Aktualizacja strony została wstrzymana

Komunikat w sprawie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Krakowie

W ostatnich tygodniach media informowały o planach zmiany sposobu użytkowania kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. przy ul. Kopernika w Krakowie, będącego od 8 listopada 2019 r. własnością miasta Kraków.

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.Panny w Krakowie

Przełożony Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Polsce proponował dzierżawę bądź zakup tego kościoła dla duszpasterstwa Tradycji katolickiej w piśmie z 18 stycznia 2019 r. adresowanym do dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ówczesnego właściciela, który szukał nabywcy na część swych nieruchomości w dzielnicy Wesoła w Krakowie. 24 stycznia odbyło się spotkanie z dyrekcją szpitala, która o złożonej jej propozycji poinformowała w międzyczasie przedstawicieli gminy, z którą szpital prowadził rozmowy dotyczące sprzedaży swych nieruchomości.

Gdy podczas rozmów z dyrekcją szpitala okazało się, że gmina ostatecznie zakupi całość sprzedawanych przez szpital nieruchomości, 24 czerwca 2019 r. doszło do spotkania z dyrekcją Wydziału Skarbu Miasta UMK, na którym podtrzymano stanowisko Bractwa, zaznaczając, że prowadzi ono w Krakowie duszpasterstwo Tradycji katolickiej już od 1996 r., tworzące stabilną i rozwijającą się wspólnotę religijną, która potrzebuje odpowiedniego miejsca do sprawowania kultu Bożego oraz prowadzenia działalności duszpasterskiej. Wyrażono nadzieję, że władze Krakowa – pomne na zasadę pomocniczości samorządu względem wspólnot religijnych – przychylnie przyjmą tę ofertę zagospodarowania terenu kościoła w chwili, gdy zakończy w nim posługę kapelania szpitalna.

Kiedy miasto stało się prawnym właścicielem świątyni, dyrekcja Wydziału Skarbu Miasta w piśmie z 17 grudnia 2019 r. poinformowała, że „z uwagi […] na odległy termin przekazania ww. nieruchomości […] dalsze działania związane z terenem, na którym znajduje się budynek kościelny, będą mogły być podjęte po protokolarnym przejęciu ww. nieruchomości od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o nazwie Szpital Uniwersytecki w Krakowie”. Przekazanie to nie nastąpiło do dziś, tymczasem zarówno prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, jak i miejscy urzędnicy kilkukrotnie ogłaszali chęć przeznaczenia kościoła na salę prób dla Capella Cracoviensis, a także centrum artystyczne. Urząd Miasta Krakowa prowadzi obecnie działania zmierzające do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P., aby umożliwić w nim prowadzenie działalności innej niż religijna.

W związku z powyższym przełożony Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Polsce pismem z 18 stycznia 2021 r., skierowanym do prezydenta Krakowa, ponownie potwierdził zainteresowanie dzierżawą bądź zakupem ww. świątyni, wskazując, że skoro istnieje w Krakowie stabilna, rozwijająca się od 25 lat wspólnota, która potrzebuje odpowiedniego miejsca dla kultu religijnego i pracy duszpasterskiej i która jest gotowa wydzierżawić bądź zakupić świątynię będącą obecnie własnością gminy, to przeznaczenie budynku na działalność inną niż religijna stanowi w praktyce naruszenie swobód religijnych chronionych konstytucyjnie oraz zaprzeczenie stosowanej dotychczas przez miasto zasady pomocniczości samorządu względem wspólnot religijnych. Wszak to właśnie w ramach tej zasady w XIX w. władze Krakowa przekazały pokarmelitański kościół pw. św. Marcina przy ul. Grodzkiej wspólnocie protestanckiej, obecnej tam do dziś, zaś w 2019 r. sprzedały z bonifikatą gminną działkę pod budowę cerkwi prawosławnej. Kopia pisma przełożonego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Polsce do prezydenta Krakowa została także rozesłana do radnych (od których głosów będzie zależało dalsze zagospodarowanie terenu ww. kościoła), z prośbą o stosowne potraktowanie naszej propozycji.

Ponad pięćdziesięcioletnia działalność naszego zgromadzenia na świecie i towarzyszące jej doświadczenie gospodarowania budynkami kościelnymi, w tym zabytkami historycznymi, dają gwarancję, że barokowy kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Krakowie byłby – w przypadku jego zakupu lub dzierżawy – należycie utrzymany przez Bractwo św. Piusa X, stale otwarty i bezpłatnie dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta, przyjezdnych i turystów odwiedzających Kraków, co w konsekwencji ponownie nadałoby tej świątyni charakter miejsca tradycyjnego kultu religijnego, a sam zabytek pozostałby chlubą miasta i Polski.

Apelujemy do wszystkich wiernych o modlitwę i składanie ofiar ze swoich cierpień w tej intencji!

Już teraz można wesprzeć zbiórkę funduszy na kupno kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Krakowie w sposób wskazany tutaj. W przypadku niemożności nabycia tej świątyni, zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup działki i budowę nowego kościoła.

Zdjęcie kościoła pochodzi z Wikipedii.

Za: Wiadomości Tradycji Katolickiej (19 stycznia 2021) | https://news.fsspx.pl/2021/01/komunikat-w-sprawie-kosciola-pw-niepokalanego-poczecia-n-m-p-w-krakowie/