Aktualizacja strony została wstrzymana

Kłopotliwa analiza z Johns Hopkins: „Liczba ofiar śmiertelnych na Covid-19 jest myląca”

Zgodnie z najnowszymi danymi, Stany Zjednoczone zajmują obecnie pierwsze miejsce pod względem łącznej liczby przypadków COVID-19, nowych przypadków infekcji dziennie i zgonów. Genevieve Briand, asystentka dyrektora programu studiów podyplomowych z zakresu ekonomii stosowanej w Johns Hopkins, korzystając z danych z Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) przeanalizowała wpływ COVID-19 na zgony w Stanach Zjednoczonych i przedstawiłe je w swoim webinarium zatytułowanym „Zgony spowodowane COVID-19: Spojrzenie na dane z USA ”.

Od połowy marca do połowy września całkowita liczba zgonów w USA osiągnęła 1,7 miliona, z czego 200 000, czyli 12% wszystkich zgonów, jest związanych z COVID-19. Jednak zamiast skupiać się bezpośrednio na liczbie zgonów spowodowanych przez COVID-19, Briand skupiła się na całkowitej liczbie zgonów w poszczególnych grupach wiekowych oraz na przyczynie zgonów w USA, po czym wykorzystała te informacje rzucając światło na skutki COVID-19.

Briand wyjaśnia, że ​​znaczenie COVID-19 dla zgonów w USA można w pełni zrozumieć jedynie poprzez porównanie z całkowitą liczbą wszystkich zgonów w Stanach Zjednoczonych.

Po pobraniu danych ze strony internetowej CDC Briand opracowała wykres przedstawiający odsetek wszystkich zgonów w poszczególnych kategoriach wiekowych, od początku lutego do początku września, który to przedział czasowy obejmuje okres od wykrycia COVID-19 w USA do momentu wzrostu wskaźników zakażeń.

Spostrzeżenia są zaskakujące, bowiem zgony osób starszych pozostały takie same przed i po COVID-19. Ponieważ COVID-19 dotyka głównie osoby starsze, eksperci spodziewali się wzrostu odsetka zgonów w starszych grupach wiekowych. Jednak wzrost ten nie jest widoczny na podstawie danych CDC. W rzeczywistości odsetek zgonów we wszystkich grupach wiekowych pozostaje mniej więcej taki sam.

Powodem, dla którego mamy wyższą liczbę zgłoszonych zgonów z powodu COVID-19 wśród osób starszych niż osób młodszych, jest po prostu to, że każdego dnia w USA osoby starsze umierają częściej niż osoby młodsze” – powiedziała Briand.

Briand zauważyła również, że od 50 000 do 70 000 zgonów obserwuje się zarówno przed, jak i po COVID-19, co wskazuje, że ta liczba zgonów była stała na długo przed pojawieniem się COVID-19. Dlatego, według Briand, COVID-19 nie tylko nie wpłynął na odsetek zgonów osób starszych, ale także nie zwiększył ogólnej liczby zgonów.

Te analizy danych sugerują, że w przeciwieństwie do przypuszczeń większości ludzi, liczba zgonów spowodowanych przez COVID-19 nie jest niepokojąca. W rzeczywistości nie ma to stosunkowo żadnego wpływu na liczbę zgonów w Stanach Zjednoczonych.

Dla wielu osób takie konkluzje stanowią szok.

Jak to się dzieje, że dane te są tak dalekie od tego co jest nam przekazywane?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, Briand skupiła się na zgonach według przyczyn w latach 2014-2020. W 2020 roku nastąpił nagły wzrost zgonów z powodu COVID-19. Nie jest to zaskakujące, ponieważ COVID-19 pojawił się w USA na początku 2020 r., a zatem liczba zgonów związanych z COVID-19 drastycznie wzrosła później.

Analiza zgonów według przyczyny w 2018 r. wykazała, że ​​wzorzec sezonowego wzrostu całkowitej liczby zgonów jest wynikiem wzrostu liczby zgonów ze wszystkich przyczyn, przy czym trzy najważniejsze to choroby serca, choroby układu oddechowego, grypa i zapalenie płuc.

Taka jest prawda każdego roku. Każdego roku w Stanach Zjednoczonych, gdy obserwujemy sezonowe zmiany i przesilenia, odnotowujemy wzrost zgonów z różnych przyczyn ”- zauważył Briand.

Kiedy Briand przyjrzała się danym z 2020 r., to stwierdziła, że w tym okresie sezonowym liczba zgonów związanych z COVID-19 przewyższała liczbę zgonów z powodu chorób serca. Było to bardzo niezwykłe, ponieważ choroby serca zawsze dominowały jako główna przyczyna zgonów. Jednak przyjrzawszy się dokładniej liczbie zgonów, zauważyła coś jeszcze bardziej dziwnego. Porównując liczbę zgonów w różnych kategoriach przyczynowych w tym okresie w latach 2020-2018, zauważyła, że ​​zamiast oczekiwanego drastycznego wzrostu wszystkich przyczyn nastąpił znaczny spadek liczby zgonów z powodu chorób serca. Jeszcze bardziej zaskakujące, jak widać na poniższym wykresie, jest nagły spadek liczby zgonów ze wszystkich innych przyczyn.

