Aktualizacja strony została wstrzymana

W. Brytania: komisja adopcyjna to nie miejsce dla lekarki-chrześcijanki

Z komisji adopcyjnej w Northamptonshire w Wielkiej Brytanii została usunięta lekarka-chrześcijanka, która pełniła w niej funkcję doradcy medycznego. Zwolnienie nastąpiło po tym, jak poprosiła, aby zezwolono jej na wstrzymanie się od głosu w sprawie rekomendacji adopcji dzieci przez pary homoseksualne – informuje portal LifeSiteNews.com.

Dr Sheila Matthews pracowała dla komisji adopcyjnej w Northamptonshire’s Children’s Services od pięciu lat. Badała m.in. przyszłych rodziców, orzekając o ich zdolności do opieki nad adoptowanymi dziećmi. Następnie prezentowała wyniki swoich badań komisji adopcyjnej złożonej z przedstawicieli władz, pracowników socjalnych, prawników, przedstawicieli lokalnej wspólnoty, którzy dyskutowali i ostatecznie głosowali nad kandydaturami osób ubiegających się o adopcję.

Starałam się postępować uczciwie i dokonywać obiektywnej oceny osób indywidualnych ubiegających się o adopcję – zaznaczyła lekarka. Jej zdaniem, umieszczanie dzieci w domach z „rodzicami” tej same płci nie jest najlepszym rozwiązaniem.

– Korzystając z profesjonalnego osądu i przeczytawszy wiele na ten temat – mówi brytyjska lekarka – jestem usatysfakcjonowana, że istnieją badania, które wspierają moje stanowisko, iż partnerstwo osób tej samej płci nie jest najlepszym rozwiązaniem dla wychowania dzieci. Dlatego też, ze względu na przekonania zawodowe oraz osobiste nie mogę rekomendować umieszczenia dzieci w domach partnerów tej samej płci, jako najlepszym interesie dziecka, niezależnie od tego, jakie akty prawne przyjmują politycy.

Lekarka podkreśliła, że nie może rekomendować czegoś, co jest sprzeczne z jej integralnością osobistą, zawodową i przekonaniami religijnymi.

Na specjalnym spotkaniu, które odbyło się w kwietniu br. z szefem komisji adopcyjnej Kobieta usłyszała, że jej stanowisko jest niezgodne z ustawą równościową z 2006 r., która przyznaje równe prawa do adopcji małżeństwom jak i parom homoseksualnym. Kilka dni później została poinformowana, że jej miejsce zajmie ktoś inny, gdyż jej przekonania stanowią „poważny problem” dla komisji adopcyjnej. Lekarka złożyła skargę na postępowania komisji.


Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,3901,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content