Aktualizacja strony została wstrzymana

Komunistyczna cenzura zawitała do pośredników handlu nieruchomościami: zakaz „mowy nienawiści” 24/7 w rozmowach służbowych i prywatnych

Zarząd amerykańskiego Zrzeszenia Pośredników Nieruchomościami (National Association of Realtors – NAR), największej tego typu organizacji na świecie, zrzeszającej 1,4 miliona członków wydał oświadczenie informujące o zmianie przepisów w zakresie „Kodeksu etycznego” swoich członków.

Przepisy zrzeszenia NAR zabraniają używania „języka nienawiści, dyskryminowania i upokarzania” kogokolwiek zaliczającego się do tzw. klasy podlegającej ochronie (protected classess) i konkretnie wyliczono: „rasę, kolor [skóry], religię, płeć, ułomność, status rodzinny, pochodzenie, orientację seksualną i identyfikację genderową”.

Tego typu „klasy podlegające ochronie” i przepisy zabraniające tzw. dyskryminacji znane są od dość dawna, stosowane są dzisiaj przez wszystkie korporacje i organizacje, i jako bardzo elastyczne bo trudne do zdefiniowania, stały się narzędziami politycznej poprawności. Nowy „kodeks etyczny” zrzeszenia pośredników handlu nieruchomościami NAR wprowadza jednak represje na nowy, wyższy poziom. Oto czytamy, że  „używanie języka nienawisci, dyskryminowania i upokarzania kogokolwiek z klasy podlegającej ochronie, jest łamaniem przepisów Zrzeszenia.” I teraz najważniejsze: zakaz ten obowiązuje członka Zrzeszenia 24 godziny na dobę i każda forma komunikacji, czy to służbowej czy prywatnej z kimkolwiek, czy w formie pisemnej czy ustnej, czy online czy poza siecią – podlega przepisom zagrażającym karze do 15 tysięcy dolarów i/lub wykluczenia z organizacji.

Tak więc prawie półtora miliona pośredników handlu nieruchomościami otrzymało na Nowy Rok w ramach Nowego Porządku zakaz wypowiadania się publicznego oraz prywatnego na jakikolwiek temat mogący być – przez cenzorów politycznej poprawności – uznane za „mowę nienawiści”.

Jak słusznie zauważa prof. Robert Föehl, profesor etyki biznesu na Ohio University, „Tama puściła i inne organizacje zwrócą [na nowe przepisy] uwagę. Jeśli jest to dobre dla pośredników handlu nieruchomościami, to dlaczego nie jest dobre dla prawników bądź lekarzy? Będą naciski aby wprowdzić to co zrobiła NAR do swoich organizacji i ta presja będzie bardzo realna, bo jakaż to organizacja zechce zaoponować wprowadzeniu zakazu mowy nienawiści przez swoich członków?”

Oprac. www.bibula.com
2021-01-14

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: RealClearInvestigations (January 8, 2021) | https://www.realclearinvestigations.com/articles/2021/01/08/realtor_groups_big_move_to_ban_sales-agent_hate_speech_in_private_247_126671.html

Skip to content