Szkodnik w Watykanie użył hasła “Odbudować lepiej” świat – hasła wyborczego Joe Bidena

Aktualizacja: 2020-12-5 2:12 pm

Franciszek-Bergoglio wygłosił przemówienie z okazji “Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawością”, w którym, oprócz różnych sloganów, użył hasła “Zbudujemy z powrotem lepszy [świat]”.

Jakkolwiek w przemówieniu (wersja angielska) użyto hasło “Building Back Better”, to nie odbiega ono wiele od powszechnie używanego w Stanach Zjednoczonych hasła “Build Back Better”, które było oficjalnym sloganem kampanii lewicowego kandydata na prezydenta USA, Joe Bidena.

W dokumencie tłumaczonym na język polski, Franciszek-Bergoglio mówi:

“Tematem tegorocznego Dnia są słowa: «Odbudować lepiej: w stronę świata po Covid-19 inkluzywnego dla niepełnosprawności, dostępnego i zrównoważonego». Uderza wyrażenie „Odbudować lepiej”.

Rzeczywiście uderza wyrażenie “Odbudować lepiej”, które w lewicowym ujęciu i w poszechnym zastosowaniu w Stanach Zjednoczonych oznacza powrót na stare tory manipulacji sprzed-trumpowych czasów oraz przyspieszenie procesu budowy Nowego Porządku. W zamyśle Franciszka-Bergoglio chodzi o Nowy Światowy Porządek, do którego niejednokrotnie odnosił się i do czego wzywał, również na forum ONZ. Te intencje “Wielkiego Resetu” świata podkreśla tłumaczenie na język włoski, gdyż w dokumencie włoskim użyto zwrotu “Riconstruire Meglio” co jeszcze bliżej odpowiada hasłu komunistycznego kandydata Joe Bidena.

Zamysł budowy masońskiego Nowego Porządku Światowego przedstawił Franciszek-Bergoglio raz jeszcze w artykule wydrukowanym w The New York Times (“Pope Francis: A Crisis Reveals What Is in Our Hearts” by Pope Francis, November 26, 2020).

Oprac. www.bibula.com
2020-12-05

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=121043 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]