Aktualizacja strony została wstrzymana

Sąd utrzymał zakaz dystrybucji Biblii w szkołach

Federalny Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję sądu niższej instancji zakazującą rozprowadzania Biblii w szkołach podstawowych na terenie okręgu południowego stanu Missouri.

Obie strony sporu uznały jednak werdykt za swoje zwycięstwo. Prawnicy, reprezentujący South Iron School District w Annapolis cieszą się, że pozwala on wprowadzić w życie zakaz dystrybucji Biblii, zaś strona przeciwna jest zadowolona, gdyż – jej zdaniem – orzeczenie nie zakazuje wręczania na terenie placówek szkolnych broszur informujących, gdzie uczniowie mogą uzyskać bezpłatne egzemplarze Biblii.

Przez ponad 30 lat na terenie wiejskiego okręgu Missouri, oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów od Saint Louis, chrześcijańskie Stowarzyszenie Gedeonitów mogło rozdawać dzieciom z piątej klasy bezpłatne egzemplarze Biblii. W 2005 roku w imieniu czterech rodzin zażalenie przeciwko tego typu praktykom wniosło do sądu Amerykańskie Stowarzyszenie Swobód Obywatelskich (ACLU).

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów jest chrześcijańską organizacją ponadwyznaniową zrzeszającą osoby świeckie różnych zawodów, której celem jest rozpowszechnianie Słowa Bożego. Członkowie organizacji umieszczają Nowe Testamenty w hotelach, szpitalach, szkołach, uczelniach, zakładach karnych, domach poprawczych, jednostkach wojskowych i innych miejscach. Obecnie działa około stu tysięcy Gedeonitów w ponad 170 krajach, w tym także w Polsce.

Za: Mysl Polska | http://www.myslpolska.pl/node/10189

Skip to content