Szczecin: Duszpasterstwo Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” ma tymczasową kaplicę

Duszpasterstwo Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” w Szczecinie ma swoją kaplicę. W ostatni dzień 2020 roku poświęcił ją abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Teraz to tu sprawowane są Msze Święte, udzielane sakramenty oraz będą się odbywały różne wydarzenia duszpastersko – formacyjne dla wiernych zainteresowanych Tradycją Katolicką.

 „Kochani. To jest momenty istotny i ważny. Zapamiętajcie tę chwilę. Rzeczywiście kończy się i dopełnia niezwykły rok. Rok, w którym wszyscy zostaliśmy w jakiś sposób przez Boga odsiani jak ziarno. I część tego ziarna odsianego poszła na zmielenie, oby na mąkę i na dobry chleb  na nowe siły. A druga część poszła na zasiew […] Ja za chwilę będę w katedrze przewodniczył liturgii dziękczynnej za cały ten kalendarzowy 2020. Modlitwą będę też ogarniał i to miejsce. A obecnie chcę dziękować wszystkim wam za cierpliwą, pokorną, wytrwałość i za napełnianie tych dziewięciu lat modlitwą. Byliście obserwowani dość uważnie i właśnie ta wasza cicha pokorna modlitwa przechylała kolejne szale w ramach etapów różnych dyskusji […] Ta wspólnota uzyskuje razem z wejściem w to miejsce status bardziej autonomicznie zakreślony jako Duszpasterstwo Tradycji w archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej. To już nie tylko uczestnicy liturgii czy spotkań formacyjnych, ale w ten sposób to Duszpasterstwo zostaje wpisane jeszcze silniej w strukturę i w program duszpasterstwa w diecezji. [..] Cieszę się, że są też i ludzie mediów. Mówcie zawsze dobrze o świętej liturgii kościoła rzymsko katolickiego. Mówcie zawsze dobrze o posłudze kapłańskiej, mówcie zawsze pozytywnie, dobrze pokazując piękno i wielość dobrych dzieł dokonujących się we wspólnocie kościoła świętego…”

Te słowa Jego Ekscelencja arcybiskup Andrzej Dzięga skierował do licznie zgromadzonych wiernych w ostatnim dniu roku kalendarzowego 2020 podczas uroczystego poświecenia Tymczasowej Kaplicy Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior”. Od tej chwili będą w niej sprawowane Msze Święte, udzielane sakramenty i będą się w niej odbywały różne wydarzenia duszpastersko – formacyjne dla wiernych zainteresowanych Tradycją Katolicką. Obecnie oficjalnym Koordynatorem Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” jest ks. Łukasz Kadziński, a faktycznym opiekunem jest jego założyciel ks. Paweł Korupka. Codzienną pracą duszpastersko-formacyjną dzieli ze swoimi obowiązkami i posługą w parafii pw. Św. Józefa. 

W dn. 22 listopada 2011 roku ks. Paweł Korupka odprawił w Szczecinie pierwszą Mszę Świętą Trydencką, a już w dn. 28 grudnia tego samego roku został mianowany przez Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, na „diecezjalnego Konsultanta ds. liturgii sprawowanej w rycie trydenckim”.

Regularnie sprawowana Liturgia zaczęła gromadzić coraz większą grupę wiernych, a zainteresowanie nią zaczęli wyrażać także inni kapłani archidiecezji. Obecnie w diecezji szczecińsko – kamieńskiej jest kilkunastu kapłanów odprawiających tzw. „starą mszę”, a kolejni ją aktualnie poznają.

W ciągu minionych dziewięciu lat wiele osób skorzystało z sakramentów świętych i sakramentaliów udzielanych właśnie w rycie trydenckim. Obecnie budzą się pierwsze powołania do kapłaństwa i życia zakonnego oraz wzrasta zainteresowanie służbą liturgiczną zarówno u dorosłych mężczyzn jak i małych chłopców. W ramach Duszpasterstwa organizowane są pielgrzymki, rekolekcje, nauki stanowe oraz powstały dwie fundacje działające na potrzeby rozwoju duszpasterstwa oraz budowy nowej świątyni. Wzrasta liczba rodzin związanych z domową edukacją i podejmowane są pierwsze zabiegi w celu powołania szkoły.

Z tego powodu kilka lat temu wierni zainicjowali starania o miejsce stałej celebracji i zaplecze lokalowe służące duszpasterstwu podejmując się wielu wyrzeczeń, postów i modlitw w tej intencji. Ponad 80 osób przynajmniej raz w miesiącu podejmuje post o chlebie i wodzie w intencjach rozwoju duszpasterstwa i blisko 100 wiernych podjęło trud pierwszej, pieszej pielgrzymki z Nowogardu do Reska, by u stóp Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej wybłagać stałe miejsce celebracji.

