Aktualizacja strony została wstrzymana

Tęczowa flaga na kościele w Austrii. Diecezja w pełni to popiera

W katolickim kościele w Urfahr, jednej z dzielnic Linzu w Górnej Austrii, doszło do aktu skandalicznego wsparcia dla ideologii LGBT. W mieście odbywało się kilka dni temu wydarzenie „linzpride2020”, manifestacja poparcia dla tęczowego rewolucyjnego ruchu. Z tej okazji tuż nad wejściem do kościoła wywieszono dużą tęczową flagę. Niestety, nie było to samowolne działanie proboszcza stojącego w kontrze do biskupa. Akt poparcia bezbożnej ideologii spotkał się bowiem z pełnym poparciem diecezji. Na jej stronie internetowej opublikowano krótki artykuł informujący o wywieszeniu flagi.

Czytamy w nim: „Tęczowa flaga to znak przełomu, zmiany i pokoju, uchodzi za symbol tolerancji i akceptacji, różnorodności form życia, nadziei i tęsknoty. Opowiada się za uznaniem i równouprawnieniem ludzi o orientacji jednopłciowej oraz z różnorodnymi tożsamościami płciowymi. […] Dobra nowina Ewangelii, której istotą jest miłość, nie rozróżnia ludzi podług ich orientacji seksualnej. Każdy człowiek jest kochanym dzieckiem Boga. Jesteśmy przekonani, że żaden rodzaj dyskryminacji osób kochających jednopłciowo ani ludzi o określonej tożsamości płciowej nie może powoływać się na wartości chrześcijańskie”.

Biskupem ordynariuszem diecezji Linz jest Manfred Scheuer. Pod jego władzą dochodzi od dawna do licznych podobnych ekscesów. Choćby w roku 2018 w kilku parafiach w Linzu organizowano błogosławienie par homoseksualnych „na Walentynki”; informowała o tym oficjalna gazeta diecezjalna. Bp Scheuer jest ponadto zwolennikiem Komunii dla rozwodników oraz wyświęcania żonatych mężczyzn na księży.

W tym roku został wybrany wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Niemiec. Jej szefem został abp Franz Lackner, który kilka lat temu zlecił teologom z Linzu opracowanie książki, która uzasadniałaby teologicznie błogosławienie związków homoseksualnych.

Katechizm Kościoła Katolickiego zobowiązuje wszystkich wierzących do szacunku względem osób homoseksualnych. Piętnuje jednak jednoznacznie pozamałżeńskie akty seksualne jako grzeszne. W logice modernistów z Austrii nauczanie to jest jednak „przestarzałe” i wymaga korekty zgodnie z „ustaleniami” nauki, a zwłaszcza teorii gender.

Źródła: kath.net, PCh24.pl

Pach

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2020-07-10) | https://www.pch24.pl/teczowa-flaga-na-kosciele-w-austrii--diecezja-w-pelni-to-popiera,77124,i.html

Skip to content