Aktualizacja strony została wstrzymana

Słowacja: Próba generalna przed kolejnym etapem pandemii

„Pandemię koronawirusa”, jako bezprecedensową globalną mistyfikację, należy obserwować także w przestrzeni geograficznej, bowiem różne państwa znajdują się na różnych etapach jej wdrażania, a przy jednakowym scenariuszu dla całego globu, daje to możliwość przewidzenia co nas czeka w najbliższej przyszłości.

W niektórych krajach dalekiego wschodu (Korea Południowa, Singapur: https://www.anti-empire.com/now-that-vaccinated-south-koreans-are-dying-age-underlying-conditions-suddenly-matter-again/) rozpoczęto już „szczepienia” ludności jakimś preparatem, powodującym zbyt szybką śmierć pacjentów, a tym samym konieczność medialnego tuszowania tej „niedoskonałości” autentycznych efektów „szczepionki”.

Na naszym podwórku, na Słowacji, zaczęła się próba generalna masowych testów ludności na obecność koronawirusa (https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=216042, https://emerging-europe.com/news/slovakias-mass-covid-19-test-reveals-that-1-06-per-cent-of-population-has-coronavirus/ ).

Każda klasyczna epidemia grypy, jak ta, charakteryzuje się tym, że nosicielami wirusa bywa zwykle około połowa populacji. Tak więc masowe testy znacznie podwyższają ilość „przypadków”, które w innej sytuacji bezobjawowo umknęłyby niezauważone przez troskliwe władze i „inteligentną” opinię publiczną, nie dając dodatkowych powodów do masowej histerii.

Dzięki tej dbałości „władców” Słowacji, ilość przypadków gwałtownie wzrosła, dając tym samym pretekst do ciągłego „monitorowania” obywateli. Bo jak argumentują władze: „ktoś kto dziś nie jest zarażony, jutro może się nim okazać!”. Przy czym każda odmowa poddania się testowi karana jest natychmiastowym aresztem domowym.

Logika i motywy działania sanitarnych terrorystów wydają się oczywiste i nie wymagają dodatkowych wyjaśnień. Pozostaje jedynie pytanie, czemu to Słowacja, jako pierwsza, dostąpiła tego „zaszczytu”?

Do przeprowadzenia generalnej próby nieustannego testowania obywateli, musiał być wybrany niewielki kraik (około 3 milionów populacji), ułatwiający logistykę przedsięwzięcia. Przy czym do przeprowadzenia tej „próby generalnej” użyto wojsk „sojuszniczych” USA, Austrii i Węgier, zabezpieczając się przed ewentualnym przejściem w takiej sytuacji wojska słowackiego na stronę ludności. Podobnie jak w czasie stanu wojennego ZOMO pacyfikowało tereny dalekie od swego stałego miejsca koszarowania.

Gdyby dziś wybrano do tego eksperymentu np. Litwę (około 1,5 miliona mieszkańców), to nie można by zastosować tej taktyki, ze względu na fakt, że sąsiednie państwa (Rosja i Białoruś) nie należą do grona „sojuszników”. Natomiast Słowacja otoczona jest „bratnimi” państwami: Ukrainą, Rumunią, Czechami, Austrią, Węgrami, no i „sojusznikiem wszech czasów” USA.

Wszystko wskazuje, że próba generalna udała się! Możemy więc oczekiwać rychłego rozpoczęcia „tournée objazdowego spektaklu” w kolejnych państwach regionu!

Ignacy Nowopolski

Za: Ignacy Nowopolski Blog (5 listopada 2020) | https://www.salon24.pl/u/ignacynowopolskiblog/1089290,slowacja-proba-generalna-przed-kolejnym-etapem-pandemii | Słowacja; Próba generalna przed kolejnym etapem pandemii

Skip to content