Aktualizacja strony została wstrzymana

Za symbol Wandei na tablicy rejestracyjnej można dostać mandat we Francji

Z tablic rejestracyjnych samochodów zniknie symboliczne serce z krzyżem, symbol katolickiej Wandei opierającej się „kolumnom” rewolucji. Francuskie rejestracje przechodziły przemiany. Przez lata dodatkiem do nich był numer departamentu i jego herb. Później herb i numer departamentu można było umieszczać dobrowolnie, zależnie od upodobań właściciela.

Najpierw zmieniono żółte tablice na białe tło. W 2009 roku tablice posiadają dwa niebieskie bandy.

Po lewej stronie tablicy znajduje się „euroband z literką F”, a po stronie prawej numer departamentu, a nad nim logo lub herb regionu.

Herb Wandei, symbol kontrrewolucji był tu bardzo popularny. Jednak teraz Sąd Kasacyjny orzekł, że umieszczanie takich naklejek na tablicach rejestracyjnych jest niezgodne z prawem i będzie grozić mandatem w wysokości 135 euro.

W okresie rewolucji francuskiej w tym regionie mialy miejsce powstania, tzw. wojny wandejskie w obronie religii i króla przeciw władzom rewolucyjnym. W wyniku brutalnej pacyfikacji przeprowadzonej przez wojska rządowe, określanej jako ludobójstwo śmierć poniosło około 170 000 powstańców i ludności cywilnej.

Obecny herb Wandei został przyjęty dla upamiętnienia wandejskich powstańców. Od lat rządzi tu prawica, a Wandea jest bastionem Ruchu dla Francji Philippe’a de Villiersa.

Umieszczenie naklejki serca Wandei na tablicy rejestracyjnej będzie teraz podlegać grzywnie w wysokości 135 euro. Podwójne czerwone serce zwieńczone krzyżem, ma zniknąć z tablic rejestracyjnych i nie kłuć w oczy współczesnych „laikardów”.

Jak podaje France Bleu wyrok w tej sprawie zapdł pod sam koniec 2020 roku. Sąd Kasacyjny orzekł, że naklejenie symboli na tablicach samochodowych jest nielegalne. Była to niedawna dopuszczalna praktyka, a tablice mają miejsce na herby departamentów w prawym rogu.

Zakaz dotknie nie tylko Wandejczyków przywiązanym do swojego symbolu, ale też i podkreślających w ten sposób swoją odrębność mieszkańców Korsyki. Herbem wyspy jest Głowa Maura, która jest też symbolem separatystów. Niezadowoleni są także Katalończycy, którzy umieszczali na rejestracji swoją flagę, czy Bretończycy.

Wiele osób deklaruje, że nie ściągnie swoich naklejek z herbem departamentów. To nie pierwsze takie podejście państwa do walki z „separatyzmami”. W 2008 Philippe de Villiers, który był szefem regionu odesłał wrogów serca wandejskiego niecenzuralnym słowem. W przeszłości jednak Republika już tępiła różne symbole. Mandaty jeszcze w latach 90. można było zarobić np. za naklejenie na samochodzie nalepki z napisem „Wolna Sabaudia”.

Co ciekawe, naklejka na rejestrację z biało-czerwonym kontrrewolucyjnym symbolem Vendée była bardzo popularna wśród … paryżan. U podstaw wprowadzenia sądowego zakazu leżała skarga producenta tablic rejestracyjnych. Uznał, że producenci naklejek na tablice z takimi regionalnymi symbolami stosują „nieuczciwą konkurencję”.

We Francji numery rejestracyjne nie są wydawane przez wydział komunikacji, ale robi się samemu np. w punktach robienia kluczy, czy sklepach motoryzacyjnych.

Źródło: VA

Za: Najwyższy Czas! (18 stycznia 2021)

.