Nie choroby, nie głód, ale ideologia gender. Bp Dec o „największym zagrożeniu ludzkości”

Aktualizacja: 2020-09-8 10:30 am

Aktualnie najpoważniejszym zagrożeniem ludzkości nie są choroby zakaźne ani głód, ani nawet katastrofy ekologiczne, ale właśnie ideologia gender, która jest nową odmianą marksizmu, szczególnie filozofii Fryderyka Engelsa – powiedział podczas kazania biskup senior diecezji świdnickiej Ignacy Dec.

Biskup przytoczył słowa z Listu św. Pawła do Koryntian (1 Kor 4,9. 11-13): „Staliśmy się jakby śmieciem tego świata…”. – Czyż te słowa nie opisują bolesnych, dramatycznych doświadczeń chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, w Chinach, czy w innych krajach islamskich? Czyż nie świadczą o tym ostatnie napisy w szczecińskim parku: „Księża są jak stonka, tępmy ich”, „Biskup największym trofeum łowieckim”? – pytał.

Aktualnie najpoważniejszym zagrożeniem ludzkości nie są choroby zakaźne ani głód, ani nawet katastrofy ekologiczne, ale właśnie ideologia gender, która jest nową odmianą marksizmu, szczególnie filozofii Fryderyka Engelsa, która uderza w małżeństwo i rodzinę, sprowadzając ludzi do poziomu zwyrodniałych istot, niezdolnych do przekazywania dalej życia – mówił biskup senior diecezji świdnickiej.

Źródło: polskieradio24.pl / wPolityce.pl

TK

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

mam wrażenie, że biskupi maja coś konkretnego do powiedzenia tylko wtedy gdy są na emeryturze. Ci zajmujący stołki w pałacach bardziej cenią sobie św spokój. Takie jest moje subiektywne wrażenie.
wrażenie

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=116833 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]