Aktualizacja strony została wstrzymana

Kard. Müller: „Wielki Reset” w wielu miejscach rozmija się z chrześcijaństwem

Międzynarodowy plan przebudowy świata po pandemii koronawirusa, określony mianem „Wielkiego Resetu”, nie odzwierciedla katolickiej wizji człowieka i świata. Edward Pentin na łamach „National Catholic Register” przedstawia wypowiedzi komentatorów wskazujących na rozbieżności globalnej agendy ze stanowiskiem Watykanu.

Zdaniem niemieckiego hierarchy, kard. Gerharda Ludwiga Müllera, najgorsze niebezpieczeństwo Wielkiego Resetu wynika z jego utopijno-ateistycznego charakteru. Autorzy książki „COVID-19: The Great Reset”, dyrektor Światowego Forum Ekonomicznego, Klaus Schwab i ekonomista Therry Malleret w swoim dziele ani razu nie wspominają o Bogu; nie pozostawiają także miejsca dla transcendencji. „Historia uczy, że takie zaniedbania nie są dobrymi znakami” – zauważył kard. Müller.

„Zawsze kiedy człowiek chciał odtworzyć i odkupić sam siebie, zamiast tego tworzył potwora” – przypomniał, wskazując przykład „makabrycznego eksperymentu na ludziach” jakim było istnienie Związku Sowieckiego. „To powinno nas przekonać, że utopia raju na ziemi w jakiejkolwiek formie skutkuje największymi zbrodniami przeciwko ludzkości (odmowa wolności dysydentów, niszczenie siły roboczej, redukcja populacji przez aborcję i eutanazję). Natura człowieka, zraniona grzechem, potrzebuje boskiego przebaczenia. Tylko łaska Boża może nas odkupić i dać nam wolność i chwałę dzieci Bożych” – podkreślił.

Kardynał Müller odrzucił również szufladkowanie krytyki Wielkiego Resetu jako kolejnej „teorii spiskowej”. Przypomniał, że systemy totalitarne „zawsze potępiały wszelką krytykę, uznając ją jako spisek i działania wywrotowe”. W swoim komentarzu odniósł się do wielu ostrzeżeń przed rządami totalitarnymi XX w. i wyjaśnił, że „trudno je zdyskredytować jako teorie spiskowe, ponieważ prawdziwe wydarzenia polityczne dowiodły ich słuszności”.

Wspieraj PCh24.pl

Niemiecki hierarcha ostrzega, abyśmy nie przyjmowali obietnic Wielkiego Resetu i podobnych programów niesamowicie bogatych fundacji, jako niewinnych przedsięwzięć. „Ślepe zaufanie do filantropijnej postawy liderów Wielkich Fundacji i Otwartych Społeczeństw jest możliwe tylko dzięki kompletnie naiwnemu zaprzeczaniu rzeczywistości”.

Zdecydowanym krytykiem Wielkiego Resetu jest także Renato Cristin, zadeklarowany antykomunista i profesor hermeneutyki filozoficznej na Uniwersytecie w Trieście we Włoszech. Jak zauważył, książka Schwaba nie zawiera „refleksji sumienia”, a „odejmując elementy kapitalizmu” wprowadza „zasady innego rodzaju: socjalizm i etatyzm ponad wszystko”. Według Cristina, Wielki Reset zbiega się z wizją papieża Franciszka jedynie w odrzuceniu kapitalizmu, wobec którego obecny papież prezentuje nieprzychylny stosunek. Nie pozostało to przez Światowe Forum Ekonomiczne niezauważone. Na stronie WEF opublikowano artykuł chwalący Papieża za wyraźne odrzucenie w encyklice Fratelli Tutti współczesnego neoliberalizmu.

Prof. Cristin zauważa także, że ​​w książce Schwaba „brakuje pewników i jasnych pomysłów”, na których można by budować przyszłość, co jest symptomem tego, co nazywa „dezorientacją” i „znakiem chaosu”, który dotyka dzisiejszy świat zachodni. Stwarza to okazję do tryumfu – jak sam określa – „nihilistycznego sekularyzmu” i „toruje drogę dla zdechrystianizowanego społeczeństwa”.

Zamiast podążać za podobnymi inicjatywami, prezentującymi – w opinii włoskiego filozofa – polityczne wizje inspirowane teologią wyzwolenia, ​Kościół powinien stosować naukę społeczną Kościoła „w jej oryginalnym i autentycznym sformułowaniu, podanym przez papieża Leona XIII w jego encyklice Rerum novarum i papieża Jana Pawła II w encyklikach Laborem Exercens i Centesimus annus”. Zaniem Cristina, dzisiejszy świat potrzebuje „dobrze ugruntowanych, solidnych, jasnych i skutecznych” teorii, „odwołujących się do wielkich wartości tradycji zachodniej” i „rzeczywiście porządkujących świat”.

Źródło: ncregister.com

PR

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

Bawi mnie to określenie „po koronawirusie”. Skąd pomysł, że to się kiedykolwiek skończy?
czloax

Powinno być, plan ateistycznej przebudowy świata przy użyciu pandemii koronawirusa i poparciu papy boungiorno, wg marksistowskiego projektu transhumanisty Klausa Schwaba.
John

to wszystko jest zbyt łagodnie powiedziane. Schwab i jego pomagierzy nazywają człowieka zjadaczem, który obciąża ekosystem swoim istnieniem. Ich idee to ograniczenie produkcji wyrobów przemysłowych w maksymalnym stopniu, ograniczenie produkcji żywności w maksymalnym stopniu, wykorzystanie wszystkiego co już zostało wyprodukowane w maksymalnym stopniu. Jak to odczytywać ? Sprowadzenie człowieka do poziomu zwierzęcia. Powszechne bezrobocie i nędza, powszechny głód, walka na śmierć i życie o zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb. W sieci jest wystąpienie duńskiej polityk, która zachwala ten system pomysłami o współdzieleniu mieszkań a nawet garnków ! Owszem te pomysły moźna zrealizować ale przy spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze , ten idiotyzm zostanie wprowadzony za pomocą nieznanego do tej pory terroru, po drugie wszystkich nas dotknie niespotykany do tej pory spadek poziomu życia, po trzecie nastąpi drastyczny spadek liczby ludności na całym świecie.
Pejot

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2021-02-08) | https://www.pch24.pl/kard–muller–wielki-reset-w-wielu-miejscach-rozmija-sie-z-chrzescijanstwem,81822,i.html