Czy kapłani-homoseksualiści wspierają antykatolicką rewoltę? Odpowiada Jan Pospieszalski

Aktualizacja: 2020-08-27 5:59 pm

„Archidiecezja Warszawska, mimo inicjatyw świeckich, nie ogłosiła (po sprofanowaniu pomnika Chrystusa dźwigającego krzyż na Krakowskim Przedmieściu – red.) czuwania modlitewnego ani modlitw wynagradzających w parafiach. Zdumiewa niezdolność hierarchii do wypracowania adekwatnej odpowiedzi wobec naporu antychrześcijańskiej rewolty. Być może brak zdecydowania bierze się z nadreprezentacji osób o skłonnościach homoseksualnych wśród duchowieństwa”, pisze na łamach tygodnika „Gazeta Polska” Jan Pospieszalski.

Publicysta przypomina, że w ostatnim czasie za sprawą Instytutu Pamięci Narodowej opinia publiczna mogła poznać niewygodne fakty na temat kard. Henryka Gulbinowicza. Z opublikowanych przez IPN materiałów wynika jednoznacznie, że „lawendowa mafia” istnieje i nie jest tylko „publicystyczną pałką wrogów Kościoła”.

„Według duchownych, którzy jednak pod nazwiskiem nigdy tego nie powiedzą, system kurialnych i akademickich awansów, delegacji na zagraniczne stypendia odbywał się w wielu diecezjach z lawendowego klucza. Rozpowszechniało to w kościelnych środowiskach postawę akceptacji homoseksualistów w sutannach”, podkreśla Jan Pospieszalski, na co dowodem mają być tacy ludzie jak Krzysztof Charamsa czy Łukasz Kachnowicz.

„Możemy się pocieszać, że w innych krajach jest jeszcze gorzej, ale widząc tam ruinę katolicyzmu, wątpliwe to pocieszenie. Nasilenie ataku na chrześcijańską antropologię jest faktem. Diecezje i katolickie uczelnie zarządzane przez homoseksualnych kapłanów nie tylko nie zdołają powstrzymać tego procesu, lecz będą go po cichu lub jawnie wspierały”, podsumowuje gospodarz programu „Warto Rozmawiać”.

Źródło: tygodnik „Gazeta Polska”

TK

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=116546 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]