Aktualizacja strony została wstrzymana

USA: Kolejna diecezja wypłaci odszkodowanie poszkodowanym za molestowania seksualne

Diecezja Winona-Rochester (stan Minnesota) ogłosiła o zawarciu porozumienia z osobami pokrzywdzonymi i zgodziła się wypłacić 21,5 miliona dolarów odszkodowania za serię przypadków molestowania seksualnego przez księży.

W 2018 doku diecezja Winona-Rochester ogłosiła bankructwo nie mogąc sprostać wcześniejszym wyzwaniom finansowym wynikającym z pozwów i wyroków o molestowanie seksualne. Obecna umowa z poszkodowanymi dotyczy przypadków molestowania 145 osób przez księży diecezji. Do sumy 21,5 miliona dolarów firmy ubezpieczeniowe dołożą 6,5 miliona dolarów.

Nigdy nie możemy zapomnieć o tragicznych przeżyciach osób pokrzywdzonych przez tych mających nad nimi władzę i autorytet” – powiedział biskup diecezji John Quinn.

W imieniu Diecezji chcę najszczerzej przeprosić tych wszystkich poszkodowanych w wyniku molestowania seksualnego w naszej diecezji. Deklaruję swoje ciągłe zobowiązanie aby nie dopuścić do tego, by ta straszna historia diecezji Winona-Rochester kiedykolwiek powtórzyła się.” – dodał biskup Quinn.

Diecezja Winona-Rochester jest kolejną diecezją w stanie Minnesota, które zmuszone były do ucieczki pod prawną zasłonę bankructwa (Chapter 11). Po spełnieniu nałożonych warunków, z prawnej formy bankructwa w ramach tzw. restrukturalizacji, wyszły już diecezje St. Cloud, New Ulm i Duluth.

Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych wypłacił do tej pory astronomiczną kwotę ponad 3 miliardów dolarów (niektóre źródło podają 4 miliardy, bowiem szczegóły wielu z zawartych umów nie zostały ujawnione) za dziesiątki tysiący przypadków molestowania seksualnego przez tysiące duchownych (oraz osób zatrudnionych przez instytucje kościelne, np. katechetów). Większość z dokonanych przypadków miało miejsce w ostatnich czterech dziesięcioleciach ubiegłego wieku, a więc w czasie rozprężenia w Kościele po Soborze Watykańskim II, braku samodyscypliny i dyscyplinowania, braku nadzoru i pobłażliwości ze strony najwyższych władz kościelnych.

Jakkolwiek nie sposób nie zauważyć, że media uczyniły z Kościoła katolickiego niemal jedyną grupę i instytucję mającą problemy z nadużyciami seksualnymi, to jednocześnie podobne, a niektórzy analitycy wskazują, że nawet bardziej masowe przypadki mają miejsce w innych grupach społecznych i instytucjach religijnych, np. w tzw. kościołach protestanckich czy w środowiskach ortodoksyjnych Żydów. Media traktują te grupy jednak bardziej wyrozumiale, co jest oczywiste z uwagi na nienawiść większości najważniejszych mediów właśnie do Kościoła katolickiego, mediów kontrolowanych przez grupy żydowskie.

Ta tendencyjność nie może jednak stanowić jakiegokolwiek usprawiedliwienia, gdyż Kościół katolicki powinien kierować się prawdziwie Chrystusowymi zasadami wiary i moralności i być latarnią dla całej ludzkości.

Oprac. www.bibula.com
2021-02-16

Skip to content