Aktualizacja strony została wstrzymana

24 publikacje o absurdach Lockdownu. Czyli nie tędy droga

Zastosowanie powszechnych blokad w przypadku pojawienia się nowego patogenu nie ma precedensu. Jest to eksperyment naukowy w czasie rzeczywistym, w którym większość populacji ludzkiej była i jest wykorzystywana jako szczury laboratoryjne. A koszty są przeogromne.

W menu na dziś coś dla amatorów meta analiz, smakoszy fact-checkingu i zbieraczy linków do źródeł wszelakich. Tematem jest lockdown i sens jego wprowadzania. Oczywiście trudno w takiej sytuacji uniknąć również pytań o koszty. Nie tylko finansowe. Jednak przesłaniem głównym jest zjawisko blokad i ich wpływ na kontrolę wirusa. Wpis zawiera ponad dwadzieścia fragmentów różnych artykułów z szerokiego wachlarza mediów. Znajdziemy opisy sytuacji, opinie, ale również dane statystyczne. Opracowanie ukazało się na stronach American Institute for Economic Research. Jak zwykle przy tego typu kompilacjach, ponownie proszę o zwrócenie uwagi na daty publikowanych fragmentów prac. Ukazywały się w różnych momentach br. Niektóre odnośniki w tekście dodane przez tłumacza.

Zapraszam do lektury.

__________________________________________***__________________________________________

Zastosowanie powszechnych blokad w przypadku pojawienia się nowego patogenu nie ma precedensu. Jest to eksperyment naukowy w czasie rzeczywistym, w którym większość populacji ludzkiej była i jest wykorzystywana jako szczury laboratoryjne. A koszty są przeogromne.

Pytanie brzmi, czy blokady działały w celu kontrolowania wirusa w sposób weryfikowalny naukowo. Opierając się na poniższych badaniach, odpowiedź brzmi „nie” i jest spowodowana różnymi przyczynami: złe dane, brak korelacji, brak wykazu przyczynowego, anomalne wyjątki i tak dalej. Nie ma związku między tzw. lockdownami (lub jakkolwiek inaczej ludzie chcą to nazywać, aby ukryć ich prawdziwą naturę) a kontrolą wirusów.

Być może jest to szokujące odkrycie, biorąc pod uwagę, że powszechna kontrola społeczna i ekonomiczna staje się nową ortodoksją. W zdrowszym świecie ciężar dowodu naprawdę powinien spoczywać na wprowadzających blokady, ponieważ to oni obalili 100 lat mądrości w dziedzinie zdrowia publicznego i zastąpili ją niesprawdzonym, odgórnym zduszeniem wolności i praw człowieka. Nigdy nie przyjęli tej odpowiedzialności. Uważali za aksjomat, że wirusa można zastraszyć i przestraszyć listami uwierzytelniającymi, edyktami, przemówieniami i zamaskowanymi żandarmami.

Dowody wspierające blokady są szokująco słabe i oparte w dużej mierze na porównaniu rzeczywistych wyników ze strasznymi prognozami generowanymi komputerowo, wywodzącymi się z empirycznie niesprawdzonych modeli, a następnie jedynie stwierdzeniu, że rygory i „niefarmaceutyczne interwencje” wyjaśniają różnicę między fabularyzowaniem (fictionalize) a rzeczywistym wynikiem. Z drugiej strony, badania krytykujące lockdowny są oparte na dowodach, solidne i dokładne, zmagające się z danymi, które posiadamy (ze wszystkimi ich wadami) i analizują wyniki w świetle kontroli populacji.

Znaczna część poniższej listy została opracowana przez inżyniera danych Ivora Cumminsa, który przez rok prowadził działania edukacyjne, aby zniweczyć intelektualne wsparcie dla blokad. AIER dodał własne punkty oraz podsumowania. W rezultacie widzimy, że ten wirus zachowuje się typowo, tak samo jak zawsze w historii chorób zakaźnych. Mamy nad nimi niezwykle ograniczoną kontrolę, a to, co mamy, jest związane z czasem i miejscem. Strach, panika i przymus nie są idealnymi strategiami zarządzania wirusami. Inteligencja i terapia medyczna wypadają znacznie lepiej.

