Aktualizacja strony została wstrzymana

Rudolf Giuliani wzywa do przyjęcia Izraela do NATO

Rudolf Giuliani, kandydat na prezydenta USA z ramienia Partii Republikańskiej, przemawiając 19 września br. w Londynie powiedział, że NATO powinno otworzyć się na przyjęcie Izraela. „Powinniśmy otworzyć członkostwo tej organizacji dla każdego kraju – bez względu na jego położenie georgraficzne – które spełnia podstawowe standardy dobrego rządzenia, gotowości wojskowej i globalnej odpowiedzialności.” – powiedział Giuliani.

Już rok temu w specjalnych rankingach przeprowadzonych wśród polityków izraelskich, Rudolf Giuliani wygrał jako najlepszy kandydat na prezydenta USA „z punku widzenia interesów izraelskich.”

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

 

 

.