Heretycki “Tygodnik Powszechny” propaguje księdza-heretyka – Ks. Skowronek: kobiety mogą być kapłanami

Aktualizacja: 2009-07-25 10:38 pm

Powstrzymywania kobiet od dostępu do kapłaństwa nie da się utrzymać, ponieważ nie licuje z godnością kobiety. Nie daje się także uzasadnić Biblią – czytamy w najnowszym “Tygodniku Powszechnym”.

Autorem tych kategorycznych stwierdzeń jest ks. Alfons Skowronek. Znany z dialogicznego podejścia do dogmatów oraz propagowania ekumenizmu oraz „nowego myślenia” duchowny analizuje w ostatnim numerze krakowskiego tygodnika kwestię kapłaństwa. Sprawę święcenia kobiet porusza niejako przy okazji rozważania problemu spadku powołań.

Według ks. Skowronka, kapłańska samoświadomość staje właśnie w obliczu decydujących przemian. – Od Soboru Watykańskiego II datuje się zwrot w dyskusji o podmiocie kapłaństwa, które zarezerwowane jest wyłącznie dla mężczyzny. Nowsze badania biblistyczne wskazują na Marię Magdalenę jako „Apostołkę wszystkich apostołów” (Apostola apostolorum) – pisze ks. Skowronek. – Ojcowie Kościoła podnoszą moment, że kapłaństwo przysługuje w najprzedniejszy sposób Maryi (eminentiori modo) – twierdzi duchowny. Podpiera się przy tym cytatem ze św. Pawła: „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety…”.

– Nie ma ani jednego przekonującego argumentu przeciwko równouprawnieniu kobiety w Kościele – dowodzi ks. Skowronek. By nadać większego znaczenia swoim wywodom powołuje się też na słowa św. Edyty Stein, która pisała, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zrealizować kapłańską ordynację kobiet. – W naszej duszpasterskiej teraźniejszości sprawą naglącej konieczności zdaje się być postulat dzielenia się słowem Bożym – pisze ks. Skowronek, przedstawiając kapłana jako „fachowca świata wewnętrznego”.

Jak do tez ks. Skowronka odnoszą się polscy hierarchowie? Ks. bp Jacek Jezierski przypomina, że kwestia kapłaństwa kobiet została już w Kościele przedyskutowana i rozstrzygnięta. – Ten problem zaczął być dyskutowany w Kościele za Pawła VI i potem za Jana Pawła II -wyjaśnia ks. bp Jezierski.

– Obaj Papieże stali na stanowisku, że ani pisma Nowego Testamentu, ani dwadzieścia wieków Tradycji Kościoła nie znają takiej możliwości. Zwłaszcza Jan Paweł II był wyraźnie przeciwny dążeniom do święceń kobiet i łączenia tych dążeń z ruchem praw kobiet. Logika Jana Pawła II była prosta: Jezus Chrystus w suwerenny sposób sprawę rozstrzygnął – mówi warmiński hierarcha.

Dodaje, że odgrzewanie tej kwestii w “Tygodniku Powszechnym” jest niepotrzebne. – Głos ks. Skowronka jest spóźniony, ta kwestia była dawno dyskutowana w Europie, oczywiście ma prawo myśleć i dyskutować, ale wydaje się, że Jan Paweł II sprawę zamknął. Jego wypowiedzi miały też wymiar praktyczny i dyscyplinarny, a teologicznie – poważny ciężar gatunkowy – komentuje bp Jezierski.

Argumenty współpracownika “Tygodnika Powszechnego” dziwią też bpa Ignacego Deca – To, że nie udziela się święceń kobietom nie ma nic wspólnego z kwestią ich godności, to jest fałszywy argument – mówi Fronda.pl – Godność kobiety i mężczyzny jest taka sama, powołania ich są natomiast różne – dodaje.

Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź temat ujmuje krótko. – To są zjełczałe tematy i paplanina – mówi. – “Tygodnik Powszechny” nie jest pismem, z którym należy polemizować – konkluduje duchowny.

AJ

Za: Fronda.pl -- [Org. tytuł: « Ks. Skowronek w "TP": kobiety mogÄ… być kapłanami»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=11711 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]