Aktualizacja strony została wstrzymana

Szczecin: Duszpasterstwo Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” ma tymczasową kaplicę

Duszpasterstwo Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” w Szczecinie ma swoją kaplicę. W ostatni dzień 2020 roku poświęcił ją abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Teraz to tu sprawowane są Msze Święte, udzielane sakramenty oraz będą się odbywały różne wydarzenia duszpastersko – formacyjne dla wiernych zainteresowanych Tradycją Katolicką.

 „Kochani. To jest momenty istotny i ważny. Zapamiętajcie tę chwilę. Rzeczywiście kończy się i dopełnia niezwykły rok. Rok, w którym wszyscy zostaliśmy w jakiś sposób przez Boga odsiani jak ziarno. I część tego ziarna odsianego poszła na zmielenie, oby na mąkę i na dobry chleb  na nowe siły. A druga część poszła na zasiew […] Ja za chwilę będę w katedrze przewodniczył liturgii dziękczynnej za cały ten kalendarzowy 2020. Modlitwą będę też ogarniał i to miejsce. A obecnie chcę dziękować wszystkim wam za cierpliwą, pokorną, wytrwałość i za napełnianie tych dziewięciu lat modlitwą. Byliście obserwowani dość uważnie i właśnie ta wasza cicha pokorna modlitwa przechylała kolejne szale w ramach etapów różnych dyskusji […] Ta wspólnota uzyskuje razem z wejściem w to miejsce status bardziej autonomicznie zakreślony jako Duszpasterstwo Tradycji w archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej. To już nie tylko uczestnicy liturgii czy spotkań formacyjnych, ale w ten sposób to Duszpasterstwo zostaje wpisane jeszcze silniej w strukturę i w program duszpasterstwa w diecezji. [..] Cieszę się, że są też i ludzie mediów. Mówcie zawsze dobrze o świętej liturgii kościoła rzymsko katolickiego. Mówcie zawsze dobrze o posłudze kapłańskiej, mówcie zawsze pozytywnie, dobrze pokazując piękno i wielość dobrych dzieł dokonujących się we wspólnocie kościoła świętego…”

Te słowa Jego Ekscelencja arcybiskup Andrzej Dzięga skierował do licznie zgromadzonych wiernych w ostatnim dniu roku kalendarzowego 2020 podczas uroczystego poświecenia Tymczasowej Kaplicy Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior”. Od tej chwili będą w niej sprawowane Msze Święte, udzielane sakramenty i będą się w niej odbywały różne wydarzenia duszpastersko – formacyjne dla wiernych zainteresowanych Tradycją Katolicką. Obecnie oficjalnym Koordynatorem Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” jest ks. Łukasz Kadziński, a faktycznym opiekunem jest jego założyciel ks. Paweł Korupka. Codzienną pracą duszpastersko-formacyjną dzieli ze swoimi obowiązkami i posługą w parafii pw. Św. Józefa. 

W dn. 22 listopada 2011 roku ks. Paweł Korupka odprawił w Szczecinie pierwszą Mszę Świętą Trydencką, a już w dn. 28 grudnia tego samego roku został mianowany przez Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, na „diecezjalnego Konsultanta ds. liturgii sprawowanej w rycie trydenckim”.

Regularnie sprawowana Liturgia zaczęła gromadzić coraz większą grupę wiernych, a zainteresowanie nią zaczęli wyrażać także inni kapłani archidiecezji. Obecnie w diecezji szczecińsko – kamieńskiej jest kilkunastu kapłanów odprawiających tzw. „starą mszę”, a kolejni ją aktualnie poznają.

W ciągu minionych dziewięciu lat wiele osób skorzystało z sakramentów świętych i sakramentaliów udzielanych właśnie w rycie trydenckim. Obecnie budzą się pierwsze powołania do kapłaństwa i życia zakonnego oraz wzrasta zainteresowanie służbą liturgiczną zarówno u dorosłych mężczyzn jak i małych chłopców. W ramach Duszpasterstwa organizowane są pielgrzymki, rekolekcje, nauki stanowe oraz powstały dwie fundacje działające na potrzeby rozwoju duszpasterstwa oraz budowy nowej świątyni. Wzrasta liczba rodzin związanych z domową edukacją i podejmowane są pierwsze zabiegi w celu powołania szkoły.

Z tego powodu kilka lat temu wierni zainicjowali starania o miejsce stałej celebracji i zaplecze lokalowe służące duszpasterstwu podejmując się wielu wyrzeczeń, postów i modlitw w tej intencji. Ponad 80 osób przynajmniej raz w miesiącu podejmuje post o chlebie i wodzie w intencjach rozwoju duszpasterstwa i blisko 100 wiernych podjęło trud pierwszej, pieszej pielgrzymki z Nowogardu do Reska, by u stóp Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej wybłagać stałe miejsce celebracji.

