Czy własność prywatna zawiodła?

Aktualizacja: 2020-10-13 8:01 pm

Dzisiaj cały świat mówi o papieżu Franciszku, który w swej najnowszej encyklice napisał, iż pandemia koronawirusa pokazała, że wolny rynek znowu zawiódł. Analiza Franciszka jest słuszna. Świat zawiódł. Problem polega tylko na tym, że od pół wieku papieże „kapitalizm kolesiów” biorą za wolny rynek i obwiniają go za wszelkie zło na tym świecie.

Dzisiaj nie ma wolnego rynku. Jest państwowy interwencjonizm. To on zawiódł. Szkoda tylko, że na rozwiązanie obecnego problemu papież proponuje jeszcze więcej państwowego interwencjonizmu. Papieża Franciszka można jeszcze zrozumieć, ponieważ pochodzi z Ameryki Południowej i wyrósł w otoczeniu teologii wyzwolenia. Problem jest jednak szerszy w Kościele. Bp Piotr Jarecki podczas panelu na SGH w marcu tego roku powiedział, że własność prywatna się nie sprawdziła i czas wymyślić coś nowego. Św. Tomasz z Akwinu, który nauczał, że własność prywatna jest wytworem ludzkiego rozumu i gwarantem porządku, czeka z niecierpliwością na nowe pomysły….

Św. Tomaszu z Akwinu, módl się za nami!

O. Jacek Gniadek

Źródło: Facebook Autora

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=119387 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]