(Badania te koncentrują się wyłącznie na lockdownach i ich związku z kontrolą wirusów. Nie zajmują się niezliczonymi problemami, które dręczyły świat, takimi jak nakaz noszenia masek, problemy z testami PCR, problem z błędną klasyfikacją śmierci ani żadnymi szczególnymi problemami związanymi z ograniczeniem podróżowania, zamknięciem restauracji i setkami innych szczegółów, o których całe biblioteki zostaną napisane w przyszłości).
_______________________

1.A country level analysis measuring the impact of government actions, country preparedness and socioeconomic factors on COVID-19 mortality and related health outcomes” by Rabail Chaudhry, George Dranitsaris, Talha Mubashir, Justyna Bartoszko, Sheila Riazi. EClinicalMedicine 25 (2020) 100464

„Pełny lockdown i szeroko rozpowszechnione testy COVID-19 nie były związane ze zmniejszeniem liczby krytycznych przypadków ani ogólnej śmiertelności”.
_______________________

2.Was Germany’s Corona Lockdown Necessary?” by Christof Kuhbandner, Stefan Homburg, Harald Walach, Stefan Hockertz. Advance: Sage Preprint, June 23, 2020.

Oficjalne dane niemieckiej agencji RKI sugerują mocno, że rozprzestrzenianie się koronawirusa w Niemczech ustąpiło autonomicznie, zanim jakiekolwiek interwencje stały się skuteczne. Sugerowano kilka przyczyn takiego niezależnego spadku. Jednym z nich jest to, że różnice w podatności i zachowaniu żywiciela mogą skutkować stadną odpornością na stosunkowo niskim poziomie rozpowszechnienia. Uwzględniając indywidualne zróżnicowanie podatności lub narażenia na koronawirusa, uzyskuje się maksymalnie 17% do 20% populacji, która musi zostać zakażona, aby osiągnąć odporność stada, szacunki potwierdzone empirycznie przez grupę ze statku wycieczkowego Diamond Princess. Innym powodem jest to, że sezonowość może również odgrywać ważną rolę w rozproszeniu.”
_______________________

3.Estimation of the current development of the SARS-CoV-2 epidemic in Germany” by Matthias an der Heiden, Osamah Hamouda. Robert Koch-Institut, April 22, 2020

„Generalnie jednak nie u wszystkich zarażonych osób pojawiają się objawy, nie wszystkie osoby, u których wystąpią objawy, udają się do gabinetu lekarskiego, nie wszyscy, którzy udają się do lekarza, są badani i nie wszyscy, którzy uzyskają wynik pozytywny, są również rejestrowani w systemie zbierania danych. Ponadto między wszystkimi poszczególnymi krokami upływa pewien czas, tak że żaden system ankiet, bez względu na to, jak dobry, nie jest w stanie przedstawić aktualnego procesu infekcji bez dodatkowych założeń i obliczeń ”.
_______________________

4. Did COVID-19 infections decline before UK lockdown? by Simon N. Wood. Cornell University pre-print, August 8, 2020

Bayesowskie podejście zastosowane do brytyjskich danych dotyczących zgonów z powodu COVID-19 i rozkładu czasu trwania choroby sugeruje, że liczba infekcji spadła przed całkowitym zamknięciem Wielkiej Brytanii (24 marca 2020 r.), A infekcje w Szwecji zaczęły spadać zaledwie dzień lub dwa później. Analiza danych z Wielkiej Brytanii przy użyciu modelu Flaxmana et al. (2020, Nature 584) daje ten sam wynik, przy złagodzeniu jego wcześniejszych założeń dotyczących R. ”
_______________________

5.Comment on Flaxman et al. (2020): The illusory effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe” by Stefan Homburg and Christof Kuhbandner. June 17, 2020. Advance, Sage Pre-Print.

