Aktualizacja strony została wstrzymana

„Międzynarodowe prawo do aborcji nie istnieje”. Administracja Trumpa broni nienarodzonych w ONZ

Stany Zjednoczone wraz z 34 krajami wystosowały na forum ONZ deklarację potwierdzającą prawo do życia każdego człowieka, wynikające z jego przyrodzonej godności. Dokument stwierdza, że „nie ma czegoś takiego jak międzynarodowe prawo do aborcji” i ONZ musi opierać się w tej kwestii na prawodawstwie poszczególnych krajów.

Mimo przegranej w jesiennych wyborach, Donald Trump jeszcze przed złożeniem urzędu walczy do końca o powstrzymanie aborcyjnej agendy forsowanej na najwyższych międzynarodowych szczeblach. Efektem tej walki jest niedawno podpisana deklaracja.

„Stany Zjednoczone wraz z krajami partnerskimi są głęboko przekonane, że nie ma międzynarodowego prawa do aborcji i że ONZ musi przestrzegać krajowych przepisów i polityki w tej sprawie, powstrzymując się od zewnętrznych nacisków” – dodał ambasador USA w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kelly Craft.

Craft poleciła Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Antonio Guterresowi aby szerzej udostępnił deklarację państwom członkowskim i umieścił ją w oficjalnym protokole Zgromadzenia Ogólnego, „wzywając wszystkie państwa członkowskie do podpisania deklaracji”.

Chociaż sam dokument nie ma charakteru wiążącego, to fakt, iż znalazł się w protokole Walnego Zgromadzenia, ma znaczenie prawne. Jest wyrażeniem postawy pro-life 34 krajów, które podpisały deklarację. Może to mieć wpływ na to, jak agencje ONZ wdrażają swoje polityki w kwestiach dotyczących kobiet, np. opieki zdrowotnej matek.

Deklaracja stwierdza, że ​​„zdrowie seksualne i reprodukcyjne” – termin często używany przez agencje ONZ jako synonim aborcji – „musi zawsze promować optymalny, najwyższy możliwy do osiągnięcia standard zdrowia, bez aborcji”. Jak podkreśla amerykański portal Lifenews, deklaracja najprawdopodobniej nie wpłynie na lobbing aborcyjny w samym Zgromadzeniu, jednak może pomóc powstrzymać propagowanie aborcji w ramach samych systemów ONZ.

Źródło: lifenews.com
PR

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2020-12-25) | https://www.pch24.pl/miedzynarodowe-prawo-do-aborcji-nie-istnieje--administracja-trumpa-broni-nienarodzonych-w-onz,80883,i.html

Skip to content