Aktualizacja strony została wstrzymana

Mike Pompeo zapewnia, że realizacja roszczeń żydowskich to dla niego priorytet

 

Jeśli ktoś myśli, że Ustawa 447 została w USA zapomniana to jest w błędzie. Poniżej publikujemy oświadczenie Sekretarza Stanu USA, Mike’a Pompeo w tej sprawie (przepraszamy za niedoskonałe tłumaczenie, ważne, że sens zostaje zachowany).

* * *

Holokaust był jednym z najbardziej przerażających okrucieństw w historii świata. Reżim nazistowski zamordował sześć milionów Żydów – w tym półtora miliona dzieci – i miliony innych osób, kierując się swoją wypaczoną ideologią i nienawiścią etniczną. Holokaust był także jedną z największych zorganizowanych kradzieży w historii ludzkości. Konfiskata, zajęcie i bezprawne przekazanie mienia Żydów przez reżim nazistowski miały na celu nie tylko wzbogacenie reżimu nazistowskiego kosztem europejskich Żydów, ale także trwałą eliminację wszystkich aspektów żydowskiego życia kulturalnego.

Po zakończeniu II wojny światowej w Europie, Stany Zjednoczone podjęły wysiłki zmierzające do wymierzenia sprawiedliwości w postaci restytucji lub odszkodowania dla osób, których majątek został skradziony podczas Holokaustu. Wysiłek rozpoczął się, gdy wojska alianckie wyzwalały Europę i trwa do dziś. W 2009 r. Stany Zjednoczone i 46 innych krajów zobowiązały się do naprawienia konsekwencji tych bezprawnych przejęć mienia i do promowania dobrobytu osób, które przeżyły Holokaust na całym świecie, popierając Deklarację z Terezina.

Wyrażam uznanie dla Kongresu za przyjęcie z szerokim, ponadpartyjnym poparciem Ustawy z 2017 r. „O wymiarze sprawiedliwości dla ocalałych” (JUST), P.L. 115-171, która została podpisana przez Prezydenta Trumpa w maju 2018 r. Ustawa nakłada na mnie obowiązek przedłożenia Kongresowi sprawozdania z postępów krajów w realizacji celów Deklaracji Terezińskiej. Raport JUST Act jest podstawowym narzędziem podkreślającym ważne działania, jakie kraje podjęły w celu zapewnienia restytucji lub odszkodowania za mienie skonfiskowane podczas Holokaustu lub następnie znacjonalizowane w czasach komunistycznych. Ujawni również luki we wdrażaniu deklaracji z Terezina, wyszczególni kluczowe prace, które pozostają do wykonania, i posłuży jako model najlepszych praktyk w celu wypełnienia zobowiązań, które kraje podjęły, popierając Deklarację Terezińską.

Minęło dużo czasu, a potrzeba działania jest pilna. Gdy obchodzimy 75. rocznicę zakończenia Holokaustu, dziedzictwo nazistowskich masowych grabieży pozostaje w zbyt wielu miejscach i w dużej mierze nieuwzględnione. Biorąc pod uwagę podeszły wiek ocalałych z Holokaustu, z których wielu żyje w ubóstwie, ustalenia niniejszego raportu służą jako przypomnienie, że kraje muszą działać z większą pilnością, aby zapewnić zwrot lub odszkodowanie za mienie bezprawnie zagarnięte ofiarom Holokaustu i inne ofiary nazistowskich prześladowań. Wszystkie ofiary nazistowskiego reżimu powinny móc godnie przeżyć resztę swoich dni.

Kiedy prezydent Trump podpisał w grudniu 2019 r. Przełomowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie zwalczania antysemityzmu, podkreślił również znaczenie „wzmocnienia wysiłków restytucyjnych”, które leżą u podstaw Deklaracji Terezińskiej. Jestem dumny z nieustannych wysiłków Departamentu Stanu, aby zachęcić kraje do realizacji celów i zobowiązań, które podjęły, popierając Deklarację Terezińską, oraz do zapewnienia spóźnionej sprawiedliwości ocalałym z Holokaustu i ich rodzinom oraz społecznościom żydowskim zniszczonym przez Holokaust. Jako sekretarz stanu nadal będę traktować priorytetowo te wysiłki.

https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress/

Za: prokapitalizm (29 lipca 2020) | http://www.prokapitalizm.pl/mike-pompeo-zapewnia-ze-realizacja-roszczen-zydowskich-to-dla-niego-priorytet/

Skip to content