„W niedawnym artykule Flaxman et al. zarzucają, że interwencje niefarmaceutyczne narzucone przez 11 krajów europejskich uratowały miliony istnień ludzkich. Pokazujemy, że ich metody wymagają okrężnego rozumowania. Rzekome skutki są czystymi artefaktami, które są sprzeczne z danymi. Co więcej, wykazujemy, że blokada Wielkiej Brytanii była zarówno zbyteczna, jak i nieskuteczna ”.
_______________________

6. Professor Ben Israel’s Analysis of virus transmission. April 16, 2020.

„Niektórzy mogą twierdzić, że spadek liczby dodatkowych pacjentów każdego dnia jest wynikiem ścisłej blokady narzuconej przez rząd i władze medyczne. Analiza danych z różnych krajów na całym świecie stawia pod znakiem zapytania powyższe stwierdzenie. Okazuje się, że podobny wzorzec – szybki wzrost infekcji, który osiąga szczyt w szóstym tygodniu i spada od ósmego tygodnia – jest wspólny dla wszystkich krajów, w których wykryto chorobę, niezależnie od ich polityki reagowania: niektóre narzuciły ostrą i natychmiastową blokadę, która obejmowała nie tylko “dystans społeczny” i zakaz zgromadzeń, ale także zamknięcie gospodarki (jak Izrael); niektórzy “zignorowali” infekcję i kontynuowali prawie normalne życie (np. Tajwan, Korea lub Szwecja), a niektórzy początkowo przyjęli łagodną politykę, która wkrótce zmieniła się w całkowitą blokadę (na przykład we Włoszech lub w stanie Nowy Jork). Niemniej jednak dane pokazują podobne stałe czasowe we wszystkich tych krajach w odniesieniu do inicjatywy i szybki wzrost i spadek choroby. ”
_______________________

7.Impact of non-pharmaceutical interventions against COVID-19 in Europe: a quasi-experimental study” by Paul Raymond Hunter, Felipe Colon-Gonzalez, Julii Suzanne Brainard, Steve Rushton. MedRxiv Pre-print May 1, 2020.

„Obecna epidemia COVID-19 nie ma sobie równych w najnowszej historii, podobnie jak interwencje prowadzące do dystansowania społecznego, które doprowadziły do znacznego zatrzymania życia gospodarczego i społecznego w tak wielu krajach. Istnieje jednak bardzo niewiele dowodów empirycznych na temat tego, jakie środki dystansowania społecznego mają największy wpływ (…) Na podstawie obu zestawów modelowania ustaliliśmy, że zamykanie placówek edukacyjnych, zakaz masowych zgromadzeń i zamykanie niektórych mniej istotnych firm wiązało się ze zmniejszeniem częstości występowania, podczas gdy nakazy pozostawania w domu i zamykanie wszystkiego poza przedsiębiorstwami nie było związane z żadnym niezależnym dodatkowym wpływem.”
_______________________

8.Full lockdown policies in Western Europe countries have no evident impacts on the COVID-19 epidemic” by Thomas Meunier. MedRxiv Pre-print May 1, 2020.

„To badanie fenomenologiczne ocenia wpływ strategii pełnego lockdownu zastosowanej we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii w celu spowolnienia epidemii COVID-19 w 2020 r. Porównując trajektorię epidemii przed i po lockdownie, nie znajdujemy dowodów na jakiekolwiek nieciągłości w tempie wzrostu, podwojeniu czasu i trendach liczby reprodukcji. Ekstrapolując trendy tempa wzrostu sprzed blokady, podajemy szacunki liczby ofiar śmiertelnych w przypadku braku polityki blokowania i pokazujemy, że te strategie mogły nie uratować życia w Europie Zachodniej. Pokazujemy również, że sąsiednie kraje stosujące mniej restrykcyjne środki dystansowania społecznego (w przeciwieństwie do egzekwowanego przez policję blokowania [containment] domów) doświadczają bardzo podobnego rozwoju epidemii w czasie”.
_______________________

9.Trajectory of COVID-19 epidemic in Europe” by Marco Colombo, Joseph Mellor, Helen M Colhoun, M. Gabriela M. Gomes, Paul M McKeigue. MedRxiv Pre-print. Posted September 28, 2020.

