„Międzynarodowe prawo do aborcji nie istnieje”. Administracja Trumpa broni nienarodzonych w ONZ

Aktualizacja: 2020-12-25 11:20 am

Stany Zjednoczone wraz z 34 krajami wystosowały na forum ONZ deklarację potwierdzającą prawo do życia każdego człowieka, wynikające z jego przyrodzonej godności. Dokument stwierdza, że „nie ma czegoś takiego jak międzynarodowe prawo do aborcji” i ONZ musi opierać się w tej kwestii na prawodawstwie poszczególnych krajów.

Mimo przegranej w jesiennych wyborach, Donald Trump jeszcze przed złożeniem urzędu walczy do końca o powstrzymanie aborcyjnej agendy forsowanej na najwyższych międzynarodowych szczeblach. Efektem tej walki jest niedawno podpisana deklaracja.

„Stany Zjednoczone wraz z krajami partnerskimi są głęboko przekonane, że nie ma międzynarodowego prawa do aborcji i że ONZ musi przestrzegać krajowych przepisów i polityki w tej sprawie, powstrzymując się od zewnętrznych nacisków” – dodał ambasador USA w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kelly Craft.

Craft poleciła Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Antonio Guterresowi aby szerzej udostępnił deklarację państwom członkowskim i umieścił ją w oficjalnym protokole Zgromadzenia Ogólnego, „wzywając wszystkie państwa członkowskie do podpisania deklaracji”.

Chociaż sam dokument nie ma charakteru wiążącego, to fakt, iż znalazł się w protokole Walnego Zgromadzenia, ma znaczenie prawne. Jest wyrażeniem postawy pro-life 34 krajów, które podpisały deklarację. Może to mieć wpływ na to, jak agencje ONZ wdrażają swoje polityki w kwestiach dotyczących kobiet, np. opieki zdrowotnej matek.

Deklaracja stwierdza, że ​​„zdrowie seksualne i reprodukcyjne” – termin często używany przez agencje ONZ jako synonim aborcji – „musi zawsze promować optymalny, najwyższy możliwy do osiągnięcia standard zdrowia, bez aborcji”. Jak podkreśla amerykański portal Lifenews, deklaracja najprawdopodobniej nie wpłynie na lobbing aborcyjny w samym Zgromadzeniu, jednak może pomóc powstrzymać propagowanie aborcji w ramach samych systemów ONZ.

Źródło: lifenews.com
PR

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=121447 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]