Aktualizacja strony została wstrzymana

Nie ma to jak autocenzura. Serwis animujący protesty Black Lives Matter „koryguje” postulaty ruchu

Redaktorzy serwisu Black Lives Matter Global Network Foundation dokonali interesujących korekt. Zniknęła podstrona zatytułowana „W co wierzymy”, na której poznać można było cele ruchu. Poza walką z rasizmem do wyznaczanych celów zaliczano odrzucenie myślenia „heteronormatywnego”, zniesienie „cisgenderowych przywilejów”, walkę o pozycję „czarnych ludzi trans”, a zwłaszcza „czarnych transkobiet”, a także… walkę z „nuklearnym modelem rodziny” i tworzenie „wiosek” wspólnie wychowujących dzieci.

Niestety, ale opinia publiczna nie może już poznać wszystkich „idei i wartości” łączonych z ruchem „Black Lives Matter”. Poświęcona im podstrona po cichu zniknęła z serwisu Black Lives Matter Global Network Foundation, a prezentowana na niej perspektywa była naprawdę szeroka. Fundacja tłumaczyła, że Black Lives Matter to ruch mający objąć wszystkich czarnoskórych na całym świecie. Wskutek kolektywnych wysiłków ruch ten posiadać ma swoją deklarację ideową, obfitującą w postępowe postulaty. Ma „uznawać, szanować i celebrować różnice, jak i to, co wspólne”, budować wspólnotę i dążyć do emancypacji czarnych, tak aby każdy czarnoskóry cieszył się wolnością i sprawiedliwością, co stanowić miało punkt wyjścia do starań na rzecz wolności i sprawiedliwości dla innych.

Obok zupełnie zrozumiałych postulatów znalazły się także i te nieco bardziej zaskakujące. „Jesteśmy autorefleksyjni i wykonujemy pracę konieczną w celu zlikwidowania cispłciowych przywilejów i podniesienia stanu czarnych ludzi trans, zwłaszcza czarnych transkobiet, na które wciąż nieproporcjonalnie wpływa przemoc trans-antagonistyczna”. „Rozrywamy zalecane na Zachodzie wymogi dotyczące nuklearnego modelu rodziny – czytamy – wzajemnie się wspierając jako rodziny wielopokoleniowe i wioski zbiorowo troszczące się o każdego, a zwłaszcza o nasze dzieci, w stopniu w jakim matki, rodzice i dzieci czuć się będą komfortowo”. „Wspieramy sieć afirmującą queer. Kiedy się zbieramy, czynimy to z zamiarem uwolnienia się z ciasnego uścisku myślenia heteronormatywnego, czy raczej od przekonania, że wszyscy ludzie na całym świecie są heteronormatywni (o ile ktoś nie ujawni czegoś innego)” – głosił oficjalny manifest organizacji.

Zniknęły także inne podstrony, poświęcone m.in. współzałożycielom organizacji i jej kierownictwu. W ramach serwisu wciąż odnaleźć można deklaracje wsparcia walki z „heteronormatywnością”, konsekwentnie zniknęła jednak krytyka rodziny nuklearnej i koncepcja wychowywania przez wioskę.

Black Lives Matter Global Network Foundation nie jest jedynym podmiotem organizującym protesty, dysponuje jednak istotnym wpływem. W czerwcu fundacja ogłosiła, że w celu walki ze „zinstytucjonalizowanym rasizmem” dysponuje środkami przekraczającymi 12 milionów dolarów.

Źródło: lifesitenews.com

mat

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2020-09-24)

 


 

Skip to content