„Klasyczny model podatny-zakażony-ozdrowiały, sformułowany przez Kermacka i McKendricka, zakłada, że ​​wszystkie osoby w populacji są jednakowo podatne na zakażenie. Od dopasowania takiego modelu do trajektorii śmiertelności z powodu COVID-19 w 11 krajach europejskich do 4 maja 2020 r. Flaxman et al. doszli do wniosku, że „duże interwencje niefarmaceutyczne – a w szczególności blokady – miały duży wpływ na ograniczenie przenoszenia”. Pokazujemy, że złagodzenie założenia o jednorodności, aby umożliwić indywidualne zróżnicowanie podatności lub powiązań, daje model, który ma lepsze dopasowanie do danych i dokładniejsze przewidywanie śmiertelności z 14-dniowym wyprzedzeniem. Dopuszczenie niejednorodności zmniejsza szacunkową liczbę zgonów „alternatywnych”, które miałyby miejsce, gdyby nie było interwencji, z 3,2 mln do 262 000, co oznacza, że ​​większość przypadków spowolnienia i odwrócenie śmiertelności COVID-19 tłumaczy się narastaniem odporności stada. Oszacowanie progu odporności stada zależy od wartości określonej dla wskaźnika śmiertelności zakażeń (IFR): wartość 0,3% dla IFR daje 15% dla średniego progu odporności stada.”
_______________________

10.Effect of school closures on mortality from coronavirus disease 2019: old and new predictions” by Ken Rice, Ben Wynne, Victoria Martin, Graeme J Ackland. British Medical Journal, September 15, 2020.

„Wyniki tego badania sugerują, że natychmiastowe interwencje okazały się bardzo skuteczne w zmniejszaniu szczytowego zapotrzebowania na łóżka na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIT), ale także przedłużaniu epidemii, w niektórych przypadkach powodującej więcej zgonów w dłuższej perspektywie. Dzieje się tak, ponieważ śmiertelność związana z tym jest silnie wypaczona w kierunku starszych grup wiekowych. W przypadku braku skutecznego programu szczepień żadna z proponowanych strategii łagodzenia skutków w Wielkiej Brytanii nie zmniejszyłaby przewidywanej całkowitej liczby zgonów poniżej 200 000 ”.
_______________________

11.Modeling social distancing strategies to prevent SARS-CoV2 spread in Israel- A Cost-effectiveness analysis” by Amir Shlomai, Ari Leshno, Ella H Sklan, Moshe Leshno. MedRxiv Pre-Print. September 20, 2020.

„Oczekuje się, że ogólnokrajowa blokada pozwoli zaoszczędzić średnio 274 (mediana 124, przedział międzykwartylowy (IQR): 71-221) w porównaniu z podejściem „testowanie, śledzenie i izolowanie”. Jednak ICER wyniesie średnio 45 104 156 USD (mediana 49,6 mln USD, IQR: 22,7–220,1), aby zapobiec jednemu przypadkowi śmierci. Wnioski: blokada w całym kraju ma umiarkowaną przewagę w ratowaniu życia w porównaniu z ogromnymi kosztami i możliwymi przytłaczającymi skutkami ekonomicznymi. Wyniki te powinny pomóc decydentom w radzeniu sobie z dodatkowymi falami tej pandemii ”.
_______________________

12. Too Little of a Good Thing A Paradox of Moderate Infection Control, by Ted Cohen and Marc Lipsitch. Epidemiology. 2008 Jul; 19(4): 588-589.

