Aktualizacja strony została wstrzymana

Kanada: Biskupi z Alberty zakazali tradycyjnej formy udzielania Komunii świętej

Arcybiskup Richard Smith (archidiecezja Edmonton) oraz biskup William McGrattan (diecezja Calgary) nakazali kapłanom, aby Komunii świętej udzielali wiernym wyłącznie poprzez przekazanie hostii do rąk. Bez względu na prawo Kościoła Powszechnego.

Już w maju hierarchowie zatwierdzili „Wytyczne dotyczące miejsc kultu”, mające być odpowiedzią na oficjalną politykę przeciwepidemiczną. Zgodnie z zarządzeniem, w kościołach przebywać może maksymalnie 50 osób, a wierni, którzy chcieliby wziąć udział w liturgii, musza uprzedzić o tym duszpasterzy i… zapisać się na listę, która to będzie przechowywana przez kolejne dwa tygodnie – wraz z ich danymi kontaktowymi. Muszą także nosić maski, zachowywać dystans społeczny i udzielać stosownych informacji dotyczących stanu zdrowia.

Od poniedziałku do soboty w kościołach celebrowane mogą być tylko dwie Msze: poranna i wieczorna. Wierni muszą także nosić maski oraz zachowywać dystans społeczny. Ponadto w kościołach prowadzona jest regularna dezynfekcja – zgodnie z oficjalnymi wytycznymi. Zakazany został także… śpiew, choć to ograniczenie – jak czytamy – dotyczy wyłącznie „pierwszej fazy” walki z koronawirusem. Naczynia liturgiczne są poddawane „dezynfekcji”, z kościołów zniknęły równocześnie kropielnice.

Kapłan udzielający wiernym Komunii świętej musi… nosić maseczkę, podobnie jak i zgromadzeni świeccy. Jeśli dłoń szafarza dotknęłaby dłoni wiernych, musi przerwać udzielanie Komunii i przeprowadzić dezynfekcję. Wierni mogą przyjmować Komunię wyłącznie do ręki. Bez względu na okoliczności. Jak czytamy w „Wytycznych”, „uznając, że przyjmowanie Komunii na język stanowi prawo wszystkich wiernych (Redemptoris Sacramentum, 92), władza kościelna posiada autorytet umożliwiający regulowanie praw przez wzgląd na dobro wspólne (KPK 223 §2). W tych okolicznościach Komunia nie będzie udzielana na język. To środek tymczasowy, który będzie poddawany bieżącej ocenie, zgodnie z kolejnymi wskazówkami medycznymi”.

Co z kolei mówią przywoływane zapisy prawno-kanoniczne? W wykonywaniu swoich praw – czy to indywidualnie, czy zrzeszeni w stowarzyszeniach – wierni powinni mieć na uwadze dobro wspólne Kościoła, uprawnienia innych oraz własne obowiązki wobec drugich (KPK 223 §1). Czytamy także: ze względu na dobro wspólne, przysługuje władzy kościelnej prawo domagania się, by wierni korzystali z umiarem z przysługujących im praw (§2). Przyjmowanie Komunii na dłoń było jedynie wyjątkiem – związanym z rozpowszechnionym na Zachodzie nadużyciem – zatwierdzonym przez władze kościelne. Dziś to, co jeszcze niedawno było wyjątkiem – a poprzednio: nadużyciem – staje się w wielu diecezjach normą i… obowiązkiem.

Myślę, że koronawirus uwypukla prawdziwy kryzys wiary biskupów w realną obecność Naszego Pana, co do czci i uwielbienia, które jesteśmy Mu winni – komentuje Peter Kwasniewski. Zarządzenie biskupów Edmonton i Calgary różni się zresztą od wytycznych opublikowanych przez innych kanadyjskich hierarchów. Zgodnie z regulacjami archidiecezji Vancouver, wierni mają prawo do przyjmowania Komunii świętej na język, jak i do ręki; natomiast wierni wybierający „tradycyjną” formę komunikowania przystępować maja do sakramentu… w drugiej kolejności. W archidiecezji Saskatoon wierni mogą przyjmować hostię na język, kapłan – zanim udzieli Eucharystii kolejnej osobie – przeprowadza… dezynfekcję.

Źródło: lifesitenews.com

mat

[Wybrane wypowiedzi internautów pod w/w tekstem na stronie źródłowej:]

Przecież w Polsce nie jest lepiej. Co prawda jeszcze są tolerowani ci, co przyjmują Komunię św. do ust, ale nagminnie jest wprowadzana w wielu kościołach komunia na rękę. Wierni mają na razie wybór: mogą do ust, albo do ręki. Lecz im dłużej potrwa „uświadamianie”, że jest możliwość brać komunię do rękę to chętnych będzie coraz więcej i wyjątek stanie się regułą. Ile osób dopuści się profanacji, albo przestanie wierzyć w realną obecność Pana Jezusa w komunii świętej, lub w ogóle przestanie przystępować do komunii św, bo nie będzie w stanie przemóc się i brać w łapę? Nie chciałym być na miejscu kapłanów, którzy doprowadzają do takich zmian i tym samym dopuszczają do profanacji. Mam nadzieję, że Pan Bóg odpowiednio ich osądzi na sądzie ostatecznym za zgorszenie maluczkich.
nicki

Konsekwentnie może powinni zakazać Komunii Św całkowicie.
raf

To szaleństwo nie tylko dotknęło Kanady. W diecezji Oslo biskup wprowadził taki zakaz od kiedy przywrócił odprawianie Mszy Świętej po przerwie koronawirusowej. Na pismo powołujące się na punkt 92 z Redemptoris Sacramentum odpowiedział, że używa swojej władzy. A kiedy wprowadziliśmy udzielanie komunii do ust dla chętnych w drugiej kolejności to nasz kapłan został napominamy przez biskupa, że w jego diecezji obowiązuje bezwzględny zakaz udzielania komunii do ust, a wierni, którzy nie mogą się przełamać do przyjmowania komunii na rękę, nie mają obowiązku jej przyjmować. Boże dodaj wiary naszym biskupom i kapłanom!!
MK

Niewierzący biskupi wierzącym wiernym zgotowali ten los. Nie ma wody święconej przy wejściu, tylko płyn do dezynfekcji. Tzw. pandemia się skończy, woda święcona zapewne też, ale czy wierni wrócą?
Obcy Astronom

To chore. Ciekawe czy i kiedy zakażą odprawiać mszy.
Jacek

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2020-08-14 ) | https://www.pch24.pl/kanada--biskupi-z-alberty-zakazali-tradycyjnej-formy-udzielania-komunii-swietej,77806,i.html

Skip to content