Ten trend jest całkowicie sprzeczny z tendencją obserwowaną we wszystkich poprzednich latach. Co ciekawe, jak przedstawiono w poniższej tabeli, całkowity spadek zgonów z innych przyczyn prawie dokładnie równa się wzrostowi zgonów spowodowanym przez COVID-19. Sugeruje to, według Briand, że liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 jest myląca. Briand uważa, że zgony z powodu chorób serca, chorób układu oddechowego, grypy i zapalenia płuc są zamiast tego sklasyfikowane jako spowodowane przez COVID-19.

CDC sklasyfikowało wszystkie zgony związane z COVID-19 po prostu jako zgony z powodu COVID-19. Nawet pacjenci umierający z powodu innych chorób podstawowych, ale zakażeni COVID-19, liczą się jako zgony z powodu COVID-19. Jest to prawdopodobnie główne wyjaśnienie, dlaczego liczba zgonów spowodowanych COVID-19 drastycznie wzrosła, podczas gdy liczba zgonów spowodowanych przez wszystkie inne choroby znacznie spadła.

Wszystko to wskazuje na brak dowodów na to, że COVID-19 spowodował jakiekolwiek nadmierne zgony. Całkowita liczba zgonów nie przekracza normalnej liczby zgonów. Nie znaleźliśmy żadnych dowodów przeciwnych ”- podsumowała Briand.

W wywiadzie dla The News-Letter Briand odniósła się do pytania, czy liczbę zgonów wywołanych przez COVID-19 można nazwać za wprowadzające w błąd, ponieważ infekcja mogła zaostrzyć, a nawet doprowadzić do zgonów z powodu innych chorób podstawowych.

Gdyby [liczba ofiar śmiertelnych COVID-19] wcale nie wprowadzała w błąd, powinniśmy byli zauważyć zwiększoną liczbę zawałów serca i zwiększoną liczbę COVID-19. Jednak zmniejszona liczba ataków serca i wszystkich innych przyczyn śmierci nie daje nam wyboru, ale wskazuje na pewną błędną klasyfikację ”- odpowiedziała Briand.

Innymi słowy, wpływ COVID-19 na zgony w USA jest uważany za problematyczny tylko wtedy, gdy zwiększa całkowitą liczbę zgonów lub rzeczywistą liczbę zgonów o znaczną kwotę oprócz spodziewanych zgonów z innych przyczyn. Ponieważ przybliżona liczba wszystkich zgonów ze wszystkich przyczyn, przed i po COVID-19, pozostała taka sama, wobec tego nie powiedzieć, że liczba zgonów z powodu COVID-19 jest niepokojąca.

Briand wspomniała również, że potrzeba więcej badań i danych, aby naprawdę rozszyfrować wpływ COVID-19 na zgony w Stanach Zjednoczonych.

W trakcie rozmowy Briand nieustannie podkreślała, że ​​chociaż COVID-19 jest poważnym problemem narodowym i globalnym, to wskazywała również, że społeczeństwo nigdy nie powinno tracić uwagi z szerszego obrazu – śmierci w ogóle.

Śmierć ukochanej osoby, z powodu COVID-19 lub z innych przyczyn, jest zawsze tragiczna, wyjaśniła Briand. Każde życie jest równie ważne i należy przypomnieć, że nawet podczas globalnej pandemii nie powinniśmy zapominać o tragicznych ofiarach śmiertelnych z innych przyczyn.

Według Briand nadmierna wyolbrzymienie liczby zgonów spowodowanych COVID-19 może wynikać z nieustannego nacisku dotyczącego zgonów związanych z COVID-19 i zwyczajowego pomijania zgonów z innych naturalnych przyczyn w społeczeństwie.

Podczas wywiadu dla The News-Letter po tym wydarzeniu, Poorna Dharmasena, kandydat na magistra z ekonomii stosowanej, wyraził swoją opinię na temat uwag końcowych Briand.

Po mimo wszystko, jest to nadal śmiertelny wirus. A czy mamy do czynienia z przesadą do pewnego stopnia, czy też nie,  jest nieistotna.”- powiedział Dharmasena.

Zapytany, czy opinia publiczna powinna być informowana o tej przesadnej liczbie zgonów, Dharmasena stwierdził, że ludzie mają prawo znać prawdę. Jednak COVID-19 powinien nadal być traktowany jako śmiertelna choroba, aby chronić wrażliwą populację.

Yanni Gu

Tłumaczenie tekstu, który ukazał się w piśmie The Johns Hopkins News-Letter –  „A closer look at U.S. deaths due to COVID-19” By YANNI GU | November 22, 2020 

Źródło: https://web.archive.org/web/20201126163323/https://www.jhunewsletter.com/article/2020/11/a-closer-look-at-u-s-deaths-due-to-covid-19

Oprac. www.bibula.com
2020-12-02

Skip to content