„Powiązanie między ograniczeniem ekspozycji na patogen a poprawą zdrowia publicznego nie zawsze jest takie proste. Zmniejszenie ryzyka, że każdy członek społeczności będzie narażony na patogen, skutkuje zwiększeniem średniego wieku, w którym występują infekcje. Większa zachorowalność w starszym wieku, interwencje, które zmniejszają, ale nie eliminują narażenia, mogą paradoksalnie zwiększyć liczbę przypadków ciężkiej choroby, przenosząc ciężar infekcji na osoby starsze”.
_______________________

13. “Smart Thinking, Lockdown and COVID-19: Implications for Public Policy” by Morris Altman. Journal of Behavioral Economics for Policy, 2020.

„Odpowiedzią na COVID-19 było w przeważającej mierze zablokowanie większości gospodarek świata w celu zminimalizowania wskaźników śmiertelności, a także natychmiastowych negatywnych skutków COVID-19. Twierdzę, że taka polityka jest zbyt często pozbawiona kontekstu, ponieważ ignoruje politykę zakładającą, że ​​obliczenia współczynnika zgonów są odpowiednio dokładne, a także zakłada skupienie się na bezpośrednich efektach Covid-19 w celu maksymalizacji dobrostanu ludzi. W wyniku tego podejścia obecna polityka może zostać źle ukierunkowana i mieć wysoce negatywny wpływ na dobrostan człowieka. Co więcej, taka polityka może w niezamierzony sposób skutkować brakiem minimalizacji wskaźników śmiertelności (uwzględniających efekty zewnętrzne), zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Taka źle ukierunkowana i nieoptymalna polityka jest wynikiem decydentów stosujących niewłaściwe modele mentalne, które wykazują braki w wielu kluczowych obszarach; niepowodzenie w przyjęciu bardziej kompleksowej perspektywy makro w celu rozwiązania problemu, przy użyciu złych heurystyk lub narzędzi do podejmowania decyzji, w związku z tym nierozpoznanie zróżnicowania skutków wirusa i przyjęcie strategii stadnej (follow-the-leader) przy opracowywaniu polityki. Poprawa środowiska decyzyjnego, w tym zapewnienie bardziej kompleksowego zarządzania i ulepszanie modeli mentalnych, może spowodować blokady na całym świecie, a tym samym zapewnić znacznie wyższy poziom dobrobytu ludzkiego”.
_______________________

14.SARS-CoV-2 waves in Europe: A 2-stratum SEIRS model solution” by Levan Djaparidze and Federico Lois. MedRxiv pre-print, October 23, 2020.

„Okazało się, że 180 dni obowiązkowej izolacji dla osób zdrowych <60 lat (tj. szkoły i miejsca pracy zamknięte) powoduje ostatecznie więcej zgonów, jeśli data szczepienia jest późniejsza niż (Madryt: 23 lutego 2021; Katalonia: 28 grudnia 2020; Paryż: 14 stycznia 2021 ; Londyn: 22 stycznia 2021 r.). Stworzyliśmy model pokazujący również, jak średnie poziomy izolacji zmieniają prawdopodobieństwo zarażenia pojedynczej osoby, która izoluje się inaczej niż przeciętnie. Dzięki temu zdaliśmy sobie sprawę, że można obliczyć szkody spowodowane przez choroby u osób trzecich w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa i postulujemy, że jednostka ma prawo do uchylenia się od izolacji podczas epidemii (SARS-CoV-2 lub jakiejkolwiek innej).”
_______________________

15.Did Lockdown Work? An Economist’s Cross-Country Comparison” by Christian Bjørnskov. SSRN working paper, August 2, 2020.

„Blokady w większości krajów zachodnich doprowadziły świat do najpoważniejszej recesji od czasów II wojny światowej i najszybciej rozwijającej się recesji, jaką kiedykolwiek widziano w dojrzałych gospodarkach rynkowych. Spowodowały również erozję praw podstawowych i podział władz części świata, ponieważ zarówno demokratyczne, jak i autokratyczne reżimy nadużyły swoich nadzwyczajnych uprawnień i zignorowały konstytucyjne ograniczenia w kształtowaniu polityki (Bjørnskov i Voigt, 2020). Dlatego ważne jest, aby ocenić, czy i w jakim stopniu blokady zadziałały zgodnie z oficjalnym zamierzeniem: w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zapobiegania zgonom z nim związanym. Porównując tygodniową śmiertelność w 24 krajach europejskich, ustalenia zawarte w tym artykule sugerują, że ostrzejsza polityka blokowania nie była związana z niższą śmiertelnością. Innymi słowy, blokady nie działały zgodnie z zamierzeniami.
_______________________

16. Four Stylized Facts about COVID-19” (alt-link) by Andrew Atkeson, Karen Kopecky, and Tao Zha. NBER working paper 27719, August 2020.