Przez 8 lat w ramach comiesięcznych spotkań w cyklu: „Msza Trydencka – mity i prawda”, ks. Paweł Korupka oraz wielu innych kapłanów podejmowało zagadnienia związane z liturgią Mszy w NFRR co wpłynęło na bardziej świadome uczestnictwo wiernych w tym przepięknych rycie.

Zauważalny jest stały wzrost liczby wiernych deklarujących przynależność do tego właśnie duszpasterstwa, co oczywiście nie zwalnia wiernych z troski i łączności ze swoją parafią macierzystą. 

Niech Bóg wynagrodzi tym wszystkim, dzięki którym Duszpasterstwo Tradycji Liturgicznej ma swoje stałe miejsce i status umożliwiający jego spokojny i stabilny rozwój.

Wyrażamy wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi, który jak troskliwy Ojciec, dostrzega pragnienia serc swoich dzieci i dla uświęcania powierzonego sobie ludu,  wydobywa ze skarbca Kościoła rzeczy nowe i stare (por. Mt 13, 52).

Źródło: Andrzej Kamiński, tradycja-szczecin.pl,

fot. Andrzej Ostrowski

 


 

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

A będzie temu towarzyszyć prawdziwa wiara katolicka, czy posoborowa podróbka? Na Chrystusa Króla pod abp Dzięgą będą kazania na podstawie „Quas Primas”, czy mówienie o „królowaniu na końcu czasów”, przemilczenie faktu, że zarówno jednostki, rodziny, jak i państwa podlegają już teraz władzy Chrystusa, że władcy mają obowiązek oddawać Mu publiczną cześć i że istnieje obowiązek, aby „wszystkie stosunki w państwie układały się na podstawie przykazań Bożych i zasad chrześcijańskich tak w wydawaniu praw i w wymiarze sprawiedliwości, jak i w wychowaniu i wykształceniu młodzieży w zdrowej nauce i czystości obyczajów”? Abp Dzięga potępi biskupów, którzy praktykują dialog międzyreligjny i napisze do Żydów, żeby uznali że Chrystus jest ich wyczekiwanym Mesjaszem, prawdziwym Bogiem i żeby nawrócili się na wiarę katolicką, wyszli z ciemności do światła, czy może będzie milczeć, a nawet sam wciąż docześnie bratać się i propagować tym samym potępiony przez Kościół indyferentyzm
M.

Rozumiem, że księża decydujący się na całkowite poświecenie się Tradycji nie będą na przemian odprawiać mszy posoborowej, okaleczonej i niestety niegodnej. W przeciwnym wypadku jest to zwykła manipulacja ze strony lokalnego ordynariusza, który chce, by był 'wilk syty i owca cała”. A tak się nie godzi. Biskup widząc, jak wierni coraz bardziej pragną prawdziwej katolickiej wiary, tym sposobem chce och odciągnąć od Bractwa Katolickiego Piusa X nie wskazując na błędy, które od lat sześćdziesiątych ub. wieku są powielane w katolickim Kościele i nie próbując nawiązać relacji z tymi, którzy je wskazują. Tradycja to jedno, a wielość błędów coraz bardziej powielanych , także tych nowych, niezrozumiałych nawet dla prostego katolika powodują, że Kościół na samej tradycyjnej liturgii mszy św. nie jest w stanie pokonać kryzysu i zapełnić świątyń. Albo radykalizm, albo pudrowanie Dekalogu, które trwa i wnosi tylko zamęt.
Mela

Msze indultowe powstały żeby ludzie nie odchodzili do Bractwa św. Piusa X – w Szczecinie jest od lat kaplica Bractwa, gdzie wierni związani z Tradycją mogą uczęszczac na Msze Trydenckie… a że Bractwu ostatnimi czasy przybywa wiernych , to przeciez trzeba coś z tym zrobić
Anna

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2021-01-12)

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Jeden z wpisów słusznie zauważa, że Msze indultowe powstały żeby ludzie nie odchodzili do Bractwa św. Piusa X. Nie tylko tzw. msze indultowe, ale samo Bractwo Kapłańskie św. Piotra uzyskało swój status i jest widziane przez Watykan jako narzędzie kontroli nad ruchem tradycyjnym oraz jako antidotum dla rozrastającego się Bractwa św. Piusa X.

Jeśli chodzi o szczecińską inicjatywę – chwała Bogu, że chociaż coś takiego powstaje w ramach posoborowego Kościoła, który – w drodze wielkiej wyrozumiałości i wyjątku – zezwala na takie eksperymenty. A arcybiskup Andrzej Dzięga, owszem przybył, poświęcił nową kaplicę, ale szybko zniknął, bo spieszył się na Mszę do katedry…

 


 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content