Aktualizacja strony została wstrzymana

Tyrania Merkel – Ullrich Mies

Niemcy zmieniły się w dyktaturę pod rządami Angeli Merkel i są częścią światowej tyranii

Punkt widzenia Ullricha Miesa.

Przed porażką – wyniosłość, duch pyszny poprzedza upadek. ”(1)

Biblia, Księga Przysłów 16:18

Pod koniec lutego 2020 roku wierzyłem, że mam pojęcie o tym, jak okrutne są ośrodki władzy. Jednak moja wyobraźnia została zmiażdżona przez rzeczywistość.

Ponadnarodowa klasa kapitalistyczna i elita władzy, oligarchowie i plutokraci oraz ich satrapowie w rządach są zdolni do czegoś znacznie większego, niż może sobie wyobrazić jakikolwiek „teoretyk spisku”.

Razem są wrogami ludzkości. W porównaniu z tym, za co władcy na całym świecie są odpowiedzialni pod względem zbrodni, aktów terroryzmu, operacji służb specjalnych, wojen, zmian reżimu i wszelkiego rodzaju spisków, teoretycy spiskowi są absolutnymi partaczami. Żaden teoretyk spiskowy nie może pomyśleć o tym, co dzieje się obecnie na naszych oczach: rządzące kliki rozmontowują nasze społeczeństwa i państwa, rozwijają światową tyranię bezprecedensową w historii ludzkości.

Osiągnięcia cywilizacyjne, takie jak oświecenie, wolność, godność ludzka, pchają je całkowicie pod ścianę. Pokój w społeczeństwie i między państwami jest na krawędzi.

Psychopaci w amoku

Dajemy się rządzić psychopatom i groźnym przestępcom pod oszukańczą etykietą „demokracji”. Pozwalamy na to. Ostatnia dyktatura w Niemczech była zaledwie 75 lat temu. Dziś większość znów odwraca wzrok, nie chce już niczego rozumieć, jest oczywiście zbyt przestraszona lub zbyt zdegenerowana, aby walczyć o wolność i prawa demokratyczne, które są nam odbierane. Tyrania Merkel topi nasz kraj i Europę w nowym totalitaryzmie, w morzu kłamstw i bzdur. (2) „Tyrania” oznacza regułę przemocy, samowoli i terroru.

Potocznie zachowanie tyrańskie oznacza „arbitralne, dominujące zachowanie”, jest to zachowanie osoby autorytarnej, „która nadużywa swojej pozycji i władzy do tyranizowania innych, szczególnie zależnych, podwładnych” (3). Ale tym razem tyrania nie ogranicza się do Niemiec.

Nowe tysiącletnie transhumanistyczne imperium Światowego Forum Ekonomicznego jest przeznaczone dla całego świata. Elity władzy używają Coronawirusa i rzekomej troski o zdrowie ludności jako narzędzia przejścia do nowego hiperfaszyzmu. Wirus jest używany do zupełnie innych celów, o to właśnie chodzi.

W przypadku Coronawirusa uwaga ludzkości ma być maksymalnie rozproszona, aby chętnie podążali za swoimi oprawcami do swobodnego upadku społeczeństwa światowego, który poprowadzi do tyranii.

Czy nie okłamali nas w niekontrolowany sposób i nie deptali ludzkości przed marcem 2020 roku?
Czy centra kłamstwa zmieniły się w centra prawdy podczas kryzysu koronowego?
Czy rządzące kliki stały się bardziej wiarygodne i humanitarne od marca 2020 roku?
A może nie przestawili maszyny kłamstwa o nazwie Corona i jeszcze bardziej zbliżyli stanowiska przestępców państwowych i przedstawicieli propagandowych bzdur?

Największe obawy o zdrowie publiczne

Od 28 marca 2020 r. konstytucyjna klika puczu Merkel i najwyższe organy partii puczowych rządzą w stanie wyjątkowym. Kto by pomyślał?

Przede wszystkim odkryli swoje wielkie serce dla „zdrowia publicznego” od marca, w ścisłej współpracy z Billem i Melindą, BIG Money, Pharma, Data, Deep-State, wojskiem, korporacyjną UE, skorumpowaną nauką i entuzjastycznym New Age -Doktorów Mengele. Czy to nie jest zabawne?

