The Irish Times: Izraelskie wojsko zniszczyło unijną pomoc humanitarną dla Palestyńczyków

Aktualizacja: 2021-02-20 3:46 pm

Izraelskie wojsko zniszczyło irlandzką i unijną pomoc humanitarną dla palestyńskiej wioski na Zachodnim Brzegu – poinformował w piątek The Irish Times. Były to namioty, panele słoneczne, a także zagrody dla zwierząt.

Jak poinformował w piątek The Irish Times, izraelskie wojsko zniszczyło irlandzką i unijną pomoc humanitarną dla palestyńskiej wioski na Zachodnim Brzegu. Na zniszczonych rzeczach widoczne są unijne etykiety: „Pomoc humanitarna dla Palestyńczyków zagrożonych przymusowym przesiedleniem na Zachodnim Brzegu”.

Wśród kilku umieszczonych logotypów, logo „Irish Aid – Government of Ireland” jest wyraźnie widoczne pośród szczątków zepsutych przedmiotów przekazanych rodzinom palestyńskim przez Unię Europejską, darczyńcami była między innymi Irlandia.

Według Komisji Europejskiej w ciągu ostatnich trzech miesięcy blisko 70 datków przekazanych społeczności jako pomoc UE ​​zostało zniszczonych lub przejętych.

Według irlandzkiego portalu, w tym tygodniu pomoc skierowana do Palestyńczyków została zniszczona na oczach unijnych obserwatorów. Rząd izraelski wyznaczył obszar Khirbet Humsah nastrzelnicę wojskową i nalega na wyniesienie się Palestyńczyków. Wioska była wielokrotnie dewastowana, a przedmioty przekazane przez Unię konfiskowane.

Europejscy urzędnicy i organizacje humanitarne postrzegają wyburzenia jako próbę przejęcia ziemi, która jest sprzeczna z prawem międzynarodowym.

Początkowe zniszczenie Khirbet Humsah nastąpiło 3 listopada, zniszczono zagrody, panele słoneczne, latryny i namioty, w których mieszkało mniej więcej tuzin rodzin, które utrzymują się z hodowli owiec i kóz.

Wspieraj Kresy.pl

Mieszkańcy Khirbet Humsah wrócili i odbudowali osadę, ale 3 lutego buldożery w towarzystwie izraelskich żołnierzy wróciły, niszcząc stalowe i drewniane konstrukcje.

16 lutego siły izraelskie ponownie wróciły. Tym razem rozbiórka rozpoczęła się, gdy do osady przyjechała grupa dyplomatów reprezentujących kraje, które przekazały pomoc. Izraelskie wojsko zdemontowało konstrukcje, które były finansowane przez Irlandię i inne kraje UE, na co patrzyli dyplomaci – informuje portal.

„Byli tam dyplomaci z Polski, Wielkiej Brytanii i Francji” – powiedział Chris Holt, przedstawiciel Konsorcjum Ochrony Zachodniego Brzegu, który był świadkiem zdarzenia. „Dyplomaci rozmawiali z członkami społeczności, a izraelskie wojsko przyszło i zajęło struktury. Zdemontowali i zabrali pięć zagród dla zwierząt, które zostały sfinansowane przez Wielką Brytanię, Irlandię i dziewięć innych państw członkowskich UE” – powiedział.

Stało się to tydzień po tym, jak służba zagraniczna UE wydała oświadczenie potępiające rozbiórkę wioski, stwierdzając, że przekazana przez nią pomoc została zniszczona. Działania te nazwała „nielegalnymi w świetle prawa międzynarodowego i przeszkodą w realnym rozwiązaniu dwupaństwowym”.

Kresy.pl/The Irish Times

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=123119 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]