Diecezja „usilnie zaleca” przyjmowanie Komunii Św. na rękę. „Zbliżamy się do granic absurdu”

Aktualizacja: 2020-08-22 9:15 am

Diecezja Warszawsko-Praska wydała komunikat, w którym przypomina o stosowaniu zaleceń sanitarnych. Wśród wytycznych znalazło się jednak m.in. udzielanie wiernym Komunii Świętej na rękę.

„Kontestowanie zaleceń sanitarnych władz świeckich i kościelnych, lub negowanie bądź minimalizowanie zagrożenia pandemią, stanowi wyraz braku odpowiedzialności za dobro wiernych powierzonych naszej duszpasterskiej pieczy i sprzeciwia się wprost posłuszeństwu Biskupowi” – napisano w komunikacie Kurii warszawsko-praskiej.

Wydanie komunikatu było związane z wyznaczeniem stref zagrożonych dodatkowymi obostrzeniami w dwóch powiatach – wołomińskim i otwockim. Jak czytamy, „Władza Diecezjalna Warszawsko-Praska przypomina i zobowiązuje wszystkich duchownych oraz pracowników świeckich, odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo wiernych, do rygorystycznego stosowania i przestrzegania norm sanitarnych w Diecezji Warszawsko-Praskiej”.

W komunikacie podkreślono, że chodzi przede wszystkim o higienę rąk. Zalecono zapewnienie wiernym dostępu do płynów do dezynfekcji oraz „bezwzględne stosowanie maseczek”.

„Usilnie zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej w formie podania jej przez szafarza na dłoń wiernego” – czytamy dalej.

„Kontestowanie zaleceń sanitarnych władz świeckich i kościelnych, lub negowanie bądź minimalizowanie zagrożenia pandemią, stanowi wyraz braku odpowiedzialności za dobro wiernych powierzonych naszej duszpasterskiej pieczy i sprzeciwia się wprost posłuszeństwu Biskupowi” – zakończono.

„Usilne zalecenie” udzielania Komunii Św. na rękę wzbudziło jednak wiele kontrowersji. „Dlaczego Komunia Św. na rękę jest mniej niebezpieczna niż do ust. I dlaczego jest w ogóle niebezpieczna ? Może jakieś badania, najlepiej RCT” – skomentował kardiolog Paweł Basiukiewicz.

„Może niech Bp zabroni chodzić do Kościoła, czy wtedy kontestowanie zaleceń biskupa będzie grzechem? Zbliżamy się do granic absurdu” – skwitował.

Źródła: eKAI/Twitter

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=116423 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]