Dla tej kliki największym zmartwieniem jest, że „my” możemy zostać zarażeni. (4) Dlatego musimy zachować dystans, nawet na zewnątrz. Również w wielu centrach miast ludzie muszą nosić obrzydliwe maski na twarz, w niektórych krajach południowej Europy nawet na plażach. Eksperci od dawna wiedzą, że te maski nic nie dają, z wyjątkiem nasilonych chorób zębów i jamy ustnej oraz braku tlenu. (5) Mizantropiści również torturują nasze dzieci w swego rodzaju psiej tresuże z maskami (6) i traumatyzują je w ramach przygotowań na przyszły status niewolnika w dobie cyfryzacji. Terror maski jest „uzupełniany” przez przepisy dotyczące aresztu domowego i manii dezynfekcji: dezynfekuj ręce, dezynfekuj powierzchnie, dezynfekuj wszystko dookoła.

Eksperci wielokrotnie stwierdzali, że test PCR nie nadaje się do diagnozy (7), ale z powodu korupcji i polityki nie słyszy się ich, potępia, obraża i wypycha z zawodu i obrzuca się ich dobrze znanymi, intelektualnie obraźliwymi epitetami: „ Teoretycy spiskowi“, antysemici, negacjoniści korony itp. (8)

Fakt, a nie fałsz, jest taki: jest to głównie bunt wspierany przez rząd. (9)

Zły fakt jest taki: we współczesnej tyranii ludzie są biomasą, dawniej nazywaną materiałem ludzkim.

W świecie transhumanistów ta „biomasa” pełni jedyną funkcję poddanego, sługi i niewolnika. Ludzie muszą się zamknąć, zostać zaszczepieni, poddać się chipowaniu i śledzić, łączyć się z maszynami sztucznej inteligencji, składać zamówienia online, mieć kontrolę za pośrednictwem cyfrowego konta w banku centralnym, pracować na odizolowanej cyfrowej stacji roboczej, przestrzegać nakazów higieny i umrzeć, jeśli załamią się z kalectwa psychicznego lub odebrać sobie życie z powodu głębokiej depresji. Pożądanym celem jest: zmniejszenie biomasy ludzkiej na planecie. To jest zapowiedź na przyszłość!

Ujednolicenie w Tyranii Merkel

Słowo powstało w 1933, gdy wprowadzony był proces ujednolicania całego życia społecznego i politycznego – zarówno publicznego jak i prywatnego. Celem było przy tym zniesienie w państwie i społeczeństwie pluralizmu.Po raz pierwszy użył go i rozpowszechnił minister sprawiedliwości Rzeszy Franz Gürtner. Jako datę pierwszego oficjalnego użycia należy uznać 31 marca 1933. W tym dniu weszła w życie pierwsza ustawa glajchszaltująca, wraz z którą niemieckie kraje związkowe utraciły swoją polityczną suwerenność.
W powszechnym znaczeniu zglajchszaltowanie oznacza ograniczenie bądź utratę indywidualnej osobowości, względnie niezależności, wolności człowieka poprzez regulacje i ustawy lub inne zarządzenia zrównania i ujednolicenia mas. Wikipedia/Tłumacz*

*w oryginale Autor używa słowa Gleichschaltung – by podkreślić podobieństwo obecnej sytuacji z sytuacją Niemiec z czasów Hitlera.
Nazwa pochodzi od przemian wymuszonych w III Rzeszy.

W Tyranii Merkel nie ma miejsca na rozdział władz, zasadę pomocniczości, niezawisłe sądownictwo i wyważenie proporcjonalności podjętych środków.
Centralizacja i synchronizacja wszystkich szczebli decyzyjnych idą pełną parą. Tyran narzuca swoją wolę stanom, gminom, sądownictwu aż do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. 5 grudnia Federalny Trybunał Konstytucyjny pod kierownictwem korporacyjnego lobbysty Stephana Harbartha, który został mianowany w maju, złamał konstytucję i praworządność. (10)

