Aktualizacja strony została wstrzymana

Krakowskiej świątyni grozi desakralizacja. Wierni bronią kościoła i proszą o poparcie

Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie przeszedł na własność miasta i może zostać zdesakralizowany. Zabiega o to lewicowy kolektyw. Liczni wierni uczęszczający na Msze trydenckie zabiegają o ocalenie świątyni.

Krakowskiej świątyni grozi desakralizacja. Wierni bronią kościoła i proszą o poparcie

„W wyniku przeniesienia Szpitala Uniwersyteckiego i przejęcia kompleksu nieruchomości na Wesołej przez miasto, los pokarmelickiego kościoła stał się niepewny. Z kościołem jest w sposób trwały związana duża grupa wiernych Tradycji Łacińskiej licząca ok. 1 000 osób. Mimo to, w najnowszym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonano szokującej i bezpodstawnej zmiany, eliminując zapis o przeznaczeniu budynku kościoła na cele kultu religijnego!” – alarmują katolicy. Na różne sposoby zabiegają o to, by ich świątynia pozostała miejscem sprawowania kultu Bożego.

Inne pomysły na zagospodarowanie budynku mają lewicowi aktywiści skupieni w Kolektywie Wesoła. Wzorem sowieckich towarzyszy i zachodnich neomarksistów najchętniej znaleźliby dla kościoła inne zastosowanie. Mogliby znaleźć poparcie we władzach miasta, którym od lat rządzi wywodzący się z PZPR prezydent Jacek Majchrowski. Wspomniana zmiana w projekcie nowego planu zagospodarowania świadczy o tym, że zagrożenie jest realne.

„Mamy obecnie do czynienia z nietypową w skali naszego kraju sytuacją, gdy świątynia katolicka należy do miasta, nie zaś do diecezji, bądź zgromadzenia zakonnego. Nie oznacza to jednak, że kult Boży sprawowany w świątyni pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Wesołej, nie podlega kompetencji Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego. Abp Marek Jędraszewski, korzystając ze swej jurysdykcji, wyznaczył kościół na siedzibę Duszpasterstwa Wiernych Liturgii Łacińskiej, które użytkuje świątynię od kwietnia 2020 r. Tym sposobem, mimo planowanej wyprowadzki Szpitala Uniwersyteckiego z budynku dawnego klasztoru karmelitów i okolicznych klinik, kościół nie straci wiernych, którzy uczestniczą w jego murach w aktach kultu Bożego. Mimo, że posługa kapelanów dla pacjentów Szpitala nie będzie już na Wesołej potrzebna, z kościołem jest w sposób trwały związana duża grupa wiernych Tradycji Łacińskiej (ok. tysiąc osób), która gwarantuje jego utrzymanie w przyszłości. Dodatkowo nie możemy zapominać o okolicznych mieszkańcach Wesołej, którzy również od lat uczęszczają do tego kościoła” – czytamy na stronie akcji obrony świątyni.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania uwag względem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”. Można zrobić to tylko do 25 stycznia 2020 r. Na stronie akcji znaleźć można wzór formularza służącego kierowaniu opinii do władz.

Wiernym zależy również na nagłośnieniu akcji, podjęciu przez katolików rozmów z radnymi i osobami mogącymi mieć wpływ na ostateczną decyzję.

Źródło: npnmp.org

RoM

Więcej o sprawie kościoła na Wesołej

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2021-01-05) | https://www.pch24.pl/krakowskiej-swiatyni-grozi-desakralizacja--wierni-bronia-kosciola-i-prosza-o-poparcie,81094,i.html

Skip to content