Aktualizacja strony została wstrzymana

Polacy w (wybranych) tradycyjnych seminariach – Raport 2020

Polacy w tradycyjnych seminariach – Raport 2020

Jak co roku, publikujemy radosne wieści o Polakach przygotowujących się do kapłaństwa w instytutach kapłańskich na prawie papieskim podległych Kongregacji Nauki Wiary (dawniej Papieskiej Komisji Ecclesia Dei). Seminarzyści proszą o modlitwy w intencji ich powołań kapłańskich. 

 

         
    W europejskim seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra (FSSP) w Wigratzbad studiują: kl. Aleksander z arch. warszawskiej, kl. Jan z arch. krakowskiej oraz kl. Łukasz z arch. poznańskiej. W amerykańskim seminarium FSSP w Denton studiuje kl. Adrian pochodzący z diecezji tarnowskiej.  
         
    W seminarium Instytutu Dobrego Pasterza (IBP) w Courtalain we Francji na pierwszym roku studiuje Maciej z arch. częstochowskiej. Na wyższych latach studiów studiują: kl. Grzegorz z diec. siedleckiej oraz kl. Michał z diec. warszawsko-praskiej, kl. Jan z diec. warszawsko-praskiej oraz kl. Łukasz z arch. częstochowskiej.  
         
    W międzynarodowym seminarium Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana (ICRSS) w Gricigliano pod Florencją we Włoszech na etapie studiów teologicznych są: kl. Julian, kl. Albert i kl. Oskar, zaś na etapie studiów filozoficznych są:  kl. Patryk, kl. Mateusz. Na pierwszym roku (propedeutyki) studiują: Szymon i Aron. Ponadto trzech innych Polaków przygotowuje się do wstąpienia do seminarium w różnych placówkach Instytutu.  
         

Sancte Gabriel Possenti, ora pro eis!

Za: UnaCum.pl – Centrum Informacyjne Ruchu Summorum Pontifictum (8 stycznia 2021) – [Org. tytuł: «Polacy w tradycyjnych seminariach – Raport 2020»]

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Tytuł głosi o „tradycyjnych seminariach” – w domniemaniu o wszystkich – jakkolwiek Raport nie ujmuje seminariów prowadzonych przez Bractwo Kapłańskie św. Piusa X, stąd konieczna korekta tytułu, który wprowadza w błąd.

 


 

Skip to content