Czwarte mocarstwo – media – od dawna jest częścią kompleksu rządzenia i integralną częścią wojny ze społeczeństwami obywatelskimi. Demokratyczne państwo całkowicie upadło pod rządami Merkel, suwerenność państwa zastąpiła suwerenność ludową poprzez stan wyjątkowy, wyłania się państwo policyjne. Wielu wciąż ma halucynacje na temat jednego lub drugiego „zagrożenia dla demokracji”. Powiem wam: demokracja została zniesiona, to już historia, nie ma już nawet fasady. (11) Neofaszystowskie macki rozdętego „Głównego Urzędu Ochrony przed infekcjami” tyranii Merkel (Kancelarii Federalnej) sięgają w głąb Brukseli. Sama tyranka rzuciła zgniłym pomidorem na szefa Komisji Europejskiej w Brukseli. Tłumienie wolności słowa powinno być teraz jeszcze lepiej koordynowane w ramach UE. W niektórych krajach rozmieszczane są jednostki cyber-wojskowe. Terrorowi Merkel towarzyszy „Europejski plan działania na rzecz demokracji” (12). Komisja chce go wykorzystać do zwalczania „dezinformacji”. Jak dobrze wiadomo, „Fakenews” jest produkowany wyłącznie przez ruch demokratyczny.

I tak przycisk usuwania w Google, YouTube i spółce działa z pełną prędkością, aby wyeliminować pozycje krytyczne wobec tyranii.
Chodzi o skoordynowaną cenzurę, a cenzura jest końcem całej demokracji!
Czy lewica coś zauważa? Prawda i fakty nie są ważne, ale cele polegające na systematycznym poniżaniu ludzi stojących za politycznym terrorem, aby „osiągnąć wyższe cele” – cele czwartej rewolucji przemysłowej!
I to nie wszystko.

W polityce zagranicznej i wojennej (13) rządy Merkel są ściśle splecione z formacjami ukrytego państwa kompleksu wojennego. Najpóźniej od połowy lat 90. niemieckie rządy były kluczowymi motorami ekspansji NATO i UE na wschód, zaangażowanymi w zniszczenie Jugosławii, wojnę w Syrii, przewrót na Ukrainie, we wszelkiego rodzaju operacjach zagranicznych i tajnych służb, w tym w ludobójstwie w Jemenie.
Każdy, kto chce wiedzieć, może to wszystko wiedzieć.
Nie ma tu miejsca na wyliczenie zbrodni polityki zagranicznej. A ponieważ ludzie nie powinni się uspokajać, podżeganie do wojny trwa i trwa: „Chiny i Rosja otaczają kłócący się sojusz Zachodu”, powiedział propagandzista wojenny NATO Jens Stoltenberg (14): bzdury propagandowe dla ludności o wypranym mózgu.

Mieszkańcy Zachodu tkwią w absolutnie chorym, zepsutym etycznie i moralnie modelu cywilizacji w trybie apokalipsy (15).

W każdym razie to, co dzieje się wokół nas, jest bezprecedensowe w żywej pamięci. „Radykalne zło” (Hannah Arendt) (16) jest w akcji: w wyniku Lockdownów na całym świecie miliony zgonów nadejdą dopiero w ciągu kilku lat, dotyczy to zwłaszcza geograficznego południa (17), które jest szczególnie mocno dotknięte przez środki zapobiegawcze ponieważ załamały się łańcuchy dostaw.
Misja – redukcja populacji – zakończona, ale programy szczepień też mogą pomóc.

Całkowite ogłupienie

Jak bardzo trzeba być ogłupionym, aby wierzyć we wszystkie bzdury płynące z reżimu o wypalonym mózgu, które są nam podawane, a nawet stać przy nim jako pomagier lub naśladowca, aby go ukryć lub wesprzeć?
Arsenał tyranii w wojnie przeciwko narodom obejmuje nie tylko maskowy terror, testy PCR, programy przymusowych szczepień i otoczone kordonem policji śródmieścia, ale także zniszczenie ludzkiej godności,rozkład wszelkiej opozycji i ludzkiego ducha.
To wszystko i wiele więcej osłabia ludzki układ odpornościowy.