Przez 8 lat w ramach comiesięcznych spotkań w cyklu: „Msza Trydencka – mity i prawda”, ks. Paweł Korupka oraz wielu innych kapłanów podejmowało zagadnienia związane z liturgią Mszy w NFRR co wpłynęło na bardziej świadome uczestnictwo wiernych w tym przepięknych rycie.

Zauważalny jest stały wzrost liczby wiernych deklarujących przynależność do tego właśnie duszpasterstwa, co oczywiście nie zwalnia wiernych z troski i łączności ze swoją parafią macierzystą. 

Niech Bóg wynagrodzi tym wszystkim, dzięki którym Duszpasterstwo Tradycji Liturgicznej ma swoje stałe miejsce i status umożliwiający jego spokojny i stabilny rozwój.

Wyrażamy wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi, który jak troskliwy Ojciec, dostrzega pragnienia serc swoich dzieci i dla uświęcania powierzonego sobie ludu,  wydobywa ze skarbca Kościoła rzeczy nowe i stare (por. Mt 13, 52).

Źródło: Andrzej Kamiński, tradycja-szczecin.pl,

fot. Andrzej Ostrowski

 


 

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

A będzie temu towarzyszyć prawdziwa wiara katolicka, czy posoborowa podróbka? Na Chrystusa Króla pod abp Dzięgą będą kazania na podstawie „Quas Primas”, czy mówienie o „królowaniu na końcu czasów”, przemilczenie faktu, że zarówno jednostki, rodziny, jak i państwa podlegają już teraz władzy Chrystusa, że władcy mają obowiązek oddawać Mu publiczną cześć i że istnieje obowiązek, aby „wszystkie stosunki w państwie układały się na podstawie przykazań Bożych i zasad chrześcijańskich tak w wydawaniu praw i w wymiarze sprawiedliwości, jak i w wychowaniu i wykształceniu młodzieży w zdrowej nauce i czystości obyczajów”? Abp Dzięga potępi biskupów, którzy praktykują dialog międzyreligjny i napisze do Żydów, żeby uznali że Chrystus jest ich wyczekiwanym Mesjaszem, prawdziwym Bogiem i żeby nawrócili się na wiarę katolicką, wyszli z ciemności do światła, czy może będzie milczeć, a nawet sam wciąż docześnie bratać się i propagować tym samym potępiony przez Kościół indyferentyzm
M.

Rozumiem, że księża decydujący się na całkowite poświecenie się Tradycji nie będą na przemian odprawiać mszy posoborowej, okaleczonej i niestety niegodnej. W przeciwnym wypadku jest to zwykła manipulacja ze strony lokalnego ordynariusza, który chce, by był 'wilk syty i owca cała”. A tak się nie godzi. Biskup widząc, jak wierni coraz bardziej pragną prawdziwej katolickiej wiary, tym sposobem chce och odciągnąć od Bractwa Katolickiego Piusa X nie wskazując na błędy, które od lat sześćdziesiątych ub. wieku są powielane w katolickim Kościele i nie próbując nawiązać relacji z tymi, którzy je wskazują. Tradycja to jedno, a wielość błędów coraz bardziej powielanych , także tych nowych, niezrozumiałych nawet dla prostego katolika powodują, że Kościół na samej tradycyjnej liturgii mszy św. nie jest w stanie pokonać kryzysu i zapełnić świątyń. Albo radykalizm, albo pudrowanie Dekalogu, które trwa i wnosi tylko zamęt.
Mela

Msze indultowe powstały żeby ludzie nie odchodzili do Bractwa św. Piusa X – w Szczecinie jest od lat kaplica Bractwa, gdzie wierni związani z Tradycją mogą uczęszczac na Msze Trydenckie… a że Bractwu ostatnimi czasy przybywa wiernych , to przeciez trzeba coś z tym zrobić
Anna

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2021-01-12)

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Jeden z wpisów słusznie zauważa, że Msze indultowe powstały żeby ludzie nie odchodzili do Bractwa św. Piusa X. Nie tylko tzw. msze indultowe, ale samo Bractwo Kapłańskie św. Piotra uzyskało swój status i jest widziane przez Watykan jako narzędzie kontroli nad ruchem tradycyjnym oraz jako antidotum dla rozrastającego się Bractwa św. Piusa X.

Jeśli chodzi o szczecińską inicjatywę – chwała Bogu, że chociaż coś takiego powstaje w ramach posoborowego Kościoła, który – w drodze wielkiej wyrozumiałości i wyjątku – zezwala na takie eksperymenty. A arcybiskup Andrzej Dzięga, owszem przybył, poświęcił nową kaplicę, ale szybko zniknął, bo spieszył się na Mszę do katedry…

 


 

Skip to content