Aktualizacja strony została wstrzymana

USA: Dakota Północna chce zmusić kapłanów do łamania tajemnicy spowiedzi

Kilku kongresmenów Dakoty Północnej postanowiło zawalczyć z tajemnicą spowiedzi i złożyło projekt ustawy, który miałby zmusić katolickich duchownych do wyjawienia treści spowiedzi. Za odmowę duchownym grozić ma kara więzienia i grzywny.

Prawodawcy tłumaczą, że chodzi o ujawnienie tajemnicy w sprawach dotyczących krzywdzenia dzieci. Wymaga się od duchownych, by zgłaszali takie przypadki, jeśli tylko ktoś wyjawił to na spowiedzi albo jeśli tyko podejrzewają, że mogło dojść do molestowania – także w kontekście sakramentalnej spowiedzi. Projekt regulacji zaproponowali senatorzy Judy Lee, Kathy Hogan i Curt Kreun. Zgodnie z obowiązującym prawem, „członek duchowieństwa mający wiedzę lub uzasadnione powody, by podejrzewać, że dziecko jest wykorzystywane lub zaniedbywane albo zmarło w wyniku znęcania się lub zaniedbania, powinien zgłosić te okoliczności wydziałowi, jeśli wiedza lub podejrzenie pochodzą z informacji otrzymanych przez tę osobę w ramach pełnienia funkcji oficjalnych lub zawodowych”. Duchowni nie są zobowiązani do zgłaszania takich okoliczności, jeśli „wiedza lub podejrzenie wywodzi się z informacji otrzymanej w charakterze doradcy duchowego”. Odnosi się to do spowiedzi sakramentalnej.

Jednak proponowana nowelizacja usuwa wyjątek i przewiduje za niezgłoszenie tego typu okoliczności karę więzienia do 30 dni i / lub grzywnę w wysokości 1500 dol. Komentując pomysł senatorów Christopher Dodson, dyrektor wykonawczy i główny radca prawny Konferencji Katolickiej w Dakocie Północnej, stwierdził, że ustawa „jest zaskoczeniem” i „z pewnością narusza naszą wolność religijną”. Dodał, że diecezje Dakoty zdecydowanie sprzeciwiają się tej propozycji.

Prokuratura w Dakocie Północnej niedawno zakończyła 18-miesięczne dochodzenie w sprawie dwóch diecezji w związku z oskarżeniami o przypadki wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych. Chodzi o sprawy z lat 50., 60. i 70. XX wieku. Dwie diecezje ujawniły nazwiska 53 księży uznanych za wiarygodnie oskarżonych lub winnych molestowania. Śledztwo prokuratorskie nie wykazało żadnych wcześniej niezgłoszonych przypadków nadużyć ze strony duchowieństwa. – Nie ma dowodów sugerujących, że ta [zmiana prawa] jest konieczna – zaznaczył Dodson, wskazując, że senatorowie wykorzystali raport, by wprowadzić dalsze restrykcje wobec duchownych.

Katechizm Kościoła Katolickiego, prawo kanoniczne stanowią jednoznacznie, że niedopuszczalne jest wyjawianie tajemnicy spowiedzi. Za jej złamanie grożą najsurowsze kary, w tym automatyczna ekskomunika. Kalifornia podjęła próbę przyjęcia podobnych przepisów. W 2019 roku w Dakocie usiłowano bezskutecznie usunąć z regulacji dot. obowiązkowej sprawozdawczości „wyjątek”, chroniący tajemnicę spowiedzi. We wrześniu 2020 roku Stolica Apostolska zareagowała na ustawodawstwo w niektórych stanach Australii, nakazujące księżom zgłaszanie wiedzy na temat krzywdzenia dzieci zdobytej w kontekście spowiedzi.

Stolica Apostolska zaznaczyła wówczas, że chociaż zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci jest głównym przedmiotem troski Kościoła, tak samo musi on chronić „długotrwałe i stałe nauczanie Kościoła o nienaruszalności tajemnicy spowiedzi, jako czegoś, czego wymaga sama natura sakramentu, a zatem jako wywodzącej się z Boskiego Prawa”. Tajemnica spowiedzi posiada w prawie kanonicznym charakter bezwzględny. Ustawodawca kościelny stwierdza, iż nie istnieje żadna władza, która byłaby w stanie zwolnić z tego obowiązku podmiot zobowiązany do zachowania tajemnicy spowiedzi. Naruszenie tajemnicy to złamanie prawa i jako takie jest usankcjonowane właściwymi karami. Kanon 1388 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. czyni rozróżnienie między bezpośrednią i pośrednią formą naruszenia tajemnicy, które obwarowane są obligatoryjną karą. W pierwszym przypadku spowiednik podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej, w drugim – powinien być ukarany stosowną karą. Ponadto, tajemnica spowiedzi oraz przestępstwo naruszenia tajemnicy spowiedzi zostało uregulowane w „Normae de gravioribus delictis” z 2001 r. i „Normae de delictis reservatis” z 2010 r.

W 2016 roku w związku z pozwem dot. wykorzystywania nieletnich przez duchownych, stanowy sąd apelacyjny Luizjany utrzymał w mocy prawo księdza do zachowania sakramentalnej tajemnicy spowiedzi. Australijskie stany: Wiktora, Tasmania, Australia Południowa i Australijskie Terytorium Stołeczne – naruszając wolność religijną – przyjęły przepisy, mające zmusić księży do łamania tajemnicy, zgodnie z zaleceniami Komisji Królewskiej w sprawie wykorzystywania seksualnego przez duchownych. Biskupi i księża w tych stanach nie zamierzają respektować tych regulacji.

Źródło: pillarcatholic.com, cejs.icm.edu.pl, catholicnewsagency.com

AS

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2021-01-14) | https://www.pch24.pl/usa--dakota-polnocna-chce-zmusic-kaplanow-do-lamania-tajemnicy-spowiedzi,81315,i.html

Skip to content