Tyrania Merkel i gorliwi poplecznicy = ciągła presja na ludzi pod rządami Covid-19,

  • utrzymują ludzi w stanie strachu i szoku i wyzwalają ten strach za pomocą nowych horrorów
  • każdego dnia, ściśle współpracują ze swoją medialną bzdurną mafią,
  • zapewniają poprzez niehigieniczną maskę terror, by ciało i mózg nie były dostatecznie zaopatrzone w tlen,
  • podburzają ludzi i wzywają do potępienia
  • zmuszają ludzi do izolacji i wchodzenia do cyfrowego biura domowego (18),
  • ich reżim na odległość zakłóca współistnienie ludzi, w tym rodzin, systematycznie niszcząc małe i średnie przedsiębiorstwa oraz miliony miejsc pracy i źródeł utrzymania,
  • niszczą wspólnotę społeczną i wymianę kulturalną, zakazując spotkań w restauracjach, hotelach, odwiedzania muzeów i koncertów, spotkań itp.,
  • zakazują wszystkiego, co jest dobre dla ludzi, na przykład sportu i spotkań towarzyskich, podważać wszystko, co promuje i wzmacnia wspólnotę,
  • nakazują władzom zdrowotnym zadanie przeprowadzenia tortur izolacyjnych,
  • budują ośrodki szczepień otoczone przez wojsko, aby podawać ludziom niedostatecznie przetestowane szczepionki.

Nawet przy takim stresie można mordować ludzi w perspektywie średnio- lub długoterminowej. Corona to tylko droga do celu. W istocie nie chodzi o Coronę, chodzi o główny program Światowego Forum Ekonomicznego ze wszystkimi jego „przyszłościowymi osiągnięciami”.

Operacja psychologiczna najwyższej klasy

Reżim Covid-19 to wojna wewnętrzna. To, czego doświadczamy, obejmuje całą wiedzę o wojnie psychologicznej, kontroli umysłu / MKUltra, „Tabeli przymusu Biedermanna” (19) oraz całej wiedzy o niezliczonych wojnach i wojnach antypartyzanckich. (20) Jest to super-psychologiczna operacja, polegająca na kontroli umysłów i przeciwdziałaniu powstaniu i przeciwko społeczeństwom obywatelskim. (21) Podżegające strach dokumenty z niemieckich i austriackich ministerstw spraw wewnętrznych ujawniają perfidię superprzestępców. Te prace również należą do spektrum działań psychologicznych i strategicznej współpracy z mediami jako „broń”.

Tak jak łamią wolę jeńców wojennych, tak transhumanistyczni psycho- i socjopaci Światowego Forum Ekonomicznego Klausa Schwaba, wraz z rządami, tajnymi służbami i wojskiem, toczą psychologiczną wojnę z narodami, aby złamać ich wolę.

Niszczenie ludzkiej psychiki, niszczenie małych i średnich przedsiębiorstw, całego przemysłu kulturalnego, masowa cenzura (22), redukcja populacji, dezintegracja społeczna społeczeństw, terror policyjny przeciwko wolnym mediom i wiele więcej należą do zespołu działań.

Covid-19 to wojna polityczna, której większość ludzi nie rozumie, nie chce ani nie może w nią uwierzyć. Duża część ortodoksyjnej „lewicy” jest zbyt zdegenerowana, zbyt pijana państwem, aby przeciwstawić się nowej dyktaturze. Brakuje im kompasu etycznego i moralnego. Dlatego wielu czuje się swobodnie w dyktaturze Merkel, oczekuje zdobycia lub zabezpieczenia pozycji i czuje się powołanych „do wyższych rzeczy”. Przede wszystkim chcą móc mówić ludziom, jak mają biegać i organizować swoje życie. Dlatego przywiązują się do tyranii Merkel jako sojusznika i atakują ruch demokratyczny. Postawy antydemokratyczne, które gloryfikują państwo i hiper-kapitałowy faszyzm tyranii Merkel, nie są oczywiście istotną sprzecznością.