„Jednym z głównych pytań politycznych dotyczących pandemii COVID-19 jest pytanie, które niefarmaceutyczne interwencje (NPI) rządy mogą zastosować, aby wpłynąć na przenoszenie choroby. Nasza zdolność do empirycznego określenia, które NPI mają wpływ na przenoszenie choroby, zależy od tego, czy istnieje wystarczająca niezależna zmienność w przenoszeniu NPI i chorób w różnych lokalizacjach, a także posiadanie przez nas solidnych procedur kontrolowania innych obserwowanych i nieobserwowanych czynników, które mogą wpływać na przenoszenie chorób. Fakty, które dokumentujemy w tym artykule, podają w wątpliwość to założenie (…) Z istniejącej literatury wynika, że polityka NPI i dystans społeczny były kluczowe dla ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 i liczby zgonów z powodu tej śmiertelnej pandemii. Uproszczone fakty przedstawione w tym artykule podważają ten wniosek”.
_______________________

17.How does Belarus have one of the lowest death rates in Europe?” by Kata Karáth. British Medical Journal, September 15, 2020.

„Oblężony rząd Białorusi pozostaje niewzruszony przez COVID-19. Prezydent Aleksander Łukaszenko, który jest u władzy od 1994 roku, stanowczo zaprzeczył powadze pandemii, odmawiając lockdownu, zamknięcia szkół lub odwołania imprez masowych, takich jak białoruska liga piłkarska lub parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Jednak wskaźnik śmiertelności w tym kraju należy do najniższych w Europie – nieco ponad 700 w populacji 9,5 miliona, przy ponad 73 000 potwierdzonych przypadkach ”.
_______________________

18.Association between living with children and outcomes from COVID-19: an OpenSAFELY cohort study of 12 million adults in England” by Harriet Forbes, Caroline E Morton, Seb Bacon et al., by MedRxiv, November 2, 2020.

„Wśród 9 157 814 dorosłych w wieku ≤65 lat, mieszkanie z dziećmi w wieku 0-11 lat nie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zarejestrowanego zakażenia SARS-CoV-2, hospitalizacji lub przyjęcia do szpitala związanego z COVID-19, ale wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem zgonu z powodu COVID-19 ( HR 0,75, 95% CI 0,62-0,92). Mieszkanie z dziećmi w wieku 12-18 lat wiązało się z niewielkim zwiększeniem ryzyka zarejestrowanego zakażenia SARS-CoV-2 (HR 1,08, 95% CI 1,03-1,13), ale nie było związane z inne skutkami COVID-19. Mieszkanie z dziećmi w każdym wieku wiązało się również z niższym ryzykiem zgonu z przyczyn innych niż COVID-19. Wśród 2 567 671 dorosłych w wieku powyżej 65 lat nie było związku między życiem z dziećmi a wynikami związanymi z SARS-CoV- 2. Nie zaobserwowaliśmy żadnych stałych zmian ryzyka po zamknięciu szkoły”.
_______________________

19.Exploring inter-country coronavirus mortality” By Trevor Nell, Ian McGorian, Nick Hudson. Pandata, July 7, 2020.

