Święcenia kapłańskie w seminariach Bractwa na półkuli północnej

Aktualizacja: 2020-06-10 3:14 pm

Czerwiec jest miesiącem, w którym w seminariach Bractwa na półkuli północnej udziela się święceń kapłańskich. Uroczystości te zawsze gromadzą wielu uczestników, zarówno duchownych, jak i świeckich, jednakże w tym roku, ze względu na przepisy dotyczące zgromadzeń publicznych, mogą się odbyć przy udziale jedynie symbolicznej liczby gości.

W seminarium w Dillwyn (USA) krótko po ogłoszeniu stanu wyjątkowego podjęto decyzję o zmniejszeniu liczby gości do minimum. Święcenia odbyły się w sobotę 6 czerwca, w oktawie Zesłania Ducha Świętego. Bp Bernard Fellay w tymczasowej kaplicy seminaryjnej wyświęcił czterech kleryków na diakonów, a czterem diakonom udzielił święceń kapłańskich.

Święcenia kapłańskie w seminariach Bractwa na półkuli północnej

Po długiej zwłoce, spowodowanej oczekiwaniem na zniesienie rządowych ograniczeń, które jednak nie nastąpiło, podobną decyzję podjęły również władze seminarium w Zaitzkofen w Bawarii. Święcenia odbędą się w kaplicy seminaryjnej, której wielkość pozwala na udział w uroczystości jedynie wspólnocie seminaryjnej oraz najbliższym krewnym kandydatów. Z tego samego powodu, wbrew początkowym ustaleniom, 19 czerwca, w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, będą miały miejsce tylko święcenia diakonatu, a święcenia kapłańskie dopiero dzień później – 20 czerwca. Tym razem uroczystość nie będzie transmitowana.

Jednym z trzech przyszłych kapłanów jest dk. Sebastian Koliński, urodzony 12 września 1989 r. w Głogowie. Uczył się w rodzinnym mieście aż do zdania matury w 2008 r., a następnie rozpoczął studia w Poznaniu. Tam zaczął uczestniczyć we Mszy św. wszech czasów, zostając ministrantem. We wrześniu 2011 r. związał się z Bractwem Kapłańskim Św. Piusa X i dwa lata później, po ukończeniu studiów, wstąpił do jego przedseminarium w Warszawie. Po roku wyjechał do seminarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zaitzkofen, by teraz, po sześciu latach formacji, przyjąć święcenia kapłańskie.

dk. Sebastian Koliński FSSPX

Najpóźniej, bo dopiero 29 czerwca, w święto Apostołów Piotra i Pawła, święcenia odbędą się w seminarium św. Piusa X w Ecône w Szwajcarii.

Pamiętajmy o modlitwie w intencji tych, którzy dopiero co dołączyli do szeregów kapłanów Bractwa lub uczynią to w najbliższych tygodniach.

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=114759 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]