Covid-19 to centralnie zaaranżowana, wysoce zróżnicowana operacja. Produkcja chaosu, inscenizowana arbitralność, przenikanie niesprawiedliwości władzy wykonawczej, opinia dyktatorska, zastraszanie i rozległy brak praw ludności, cel wyczerpania jak w wojnie na wyniszczenie powinien zaszachować wroga – czyli nas wszystkich – zanim wpadnie na pomysł podjęcia walki. W konkretnym przypadku wojny infekcyjnej jako trwałego stanu rzeczy przeciwko narodom, ludzie powinni przyzwyczaić się do narzuconego nonsensu, dopóki sami w niego nie uwierzą – przestraszeni i wyczerpani.
Stałe zatrudnienie z codziennymi nowymi bzdurami, nowymi ogłoszeniami i horrorami rozszerza spektrum psychopatów. W systemie pogrążonym w amoku szaleństwo jest celem samym w sobie, jest częścią wojny na wyczerpanie i ujarzmienie. Co więcej, obozy za i przeciw są sobie celowo przeciwstawiane: młodzi przeciwko starszym, entuzjaści ochrony przed infekcjami przeciwko nieustraszonym ludziom, chętni do szczepień przeciwko krytykom szczepionek itp.
Tej strategii terroru psyopowego towarzyszą środki policyjne, które można eskalować wewnętrznie w dowolnym momencie, aż do momentu działań wojennych: Psyop + siła zbrojna przeciwko ludności, oto co się dzieje.

Celem wszystkich operacji psychologicznych jest uległość ludzkiego umysłu

Jeśli „zwierzę polityczne” w ludziach zostanie pokonane, nie trzeba oddać żadnego strzału. „PSYOP to zaplanowane działania, które przekazują wybrane informacje i wskaźniki zagranicznym grupom docelowym w celu wpływania na ich emocje, motywy, obiektywne myślenie i ostatecznie na zachowanie obcych rządów, organizacji, grup i osób. […] W ten sposób PSYOP oddziałuje nie tylko na politykę i decyzje, ale także na zdolność rządzenia, zdolność dowodzenia, wolę walki, wolę posłuszeństwa i wolę poparcia ”(23).

Dopóki narracja o wirusie-zabójcy sieje spustoszenie, ludzkość nie radzi sobie dobrze.

Ta narracja musi zostać zastąpiona nową – narracja jest silniejsza niż jakikolwiek aparat i armie policyjne na świecie. Tyrania Merkel musi w jak największym stopniu odwrócić uwagę od dewastacji swojej polityki i wraz z Covid-19 weszła w fazę eskalacji nowej dyktatury.

W tym celu wszyscy, którzy nie chcą być tyranami, muszą zostać potępieni i uznani za godnych pogardy, a w skrajnych przypadkach uznani za terrorystów za oszukanych głupków, „ciała obce w społeczeństwie”, przypadki psychiatryczne. Ten program jest w pełnym rozkwicie. (24)
Ta strategia również jest nowym wydaniem minionych dyktatur i była charakterystyczna dla tyranii hitlerowskiej lub stalinowskiej.

Opór bierny i czynny

Panowanie tyranii jest tak stare, jak panowanie człowieka nad człowiekiem. Dlatego poddani zawsze zastanawiali się, w jaki sposób mogą skutecznie ograniczać nadużycia władzy i łamanie traktatów przez królów, książąt i duchowieństwo.
Spór o prawo do sprzeciwu nie został rozstrzygnięty od wieków. Napędzana próbą zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 r. i przepisami nadzwyczajnymi po 1968 r., jest teraz ponownie w centrum uwagi po tym, jak upojona władzą Angela Merkel i jej poplecznicy, uspołecznieni w protestanckiej melancholii i dyktaturze kadry SED, podpalili Republikę Niemiecką w całości.

Poniższe cytaty pochodzą z: Arthur Kaufmann / Leonhard E. Backmann (red.) Resistance Law, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1972

W tym kontekście nie jest bez znaczenia, że w VI wieku u hiszpańskich Wizygotów, którzy już stali się chrześcijanami, prawo do oporu sięgało tak daleko, że 17 z 35 królów nie tylko zostało obalonych, ale nawet zabitych” (25).

Obiektywną podstawą autorytetu, rządów i władzy nadanej w istocie wspólnoty politycznej jest dobro wspólne. Tam, gdzie tyran, czy to przez rewolucyjne włamanie, czy przez środki ostrożności związane z jego pierwotnie uprawnionym mandatem, zasadniczo niszczy dobro wspólne, jest bez praw i nie ma władzy. Dlatego dopuszcza się aktywny opór przeciwko niemu. Ponownie dobro wspólne jest niezbędnym kryterium rzeczywistego zastosowania tego oporu, to znaczy powstania przeciwko tyranowi ”(26).

