróć się do Jego Matki, aby Go błagała za Tobą. Weź jej Święty Różaniec i rozważaj co najmniej pięć tajemnic dziennie. Błagaj Ją, aby uzyskać poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Tylko Ona może uprosić dla rodzaju ludzkiego zbawienie, które obecnie jest z każdym dniem coraz bardziej problematyczne i niedostępne. Ona zwycięży. I niech Bóg cię błogosławi.

Kyrie eleison.

Ksiądz Biskup Ryszard Williamson

Za: NON POSSUMUS – Katolicki Ruch Oporu – Komentarze ELEISION Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ryszarda Williamsona

 


 

Skip to content