Aktualizacja strony została wstrzymana

Idee Nazi wiecznie żywe. Segregacja pacjentów ze względu na ich „przydatność społeczną”

Brytyjska publiczna służba zdrowia ma segregować ludzi do leczenia. W pierwszej kolejności leczeni mają być „przydatni społecznie”.

Brytyjski NHS – publiczny fundusz zdrowia – opublikował okólnik dla podległych placówek z zaleceniem segregowania pacjentów na wypadek przepełnienia szpitali. W pierwszej kolejności leczeni mieliby być ci, którzy są bardziej przydatni społecznie.

„Gdy zasoby są niewystarczające, decyzje muszą obejmować szerszy pogląd na to, co jest etycznie sprawiedliwe dla całej społeczności (społeczeństwa). Kwestie etyczne są bardzo złożone, a opinie znacznie się różnią. Niektórzy uważają, że potencjał danej osoby do przyczynienia się do utrzymania infrastruktury krytycznej podczas epidemii może być brany pod uwagę przy określaniu priorytetu dla przydzielenia opieki na Oddziale Intensywnej Terapii ”-napisano w okólniku. „Inni sugerowali, że ludzie, którzy uczestniczą w badaniach nad ulepszeniem terapii lub szczepionek podczas epidemii, powinni mieć priorytet w leczeniu”.

W kolejnych fragmentach napisano o tym, jak traktować pacjentów, którzy mają podobne szanse przeżycia i podobną „wartość społeczną”. W zaleceniach podaje się, iż w takich przypadkach można przeprowadzać losowanie.

Treść zaleceń została po raz pierwszy opublikowana w listopadzie w „Journal for Medical Ethics”. Wtedy był to tylko teoretyczny głos w dyskusji. Teraz zalecenia są wysyłane do szpitali National Health Service (NHS) w całym kraju.

W sierpniu ankieta przeprowadzona przez Queen’s Nursing Institute (QNI) wykazała, że ​​dziesięć procent domów opieki w Wielkiej Brytanii otrzymało od menedżerów NHS polecenie wprowadzenia zakazu reanimacji dla starszych pacjentów z koronawirusem podczas pierwszej fali.

Lekarze stają nieraz przed dramatycznymi wyborami dotyczącymi tego, czyje życie należy ratować najpierw. Podobnie ratownicy, strażacy, policjanci etc. Ponoszą konsekwencje swych wyborów i we własnym sumieniu muszą rozstrzygać, co jest słuszne. Wszyscy to rozumieją i ludzie godzą się z tym. To oczywiste, że np. w pierwszej kolejności ratuje się dzieci.

Czym innym jest jednak rozstrzyganie dramatycznych dylematów, a czym innym wprowadzanie biurokratycznej procedury przez urzędników. Bezduszna procedura sprowadza ludzi do roli poddanych państwa i urzędnika, który sam za innych decyduje kto ma przeżyć, a kto nie.

Arbitralnie też ustanawia się, jakie kryteria mają być stosowane. Uosobieniem takiego myślenia jest postawa np. prezydenta Poznania, który twierdzi, że elity powinny być szczepione przed „zwykłymi” obywatelami. Takie zalecenia niszczą więzi społeczne, poczucie godności i podważają wartość ludzkiego życia. Niby nie są obowiązkowe i przedstawiane są w formie propozycji, ale wszyscy wiedzą jaka ma być praktyka, którą trzeba stosować.

Podobne zalecenia przygotowano także w Belgii czy w Szwecji.

Za: Najwyższy Czas! (10 stycznia 2021) | https://nczas.com/2021/01/10/idee-nazi-wiecznie-zywe-segregacja-pacjentow-ze-wzgledu-na-ich-przydatnosc-spoleczna/

Skip to content