Dobro wspólne jest najwyższym prawem! Jeśli władca, który musi troszczyć się o to, co najlepsze z ludzi, nieustannie i w najpoważniejszy sposób narusza dobro wspólne, to tak, cel swojego urzędu zmienia w zupełne przeciwieństwo i staje się w oczywisty sposób wrogiem i demoralizatorem swego ludu, to odchodzi od podstawy prawnej. na którym opiera się jego przemoc ”(27).

Historia powtarza się jako tragedia lub farsa (Karol Marks): Po nieudanej próbie zamachu 20 lipca 1944 r. Hitler powiedział: „Jestem nieugięty. Jeśli naród niemiecki nie jest gotowy, aby stanąć w obronie własnego przetrwania „(tj. Kontynuować wojnę aż do całkowitego samozniszczenia),” to powinien on zniknąć „(28)

Jaki jest cel tyranki Merkel i jej popleczników z wieloma blokadami, poza całkowitym zniszczeniem gospodarki i społeczeństwa naszego kraju i Europy? O „twórczej destrukcji”, której wszyscy są zwolennikami, w perspektywie średnioterminowej pozostaje chaos, zamęt, wzbogacenie nielicznych i nędza wielu, a także upadek całej kultury – w każdym razie na dłuższą metę. To jest największa zbrodnia, ostateczny terror państwowy. Odwieczni wyznawcy, którym wydaje się, że nie obchodzi ich, w jakim ustroju wystąpią i pod jakim kciukiem się kłaniają – wieczna większość, więc – pisze Ernst Bloch w swoim pamiętniku: „Samo bycie delikatnym nie oznacza bycia dobrym. A wielu słabych, których mamy, nie jest spokojnymi. To tylko w tanim, złym znaczeniu tego słowa, to wszystko jest zbyt łatwe.

Ale potem było tysiąc wojen na każde dziesięć buntów, a ofiary pozostawały grzeczne. Obok tego sami potakiwacze wszędzie, nie mów tak i nie mów nie, żeby potem nie znaczyło, że powiedzieli tak czy inaczej. Łatwo jest udawać spokojnego, co jest bardziej tchórzliwe i ukryte ”(29).

I zdanie z książki Kanta „Wieczny Pokój” dla tyranów, chociaż w 1789 roku Kant nie mógł jeszcze wiedzieć, że władza państwa będzie nie tylko wywoływać zamieszki w wojnach międzypaństwowych, aby zwiększyć władzę, ale także działać globalnie i ogólnokrajowo przeciwko własnym narodom, aby utrzymać władzę:

Nie należy się spodziewać, że królowie filozofują lub filozofowie stają się królami, ale nie należy też tego pragnąć; ponieważ posiadanie władzy nieuchronnie psuje wolny osąd rozumu ”(30).

Bloch kontynuuje: „Jeszcze o wojnie (ultima ratio regis) ostatni argument królów przemoc jest określana jako własność osobista lub oficjalna, która nadal komunikuje się z całą warstwą dworzan lub biurokracji, co psuje samo w sobie swobodny osąd rozsądku, a u tłumu osłabia autorytet. „(31)

Pod rządami tyranki i jej popleczników roszczenia do prywatyzacji władzy państwowej nie uległy zmianie: 222 lata utraconego rozwoju politycznego.

Ullirch Mies

Tłumaczenie: Paweł Jakubas / proszę o 1 Zdrowaś Maryjo za moją pracę.

Jest to poszerzona wersja artykułu jaki ukazał się w tygodniku „Demokratischer Widerstand“
w numerze 31 z dnia 24.12.2020. Strona internetowa: https://demokratischerwiderstand.de/

