Ks. James Martin SJ krytykuje niezgodę katolików na… homoadopcję

Aktualizacja: 2020-11-6 9:07 pm

Ks. James Martin SJ, amerykański jezuita od lat zaangażowany na rzecz zmiany oceny Kościoła związków i relacji homoseksualnych, wypowiedział się na temat tak zwanej homoadopcji. Niezgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego poparł oddawanie dzieci pod opiekę jednopłciowych par.

Sąd Najwyższy USA orzekł niedawno na rzecz katolickiego ośrodka adopcyjnego, który odmawia przekazywania dzieci do adopcji parom homoseksualnym. Ks. James Martin SJ uznał, że to jest… homofobia.

„Wolność religijna nie powinna być używana jako pozór dla homofobii. Czy katolickie ośrodki adopcyjne będą też wykluczać pary, które są żydowskie albo protestanckie? Przecież i one nie idą za nauczaniem, w jednym z tych przypadków nie wierząc w Jezusa. Dlaczego skupiać się tylko na parach jednopłciowych?” – zapytał ks. Martin SJ.

Następnie ks. Martin stwierdził, że ośrodki adopcyjne nie powinny skupiać się na kwestii homoseksualizmu, bo także inne pary mogą na najrozmaitsze sposoby przeczyć nauczaniu katolickiemu.

Tymczasem nauczanie Kościoła katolickiego jednoznacznie wyklucza adopcję dzieci przez pary homoseksualne, o czym mówią liczne dokumenty Kongregacji Nauki Wiary. Nie mamy do czynienia z nauczaniem wyrażonym w jedynym tylko dokumencie, które mogłoby być traktowane jako omylne; jest to nauczanie powtarzane, a stąd w praktyce cieszące się nieomylnością.

Źródła: LifeSiteNews.com, Twitter

Pach

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

Dawno temu powinien być ekskomunikowany
jimmi

Warto nadmienić, że Franciszek w 2017 r. mianował Jamesa Martina SJ konsultorem watykańskiej Dykasterii ds. Komunikacji.
M.

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=120234 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]