„Dla każdego kraju przedstawionego jako przykład, zwykle w jakimś porównaniu parami i z towarzyszącym wyjaśnieniem pojedynczej przyczyny, istnieje wiele krajów, które nie spełniają tych oczekiwań. Zaczęliśmy modelować chorobę z oczekiwaniem prawdopodobnego niepowodzenia. Wybierając zmienne od samego początku było oczywiste, że w świecie rzeczywistym pojawią się sprzeczne wyniki. Jednak były pewne zmienne, które wydawały się być wiarygodnymi wskaźnikami, ponieważ pojawiły się w większości mediów i artykułów przed drukiem. Częstość występowania i pozornie niskie wskaźniki śmiertelności populacji w krajach biedniejszych niż w krajach bogatszych. Nawet najgorsze spośród krajów rozwijających się – skupisko krajów w równikowej Ameryce Łacińskiej – odnotowało mniejszą ogólną śmiertelność populacji niż w krajach rozwiniętych. Dlatego naszym celem nie było znalezienie ostatecznej odpowiedzi, a raczej szukanie zmiennych dotyczących wspólnej przyczyny, które w pewnym stopniu przyczyniłyby się do wyjaśnienia i pobudzenia dyskusji. Istnieją bardzo oczywiste wartości odstające w tej teorii, z których nie najmniejszą jest Japonia. Testujemy i odkrywamy, że szukamy popularnych twierdzeń, że lockdown wraz z towarzyszącym mu dystansem społecznym i różnymi innymi niefarmaceutycznymi interwencjami (NPI), zapewniają ochronę”.
_______________________

20.Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation” by Quentin De Larochelambert, Andy Marc, Juliana Antero, Eric Le Bourg, and Jean-François Toussaint. Frontiers in Public Health, 19 November 2020.

„Wyższe wskaźniki śmiertelności Covid obserwuje się na [25/65 °] szerokości i [-35 / -125 °] długości geograficznej. Krajowe kryteria najbardziej związane ze śmiertelnością to oczekiwana długość życia i jego spowolnienie, kontekst zdrowia publicznego (metaboliczny i obciążenia chorobami niezakaźnymi (NCD) vs rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych), ekonomią (wzrost produktu krajowego, wsparcie finansowe) i środowiskiem (temperatura, wskaźnik promieniowania ultrafioletowego). Rygorystyczność środków podjętych w celu zwalczania pandemii, w tym blokady, nie wydaje się być powiązana ze współczynnikiem umieralności. Kraje, które już doświadczyły stagnacji lub regresji oczekiwanej długości życia, z wysokimi dochodami i wskaźnikami chorób niezakaźnych, miały najwyższą cenę do zapłacenia. Obciążenie to nie zostało złagodzone bardziej rygorystycznymi decyzjami władz. Śmiertelność Covid-19: zrozumienie tego zjawiska może poprawić strategie profilaktyczne poprzez zwiększenie odporności populacji i poprawę sprawności fizycznej i odporności. ”
_______________________

21.States with the Fewest Coronavirus Restrictions” by Adam McCann. WalletHub, Oct 6, 2020.

Niniejsze badanie ocenia i klasyfikuje rygory w USA z podziałem na stany. Wyniki przedstawiono w odniesieniu do liczby zgonów na mieszkańca i bezrobocia. Grafika nie ujawnia żadnego związku w poziomie surowości (wprowadzonych restrykcji -tłum), ponieważ odnosi się ona do wskaźników śmiertelności, ale znajduje wyraźny związek między surowością a bezrobociem.
_______________________

22. The Mystery of Taiwan: Commentary on the Lancet Study of Taiwan and New Zealand, by Amelia Janaskie. American Institute for Economic Research, November 2, 2020.

„Sprawa z Tajwanu ujawnia coś niezwykłego w odpowiedzi na pandemię. O ile organy ds. zdrowia publicznego wyobrażają sobie, że polityka i reakcje mogą wpływać na trajektorię nowego wirusa, a nawet kontrolować je, obecne i przeszłe doświadczenia z koronawirusem ilustrują inny punkt. Dotkliwość nowego wirusa może mieć dużo więcej wspólnego z czynnikami endogenicznymi w populacji, a nie z reakcją polityczną. Zgodnie z narracją o lockdownie, Tajwan zrobił prawie wszystko „źle”, ale wygenerował to, co w rzeczywistości może być najlepszymi wynikami jeśli chodzi o zdrowie publiczne każdego kraju na świecie.”
_______________________

23.Predicting the Trajectory of Any COVID19 Epidemic From the Best Straight Line” by Michael Levitt, Andrea Scaiewicz, Francesco Zonta. MedRxiv, Pre-print, June 30, 2020.