źródła:
1. https://www.kathweb.de/bibel/redewendungen/hochmut-kommt-vor-dem-fall.html
2. Peter Stuurmann, Bullshit ist schlimmer als Lüge: https://kenfm.de/bullshit-ist-schlimmer-als-luege/
3. Duden, Deutsches Universalwörterbuch
4. https://de.rt.com/inland/110172-polizei-und-deutsche-bahn-starten-bundesweite-offensive/
5. https://www.globalresearch.ca/europe-top-health-officials-say-masks-arent-helpful-beating-covid-19/5720652?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
6. Zum Masken-Terror gegen Kinder siehe: https://swprs.org/corona-desinformation-im-spiegel/
7. https://2020news.de/pcr-test-vor-gericht-dr-wordarg-volksverpetzer/; https://2020news.de/drosten-pcr-test-studie-rueckzugsantrag-gestellt-wegen-wissenschaftliche-fehler-und-massiver-interessenkonflikte/
8. https://kenfm.de/pressemitteilung-querdenken-711-stuttgart-antisemitismus-vorwurf-durch-anetta-kahane-und-kevin-kuehnert-fragen-epoch-times/; https://kenfm.de/merkels-kampfansage-gegen-verschwoerungstheorien/
9. Ullrich Mies, Merkel-Putschisten im Kampf gegen Rechts: https://kenfm.de/merkel-putschisten-im-kampf-gegen-rechts/
10. Siehe Rundbrief 159: Erklärung des K.D.W. e.V.
11. Ullrich Mies, Jens Wernicke (Hg.), Fassadendemokratie und Tiefer Staat. Auf dem Weg in ein autoritäres Zeitalter, Wien 2017
12. https://www.heise.de/news/EU-Kommission-will-Desinformierer-bestrafen-4979691.html; https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_en
13. Siehe hierzu: Ullrich Mies (Hg.), Der Tiefe Staat schlägt zu. Wie die westliche Welt Krisen erzeugt und Kriege vorbereitet, promedia, Wien 2019; https://de.sputniknews.com/politik/20201203328469724-nato-2030-strategie/; https://de.rt.com/meinung/110095-globale-nato-nach-russland-nun-auch-china-als-feind/
14. https://de.rt.com/international/109965-nato-generalsekretar-stoltenberg-china-und/
15. Vernon Coleman, Coming Apocalypse, Breslau 2020
16. Hannah Arendt, Über das Böse. Eine Vorlesung zu Fragen der Ethik, 13. Aufl., München 2019
17. https://www.die-tagespost.de/politik/aktuell/corona-stuerzt-weltweit-millionen-menschen-in-armut;art315,214434
18. https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/508065/Deutschland-im-Homeoffice-Wie-kann-mobiles-Arbeiten-gelingen?src=live
19. http://brynmawrcollections.org/traces/exhibits/show/brainwashing/intro/bidermanchart; https://www.strath.ac.uk/media/1newwebsite/departmentsubject/socialwork/documents/eshe/Bidermanschartofcoercion.pdf
20. A.M. Nagy, (Ed.) CIA. Manual for Pychological Operations in Guerilla Warfare, Breslau, o.J.;
21. Psyop. Military Psychological Operations Manual. FM 3-05.30, Headquarters, Department of the Army, April 2005
22. https://www.deutschlandfunk.de/demokratie-aktionsplan-so-will-die-eu-medien-staerken.2907.de.html?dram:article_id=488596
23. U.S. Army, PSYOP, Book 2, Implementing Psychological Operations. Tactics, Techniques an Procedures. FM 3-05.301, Headquarters of the Army, 2019, S. 1-1
24. Uli Gellermann, Querdenker in die Psychiatrie. Merkel und der nächste Gang der Repression: https://kenfm.de/querdenker-in-die-psychiatrie-merkel-und-der-naechste-gang-der-repression/
25. Johannes Spörl, Gedanken um Widerstandsrecht und Tyrannenmord im Mittelalter, in: „Widerstandsrecht“, S. 93
26. Richard Hauser, Sinn und Grenze politischen Gehorsams, in: „Widerstandsrecht“, S. 193
27. Max Pribilla SJ, An den Grenzen der Staatsgewalt, in: „Widerstandsrecht“, S. 225
28. Gerhard Ritter, Deutscher Widerstand. Betrachtungen zum 10. Jahrestag des 20. Juli 1944, in: „Widerstandsrecht“, S. 294
29. Ernst Bloch, Widerstand und Friede, in: „Widerstandsrecht“, S. 548
30. Immanuel Kant, zit. bei: Ernst Bloch, Widerstand und Friede, in: „Widerstandsrecht“, S. 552
31. Ebd.

Skip to content