RPO Bodnarowi znowu przeszkadza ,,Bóg, Honor, Ojczyzna” w polskich paszportach

Aktualizacja: 2020-10-12 4:32 pm

– Paszport to dokument urzędowy, a nie deklaracja światopoglądowa – oświadczał w poprzednich pismach Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

A piśmie Bodnara do do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego czytamy:

– W ostatnich miesiącach do Rzecznika Praw Obywatelskich systematycznie wpływają kolejne wnioski obywateli, którzy podnoszą, że umieszczenie dewizy »Bóg, Honor, Ojczyzna« na stronie personalizacyjnej paszportu ingeruje w ich wolność sumienia i wyznania

Jego zdaniem taki paszport nie ma charakteru neutralnego.

A na stronie RPO z kolei czytamy:

– Konstytucja daje wyraz tego, że wspólnotę narodową tworzą ludzie o różnych światopoglądach. Wszyscy oni powinni w równy sposób móc korzystać z konstytucyjnych praw i wolności. Tymczasem hasło »Bóg, Honor, Ojczyzna« nie ma dziś w odbiorze społecznym charakteru neutralnego i często bywa odbierane jako deklaracja o charakterze konfesyjnym bądź odniesienie do światopoglądu konserwatywnego

Wydaje się, ze Pan Bodnar nie wziął pod uwagę ponad 1000-letniej historii Polski, a jedynie okres komunizmu i zapewne zaborów. Może powinien zatem odświeżyć sobie wiedzę z zakresu historii kraju, w którym mieszka i chyba jeszcze nazywa swoją ojczyzną?

mp/rpo/gov.pl

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=119349 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]