Aktualizacja strony została wstrzymana

Profesor Paweł Skrzydlewski o ekologizmie: „Matka Ziemia” żąda ofiary z człowieka

Ekologia staje się często ideologią głoszącą podporządkowanie ludzi światu przyrody, zauważył profesor Paweł Skrzydlewski. Jak podkreślił, to podporządkowanie „wiąże się z postulatami w istocie rzeczy depopulacji, pewnego ograniczenia życia ludzkiego na rzecz rozwoju natury-przyrody” traktowanej jako „swego rodzaju bóstwo, Matkę Ziemię, która żąda ofiary z samego człowieka”.

Profesor Paweł Skrzydlewski zwrócił uwagę, że współczesny barbarzyński ekologizm jest możliwy, ponieważ wielu ludzi w XX i XXI wieku zerwało kontakt z rzeczywistością i w istocie rzeczy przenieśli swe życie w dziedzinę iluzji, na której tle trudno poznać prawdę o człowieku i siebie samego.

Prelegent konferencji naukowej „Ekologia – nauka czy ideologia?”, zorganizowanej przez lubelski odział KIK zauważył , że omawiany problem nie jest czysto akademicki, lecz może decydować o ludzkiej egzystencji.

Naukowiec przywołał poznać Johna Holdrena, badacza, byłego doradcy Clintona i Obamy i człowieka odpowiedzialnego za dystrybucję ogromnej części środków na badania naukowe. Jego wizja to przekonanie o niszczeniu Matki Ziemi przez ludzi. Przekonanie to prowadzi przynajmniej pośrednio do postulatu depopulacji. W efekcie radykalne zmniejszenie liczby ludzi staje się obowiązkiem moralnym rządów i ludzi. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest aborcja (szczególnie u ubogich) oraz sterylizacja (także potajemna przez dystrybucję szkodliwych środków w żywności).

Profesor Skrzydlewski zwrócił uwagę, że w kulturze Zachodu istnieją 3 główne wizje człowieka i wynikające z nich 3 praktyki wobec świata. Zgodnie z pierwszą z nich wynikającą z Objawienia i filozofii realistycznej (Arystoteles, św. Tomasz) człowiek jako osoba jest gospodarzem i włodarzem przyrody. Święty Tomasz podkreślił, że dusza ludzka jest tworzona przez Boga z niczego. Wynika stąd wyższość ludzi nad światem przyrody, lecz również obowiązek dbania o nią.

Prof. Skrzydlewski podkreślił, że od czasów nominalizmu i reformacji dokonuje się w kulturze europejskiej niepokojąca zmiana. Dochodzi do odrzucenia Objawienia i wraz z nim odrzucenie jej obrazu świata i Pana Boga. W to miejsce wchodzi nowożytna nauka mająca cel redukcjonistyczny. Jej ojcem jest Francis Bacon postulujący uzyskanie wiedzy będącej środkiem do stworzenia raju na ziemi.  Chodzi o wizję człowieka, który nie jest gospodarzem świata, lecz może z naturą robić wszystko, czego zapragnie. Towarzyszy temu przekonanie, że wszystko, co istniało do tej pory jest złe i godne odrzucenia.

Trzecie podejście do świata i przyrody opiera się na światopoglądzie panteistycznym. Człowiek stanowi tu więc jeden z elementów rozwoju przyrody. Jest dzieckiem natury, które w dodatku uległo zwyrodnieniu. Dlatego też stanowi jakoby zagrożenie dla całej natury. Stąd też wywodzi się radykalny ekologizm reprezentowany przez osoby takie jak John Holdren. Dochodzi do prób emancypacji przyrody od władztwa człowieka.

Podsumowując wykład prof. Skrzydlewskiego i całą konferencję, profesor Mieczysław Ryba podkreślił, że człowiek jest jedynym bytem zdolnym do poddawania refleksji zasad rządzących światem, co także dowodzi wyższości człowieka nad światem przyrody. Zauważył, że jeśli zanegujemy Boga, to pozostajemy skazani albo na nierozumne niszczenie przyrody (i ubóstwienie człowieka), albo podporządkowanie się zbydlęconego człowieka wyniesionej naturze. To zaś prowadzi do zagrożenia samego istnienia człowieka.

Konferencję można było śledzić na kanale You Tube KIK Lubin. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. dr hab. Piotr Tryjanowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr hab. Ignacy Kitowski, prof. PWSZ Chełm (PWSZ Chełm), dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. PWSZ Chełm (PWSZ Chełm).

Patronat nad konferencją objął PCh24.pl

Źródło: YouTube KIK Lublin

mjend

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2020-12-01) | https://www.pch24.pl/profesor-pawel-skrzydlewski-o-ekologizmie--matka-ziemia-zada-ofiary-z-czlowieka,80298,i.html

Skip to content