Peruwiański uczony: Transhumanizm i zmiany genetyczne organizmów ludzkich pod przykrywką pandemii Covid-19 to odrzucenie chrześcijaństwa

Aktualizacja: 2020-11-12 10:43 am

Dr Miklos Lukacs de Pereny, peruwiański uczony i ekspert w dziedzinie technologii, uważa, że obecna pandemia koronawirusa nie tylko została zaplanowana przez światowe elity, ale jest de facto częścią planu, którego celem jest promowanie transhumanizmu. Ta idea zdaniem Lukacsa nie jest już dziedziną utworów science fiction, ale jak najbardziej realnym scenariuszem, który jest częścią postpandemicznego „Wielkiego resetu”.

Celem transhumanizmu jest stworzenie nowych nadludzi, których natura zostałaby zmieniona dzięki technologii, wydłużającej ich życie, zwiększającej możliwości mózgu poprzez specjalne mikroczipy itd., oraz zbudowanie „ziemskiego raju”. Transhumanizm jest wrogiem chrześcijaństwa, gdyż zakłada „absolutny relatywizm”, czyli także możliwość dowolnego zmieniania rzeczywistości i „relatywizowania człowieka”, przemienionego w plastyczną substancję „kształtowaną według naszego upodobania i naszych pragnień”. Zakłada także „odrzucenie tych ograniczeń, które natura lub Bóg na nas nałożyli”.

Aby zrealizować taki scenariusz, potrzebna jest koncentracja władzy politycznej i gospodarczej w rękach elit światowych, a także poddanie człowieka zależności od państwa – stwierdza Lukacs. Ograniczenia związane z pandemią, sprawiają, że współczesny człowiek coraz bardziej jest uzależniony właśnie od państwa. Sama idea „Wielkiego resetu” jest promowana przez niemieckiego ekonomistę Klausa Schwaba, który jest założycielem Światowego Forum Ekonomicznego. Wśród miliarderów optujących za taką wizją wymienia się też m.in. George’a Sorosa, Billa Gatesa i wielu innych.

Schwab mówi m.in. o czwartej rewolucji przemysłowej, która jest „fuzją technologii zacierającej granice pomiędzy sferami fizycznymi, cyfrowymi i biologicznymi”. Wśród tych technologii znajdują się m.in. inżynieria genetyczna, sztuczna inteligencja, robotyka.

Co ciekawe, ogromną rolę w realizacji tych planów odgrywa aborcja. Która zdaniem Lukacsa „nie oznacza nic innego, jak tylko przejście człowieka od podmiotu praw do przedmiotu komercjalizacji, przedmiotu eksperymentów”. Wprowadzenie aborcji spowodowało zawalenie się „porządku politycznego i gospodarczego oraz wartości moralnych”, na których opierała się cywilizacja Zachodu.

„Życie przestaje mieć wrodzoną wartość, wrodzoną godność. Staje się przedmiotem konsumpcji, przedmiotem produkcji”. Tym samym umożliwia to transhumanistom „eksperymentowanie nad człowiekiem”.

Zdaniem Lukacsa przeszkodę dla realizacji tych planów stanowi… Donald Trump. I Stąd według naukowca Stany Zjednoczone są od kilku minionych miesięcy świadkami realizowanego „zamachu stanu”. Stąd też według niego próba „usunięcia prezydenta, który został demokratycznie wybrany”.

jjf/LifeSiteNews.com

Tags: , , , , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=120411 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]