Aktualizacja strony została wstrzymana

Uniwersytet De Paul wycofuje wykłady prof. Finkelsteina. Profesor zapowiada walkę i głodówkę

Znana uczelnia katolicka De Paul University z siedzibą w Chicago, ogłosiła w ostatniej chwili przed rozpoczęciem się nowego roku akademickiego o wycofaniu wykładów prof. Normana Finkelsteina.

Wykłady „Nauki polityczne: Zagadnienia równości w sprawiedliwości społecznej” miały rozpocząć się 5 września, lecz dziekan wydziału Chuck Suchar, wycofując je 24 sierpnia br. uzasadnił decyzję twierdząc, że działalność prof. Finkelsteina „nie jest zgodna z wartościami wyznawanymi przez księży Świętego Wincentego à Paul” i cechuje się „brakiem respektu dla innych”. Prywatny uniwersyst De Paul założony został w 1898 roku i od tego czasu prowadzony jest przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego à Paulo. Decyzję dziekana poparł również prezydent uczelni.o. Dennis Holtschneider.

Uczelnia już w czerwcu br. ogłosiła o cofnięciu kontraktu (tenure) i odebraniu profesorowi Normanowi Finkelstein tytułu wykładowcy, a w praktyce prawa do kontaktów ze studentami, co wywołało wielką burzę w świecie akademickim. Z nieznanych jeszcze powodów – być może przez przeoczenie – administracja nie poprawiła grafiku zajęć i kurs prowadzony przez prof. Finkelsteina miał się wkrótce rozpocząć. Zapisało się na niego wielu studentów, znacznie przekraczając pojemność sali wykładowej, rozprowadzono też podręczniki. Niestety, decyzją władz uczelni nie dojdzie do tych wykładów, a od poniedziałku, 27 sierpnia br. uczelniana księgarnia rozpoczęła wycofywanie z półek wszystkich książek prof. Finkelsteina.

Takie traktowanie znanego profesora spotkało się z niezadowolniem studentów, lecz także wyzwoliło ostrą reakcję amerykańskiego stowarzyszenia profesorów uniwersyteckiech American Association of University Professors, którzy w liście do uczelni protestują wskazując na poważne pogwałcenia zasad etyki akademickiej. Sześcioletni kontrakt prof. Finkelsteina wygasał w roku 2008 i według obowiązujących zasad, uczelnia nie może w ostatnim roku obowiązującego kontraktu zabronić mu kontynuowania wykładów. Ponadto, jak mówi dyrektor stowarzyszenia, prof. Jonathan Knight, uniwersytet musi zapewnić dwuletnią pensję, swój własny gabinet oraz salę wykładową.

Vice prezydent uniwerstytetu Denise Mattson powiedział, że „Finkelstein otrzymał zwolnienie z pełną jednoroczną pensją”, jednak pozbawiony został swojego gabinetu.

Prof. Finkelstein nie daje za wygraną i zapowiada, że „Pójdę do swojego gabinetu w pierwszym dniu rozpoczęcia wykładów, a jeśli nie zostanę dopuszczony, rozpocznę akt obywatelskiego nieposłuszeństwa. Jeśli zostanę aresztowany, podejmę strajk głodowy, jeśli wypuszczą mnie – zrobię wszystko to samo od nowa. Będę głodował w celi więziennej tak długo jak to możliwe.”

53-letni Finkelstein twierdzi, że uczyni to celem zwrócenia uwagi publicznej: „Niech opinia publiczna będzie sędzią w tej sprawie. O oczach opinii publicznej – wygram.”


Prof. Norman Finkelstein jest autorem książek ukazujących drugie oblicze syjonistycznego ruchu wyłudzającego pieniędze od organizacji międzynarodowych i różnych krajów, posługując się retoryką tzw. odszkodowań z tytułu „Holokaustu”. W swojej słynnej książce pt. Przemysł Holokaustu, wskazuje on na zagrabianie otrzymywanych pieniędzy przez garstkę organizacji żydowskich, które mienią się w opinii publicznej reprezentantami interesów żydowskich. Większość z otrzymanych np. od Niemiec odszkodowań nigdy nie trafiła w ręce osób, które ucierpiały w wydarzeniach II Wojny Światowej, lecz została przejęta przez państwo Izrael, które przeznaczyło je głównie na zbrojenia, a także przejęta przez syjonistyczne organizacje. Jednym z najbardziej zaciekłych przeciwników prof. Finkelsteina jest wykładający na uniwersytecie Harvard, prof. Alan Derschowitz, znany z radykalnych pro-izraelskich i syjonistycznych poglądów, włącznie z promocją legalizacji tortur. Środowisko syjonistyczne oraz sprzyjające im liberalne media określają prof. Finkelsteina absurdalnym mianem „samo-nienawidzącego się Żyda” („self-hating Jew„) .

Prace i działalność prof. Finkelsteina były wspierane przez wiele osobistości pochodzenia żydowskiego, jak np. Noama Chomsky i zmarłego niedawano historyka Raul Hilberga.

Decyzja uniwersytetu De Paul jest kolejnym wyraźnym przykładem ulegania szantażowi środowisk syjonistycznych przez liberalne skrzydło działających w Kościele katolików-apostatów, dla których dochodzenie do prawdy, w tym prawdy historycznej, przestało stanowić jakąkolwiek wartość.


ZOB. RÓWNIEŻ:

orazSkip to content