Skarb Państwa zapłaci 44 miliony zł za zerwanie kontraktu na budowę obwodnicy Augustowa

Aktualizacja: 2009-07-29 9:00 am

Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma zapłacić spółce Budimex Dromex karę w wysokości blisko 43,9 mln zł (plus odsetki) za odstąpienie od kontraktu na budowę obwodnicy Augustowa.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt na budowę obwodnicy w styczniu br. Powodem tej decyzji był – jak mówili szefowie GDDKiA – “interes publiczny”. Kierownictwo GDDKiA zapewniało wówczas, że zerwanie umowy jest dopuszczalne i Skarb Państwa nie będzie musiał płacić żadnych odszkodowań. Z tą opinią nie zgodzili się zapewne przedstawiciele firmy Budimex Dromex i gdy nie doszli do porozumienia z GDDKiA, oddali sprawę do sądu.

Dyrekcja zerwanie umowy z firmą Budimex Dromex uzasadniała tym, że w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który zapadł w połowie grudnia 2008 roku, białostocki oddział GDDKiA nie miał prawomocnych decyzji, które umożliwiałyby kontynuowanie budowy. “Zawieszenie robót do czasu uzyskania nowych decyzji naraża Skarb Państwa na dodatkowe koszty. Zważywszy na interes społeczny, GDDKiA oddział w Białymstoku podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy” – tłumaczyła wówczas Dyrekcja.

Chodziło ponoć o wadliwą decyzję środowiskową wydaną przez ministra Szyszkę. Jednak u źródeł problemów z budową obwodnicy Augustowa leży stanowisko Komisji Europejskiej, która uznała, że budowa drogi na terenach chronionych w ramach programu Natura 2000 jest niezgodna z unijnym prawem i zagroziła Polsce wysokimi karami w przypadku rozpoczęcia budowy. Obraz dopełniały protesty ekologów przeciw obwodnicy i mieszkańców Augustowa, domagających się jej budowy.

Dzisiejszy wyrok białostockiego sądu nie jest prawomocny.

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=11852 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]