Aktualizacja strony została wstrzymana

Skarb Państwa zapłaci 44 miliony zł za zerwanie kontraktu na budowę obwodnicy Augustowa

Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma zapłacić spółce Budimex Dromex karę w wysokości blisko 43,9 mln zł (plus odsetki) za odstąpienie od kontraktu na budowę obwodnicy Augustowa.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt na budowę obwodnicy w styczniu br. Powodem tej decyzji był – jak mówili szefowie GDDKiA – „interes publiczny”. Kierownictwo GDDKiA zapewniało wówczas, że zerwanie umowy jest dopuszczalne i Skarb Państwa nie będzie musiał płacić żadnych odszkodowań. Z tą opinią nie zgodzili się zapewne przedstawiciele firmy Budimex Dromex i gdy nie doszli do porozumienia z GDDKiA, oddali sprawę do sądu.

Dyrekcja zerwanie umowy z firmą Budimex Dromex uzasadniała tym, że w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który zapadł w połowie grudnia 2008 roku, białostocki oddział GDDKiA nie miał prawomocnych decyzji, które umożliwiałyby kontynuowanie budowy. „Zawieszenie robót do czasu uzyskania nowych decyzji naraża Skarb Państwa na dodatkowe koszty. Zważywszy na interes społeczny, GDDKiA oddział w Białymstoku podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy” – tłumaczyła wówczas Dyrekcja.

Chodziło ponoć o wadliwą decyzję środowiskową wydaną przez ministra Szyszkę. Jednak u źródeł problemów z budową obwodnicy Augustowa leży stanowisko Komisji Europejskiej, która uznała, że budowa drogi na terenach chronionych w ramach programu Natura 2000 jest niezgodna z unijnym prawem i zagroziła Polsce wysokimi karami w przypadku rozpoczęcia budowy. Obraz dopełniały protesty ekologów przeciw obwodnicy i mieszkańców Augustowa, domagających się jej budowy.

Dzisiejszy wyrok białostockiego sądu nie jest prawomocny.

Za: Aspekt Polski | http://www.aspektpolski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2439&Itemid=1

Skip to content