Aktualizacja strony została wstrzymana

W ukraińskim podręczniku użyto zdjęcia wywózki Żydów do obozu śmierci, by pokazać akcję Wisła

W podręczniku do nauki historii Ukrainy dla uczniów 11 klasy wydanym w 2019 roku akcję Wisła zilustrowano zdjęciem Żydów wywożonych do obozów śmierci. Błąd zauważył przewodniczący Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego Eduard Dolinski.

Dolinski zamieścił we wtorek w mediach społecznościowych niewyraźne zdjęcie pokazujące ładowanie ludzi do towarowych wagonów z opisem w języku ukraińskim: „Wysiedlenia ludności ukraińskiej przez żołnierzy batalionu Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego +Poznań+ podczas akcji +Wisła+”. Jak napisał, zdjęcie pochodzi z podręcznika „Historia Ukrainy dla 11. klasy” z 2019 roku autorstwa Witalija Własowa i Stanisława Kulczyckiego.

„Niżej to samo zdjęcie, tylko w lepszej jakości. Jeśli się przypatrzyć, to na wysiedlanych +Ukraińcach+ zobaczycie naszyte sześcioramienne gwiazdy! Jak to możliwe, zapytacie?” – napisał Dolinski odpowiadając sobie, że autorzy podręcznika dokonali „fałszerstwa” wykorzystując zdjęcie deportacji Żydów do niemieckich obozów zagłady.

Na zdjęciu w lepszej jakości zamieszczonym przez Dolinskiego widać nie tylko osoby z naszytymi Gwiazdami Dawida ale także członków żydowskiej policji oraz najpewniej jedną osobę w mundurze niemieckim.

Według szefa Ukraińskiego Komitetu Żydowskiego podręcznik autorstwa Własowa i Kulczyckiego jest rekomendowany do nauki przez ukraińskie ministerstwo edukacji i nauki Ukrainy a jego druk w nakładzie 154 tys. egzemplarzy został sfinansowany ze środków publicznych.

Elektroniczną wersję podręcznika można znaleźć na stronie internetowej Szkilni Pidrucznyky i wskazywana przez Dolinskiego fotografia z cytowanym opisem rzeczywiście znajduje się na stronie 24 książki. „Popatrzcie na dokumentację fotograficzną. 1. O jakich szczegółach akcji +Wisła+ one świadczą? 2. O jakich uczuciach i nastojach świadczą twarze, pozy i gesty pokazanych. Czy współczujecie tym ludziom?” – brzmią wskazówki dla uczniów.

Opisywana fotografia znalazła się w paragrafie 2. podręcznika zatytułowanym „Deportacje Ukraińców. Ruch narodowowyzwoleńczy [mianem tym na Ukrainie określa się OUN-UPA – red.]”. W punkcie o tzw. wymianie ludności pomiędzy Polską a Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką można przeczytać, że Polacy opuszczali tereny obecnej Ukrainy „chętnie, aby uniknąć kołchozowego niewolnictwa”, podczas gdy „dziesiątki tysięcy Ukraińców zdecydowanie sprzeciwiało się wysiedleniu”. Ziemie, z których wysiedlano Ukraińców nazywa się „swoim [tj. ukraińskim – red.] terytorium etnicznym” oraz „Zakerzonią”.

Akcję [wł. operację – red.] Wisła w podręczniku opisano jako „wojskowo-polityczną operację polskiej komunistycznej władzy, która stała się instrumentem czystki etnicznej i polegała na deportacji ukraińskiej ludności”. Własow i Kulczycki nie informują, że operacja Wisła była odpowiedzią na terror OUN-UPA (można się tylko dowiedzieć, że jednym z jej celów była likwidacja ukraińskiego podziemia). Obóz pracy w Jaworznie, przez który w trakcie operacji Wisła przewinęło się prawie 4 tys. Ukraińców nazwano „obozem koncentracyjnym” podkreślając, że znajdował się on na miejscu filii dawnego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Przypomnijmy, że w maju br. Eduard Dolinski zwrócił uwagę na inny ukraiński podręcznik, „Geografia. 8 klasa”, w którym twierdzono m.in. że Ukraińcy dali światu „Pieśń, Chleb i Skrzydła”. Przywołano też opinię nieokreślonych „amerykańskich uczonych”, jakoby Ukraińcy byli najstarszym narodem świata. Według autorów podręcznika nazwy takich krajów i regionów jak Portugalia, Galilea, Galia czy Galicja w Hiszpanii mogą wskazywać na ukraińskie pochodzenie ich mieszkańców. Po nagłośnieniu sprawy przez Dolinskiego informacja o podręczniku zniknęła ze strony internetowej ukraińskiego ministerstwa.

Kresy.pl

Za: Kresy.pl (20 października 2020) | https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/ukraina/w-ukrainskim-podreczniku-uzyto-zdjecia-wywozki-zydow-do-obozu-smierci-by-pokazac-akcje-wisla/

Skip to content