„Porównanie lokalizacji z ponad 50 zgonami pokazuje, że wszystkie ogniska mają wspólną cechę: H (t) zdefiniowane jako loge (X (t) / X (t-1)) maleje liniowo na skali logarytmicznej, gdzie X (t) to całkowita liczba przypadków lub zgonów w dniu, t (używamy ln dla loge). Nachylenia w dół zmieniają się około trzykrotnie ze stałymi czasowymi (1 / nachylenie) w zakresie od 1 do 3 tygodni; sugeruje to, że może być możliwe do przewidzenia, kiedy wybuchnie epidemia. Czy można wyjść poza to i przeprowadzić wczesne przewidywanie wyniku pod względem ostatecznej liczby wszystkich potwierdzonych przypadków lub zgonów? Testujemy tę hipotezę, pokazując, że trajektorię przypadków lub zgonów przy jakimkolwiek wybuchu epidemii można przekształcić w linię prostą. W szczególności Y (t) ≡ − ln (ln (N / X (t))) jest linią prostą dla prawidłowej wartości N, która jest określana nową metodą Best-Line Fitting (BLF). BLF obejmuje prostoliniową ekstrapolację, ułatwienie potrzebne do prognozowania; jest ona oszałamiająco szybka i podatna na optymalizację. Stwierdzamy, że w pewnych miejscach całą trajektorię można przewidzieć wcześniej, podczas gdy gdzie indziej podążanie za tą prostą formą funkcjonalną zajmuje więcej czasu. ”
_______________________

24.Government mandated lockdowns do not reduce Covid-19 deaths: implications for evaluating the stringent New Zealand response” by John Gibson. New Zealand Economic Papers, August 25, 2020.

„Reakcja polityczna Nowej Zelandii na koronawirusa była najbardziej rygorystyczna na świecie, a władze wprowadziły lockdown na poziomie 4. Według danych, utracono do 10 miliardów dolarów produkcji (≈3,3% PKB), po przejściu na poziom 4 zamiast pozostać na poziomie 2 wg obliczeń Departamentu Skarbu. Aby blokada była optymalna, wymaga to zapewnienia dużych korzyści zdrowotnych, aby zrównoważyć tę stratę w produkcji. Prognozowanie zgonów na podstawie modeli epidemiologicznych nie jest właściwą alternatywą z powodu złej identyfikacji. Zamiast tego korzystam z danych empirycznych, opartych na różnicach między hrabstwami Stanów Zjednoczonych z czego jedna piąta wprowadziła raczej dystans społeczny, a nie lockdown. Polityczne czynniki zarządzające lockdown zapewniają identyfikację zachorowań. Lockdowny nie zmniejszają liczby zgonów z powodu Covid-19. Ten wzorzec jest widoczny w każdym dniu, w którym podejmowano kluczowe decyzje dotyczące blokowania w Nowej Zelandii. Blokady sugerują, że Nowa Zelandia poniosła duże koszty gospodarcze, ale niewiele korzyści w postaci uratowanego życia.”
_______________________

Lockdowns Do Not Control the Coronavirus: The Evidence, AIER Staff, December 19, 2020
_______________________

Uzupełnienia:

A Failed Experiment The lockdowns must end, John Tierney, Autumn 2020

Lockdowns DON’T work, Sam Blanchard, Ben Spencer, Vanessa Chalmers, 24 July 2020

Autor: AlterCabrio
22 grudnia 2020

[Źródło:] Legion św. Ekspedyta (22 grudnia 2020)

Za: Strona prof. Mirosława Dakowskiego (23.12.2020) | dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29999&Itemid=100

Skip to content